• Turkish
  • English
Ders Kodu: 
SOC 345
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
1
Uygulama Saati: 
2
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu derste izlenecek olan filmlerin konu analizi yöntemi ile filmlerin konusu olan tarihsel ya da güncel sosyal meselelerin analizi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği: 

Gündelik hayatın sosyolojisi, kültür, Kimlik, bir sosyal kurgu olarak sinema

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Film Analizi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
D: Film raporu

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

ÖÇ1) Birer sosyal vak’a örnekleri olarak filmleri değerlendirmeyi öğrenir.

1,3,5,7,8,9

1,2,3,4

D

ÖÇ2) Sosyal teorileri gündelik hayata uygulamayı öğrenir.

3,6,

1,2,3,4

D

ÖÇ3) Sosyal ve kültürel hayata dair kritik bir bakış edinir.

1,2,3,4,6,7,

1,2,3,4

D

ÖÇ4) mikro-sosyoloji alanında formasyon kazanır

1,7,8

1,2,3,4

D

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Giriş

 

Konuyla ilgili film ve okuma

2

Kimlik

Konuyla ilgili film ve okuma

3

 

Eğitim

 

Konuyla ilgili film ve okuma

4

 

Toplumsal Cinsiyet

 

Konuyla ilgili film ve okuma

5

 

Irkçılık ve Etnik Ayrımcılık

Konuyla ilgili film ve okuma

6

 

Küreselleşme

 

Konuyla ilgili film ve okuma

7

 

Suç ve Sapkın davranış

Konuyla ilgili film ve okuma

8

Yoksulluk ve Sosyal Dışlanmışlık

Konuyla ilgili film ve okuma

9

Politika

 

Konuyla ilgili film ve okuma

10

 

İş Dünyası ve Profesyonel ilişkiler

Konuyla ilgili film ve okuma

11

Kentleşme

 

Konuyla ilgili film ve okuma

12

Din

 

Konuyla ilgili film ve okuma

13

Aile

Konuyla ilgili film ve okuma

14

Dönemin genel değerlendirmesi

Konuyla ilgili film ve okuma

 

 

Kaynaklar

Ders Notu

 

Diğer Kaynaklar

Öğrenciye her hafta bir sonraki dersin filmi ve ilgili okuma materyali verilmektedir.

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Her hafta verilen makale ve filmler

Ödevler

Haftanın filminin izlenmesi ve rapor yazılması

Sınavlar

Vize öğrencilerin dönem içinde izledikleri filmler ile ilgili yazdıkları raporların ortalamasındna oluşmaktadır. Final için öğrencinin belirlediği sosyal temaya uygun film verilmekte ve öğrenciden konu ile ilgili teorik içerikli bir makale istenmektedir.

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ödev

13

100

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Sosyal bilimlerde araştırma yöntemlerine hâkim, sosyolojik araştırmalar yapabilecek gerekli donanıma sahip bireyler yetiştirmek,

 

X

     

2

Sadece sosyoloji alanında değil farklı fakülte ve bölümlerden alınan dersler aracılığıyla disiplinlerarası bir bakış açısına sahip bireyler yetiştirmek,

 

X

     

3

Türkiye toplumunun başlıca konularına ve meselelerine hâkim bireyler yetiştirmek,

       

X

4

Sosyolojinin temel temalarından “örgüt ve kurum sosyolojisi” konusuna hâkim sosyal bilimciler yetiştirmek,

 

X

     

5

Sosyolojinin temel temalarından “siyaset sosyolojisi ve toplumsal değişim” konularına hâkim sosyal bilimciler yetiştirmek,

     

X

 

6

Sosyolojinin ana temalarından “toplumsal eşitsizlikler/tabakalaşma” konusuna hakim sosyal bilimciler yetiştirmek,

       

X

7

Sosyolojinin ana temalarından “kültür ve toplum” konularına hakim sosyal bilimciler yetiştirmek,

       

X

8

Sosyal bilimler kuramlarına ve sosyal bilimler tarihine hakim sosyal bilimciler yetiştirmek,

 

X

     

9

Sözlü ve yazılı şekilde kendini ifade edebilme becerisine sahip, akademik yazının ana gerekliliklerini bilen bireyler yetiştirmek,

     

X

 

10

Uluslararası kuruluşlarda görev alarak, dünyanın farklı coğrafyalarında proje geliştirebilecek düzeyde donanımlı bireyler yetiştirmek.

X

       
 

ECTS

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

14

3

42

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

14

3

42

Ödev

14

3

42

Toplam İş Yükü

 

 

126

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5,04

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5