Çeviribilim Bölümü; ülkeler, diller ve kültürlerarası iletişim gereksiniminin giderek arttığı küreselleşen dünyamızda bu bağlantıları kuracak, Türkçe ve İngilizceyi çok iyi kullanabilen, yazılı ve sözlü çeviri becerisine ve eğitimine sahip, çeviribilim alanında gerekli bilgilerle donatılmış çevirmenler yetiştirmektedir. Çağımızda Türkiye'nin yoğun uluslararası ilişkileri, resmi ve özel kuruluşları deneyimli çevirmenler görevlendirmeye yönlendirmiş; devlet, basın yayın, medya kuruluşlarında, ticaret ve turizmle ilgili şirketlerde, hukuk bürolarında yazılı çevirmenlere, giderek sayıları artan konferanslarda konferans çevirmenlerine duyulan gereksinim günden güne artmıştır. Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü, bu gereksinimleri karşılamaya yönelik, kendini sürekli yenileyen dinamik bir lisans programı yürütmektedir.

Yabancı dillere önem verilen Çeviribilim Lisans Programında öğrenciler, ana dilleri Türkçede ve İngilizcede yazılı ve sözlü performanslarını arttırıcı derslerin yanı sıra üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulunun sunduğu dersler arasından, İngilizceden sonra ikinci bir yabancı dil seçme olanağına sahiptirler. Bu derslerde de dil bilgisi, yazma, okuma, dinleyerek anlama, çeviri ve konuşma boyutlarını kapsayan bir yabancı dil öğrenimi ve eğitimi görmektedirler. 

Bölüme kayıtlı öğrenciler birinci sınıfta iki dönem almış oldukları çeviriye giriş derslerinin yanı sıra ilk sene dil becerilerini geliştirmeye yönelik derslere devam ederler. Bununla birlikte birinci sınıftan başlayarak, üniversitemizin farklı bölümleri tarafından verilen Psikolojiye Giriş, Ekonomiye Giriş, Çağdaş Siyasal Söylemler gibi dersler alarak çeviri yapacakları farklı alanlara ilişkin alan bilgisi ve terminolojiyi edinirler. İkinci sınıftan itibaren bu derslere paralel olarak Siyaset Bilimi ve Avrupa Birliği, İktisat ve İşletme, Basın-Yayın, Medya ve İletişim, Tıp, Hukuk, Dünya Edebiyatı, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler gibi çeşitli alanlara yönelik kuramsal ve uygulamalı çeviri derslerine devam ederler.

Sayılan bu alanların dışında da ilgi alanlarına göre, bölümde seçmeli olarak açılan Sanat ve Sanat Tarihi Metinleri Çevirisi, Göstergelerarası Çeviri, Sözlü Hukuk Çevirisi ve Eşzamanlı Çeviriye Giriş gibi dersler arasından seçtikleri dersleri alırlar.

Sözlü Çeviri Becerileri

Çeviribilim lisans programı öğrencileri ikinci sınıftan itibaren aldıkları, konunun uzmanları tarafından verilen Sözlü Çeviriye Giriş, İki Yönlü Sözlü Çeviri, Ardıl Çeviri, Kaydedilmiş Basın Yayın Metinleri Çevirisi ve Toplum Çevirmenliği derslerinde sözlü çeviri becerileri kazanır; bu derslerde yüksek başarı gösterenler yedinci dönemin sonunda bir yetenek sınavına tabi tutularak son dönemde konferans çevirmenliği eğitimi alır.

Kuramsal Dersler

Çeviribilim lisans programının öğrencileri, Çeviri Kuramı, Çeviri Eleştirisi, Tarih İçerisinde ve Günümüzde Çeviriye Yaklaşımlar, Çevirmenler için Metin Düzeltme ve Yayına Hazırlama ve Çeviride Özel Konular başlıklı çeşitli dersleri alarak çeviribilimin kuramsal çerçevesi hakkında gerekli bilgiyi edinirler.

Bölümümüzün zorunlu dersleri arasında, çeviri sektörü ile bağlantıyı sağlayan Bilgisayar Destekli Teknik Çeviri/ Lokalizasyon ve Altyazı ve Seslendirme Çevirisi gibi konunun uzmanları tarafından verilen dersler mevcuttur. Bu derslerde öğrenciler, çevirinin farklı uygulama alanlarında deneyim kazanır ve sektörle tanışma fırsatı yakalarlar.

Çeviribilim Bölümü öğrencileri, bölüm programında mevcut olan Eleştirel Düşünme dersi ile birlikte Çeviri ve Kültür dersi sayesinde kültürel farkındalıklarını arttırırlar.

Staj

Öğrenciler, Çeviribilim Bölümü’ndeki üçüncü ders yıllarının sonunda bölümün onayladığı bir kurumda 20 iş gününü kapsayan Çeviri Stajı yapmak zorundadır. Öğrenciler, stajda yaptıkları çevirileri ve kazandıkları deneyimleri dördüncü sınıfın başında bölüm öğrenci ve hocalarının katıldığı bir toplantıda sunar ve toplantıya katılanlardan geri bildirim alırlar. Staj, bölümdeki diğer pek çok önemli uygulama gibi öğrencilerin iş hayatına atılmadan önce edindikleri öğretici bir tecrübedir.