• Turkish
 • English

Bölüm Hakkında

Çeviribilimi Bölümü; ülkeler, diller ve kültürlerarası iletişim gereksiniminin giderek arttığı küreselleşen dünyamızda bu bağlantıları kuracak, Türkçe ve İngilizceyi çok iyi kullanabilen, yazılı ve sözlü çeviri becerisine ve eğitimine sahip, çeviribilim alanında gerekli bilgilerle donatılmış çevirmenler yetiştirmektedir. Çağımızda Türkiye'nin yoğun uluslararası ilişkileri, resmi ve özel kuruluşları deneyimli çevirmenler görevlendirmeye yönlendirmiş; devlet, basın yayın, medya kuruluşlarında, ticaret ve turizmle ilgili şirketlerde, hukuk bürolarında yazılı çevirmenlere, giderek sayıları artan konferanslarda konferans çevirmenlerine duyulan gereksinim günden güne artmıştır. Yeditepe Üniversitesi Çeviribilimi Bölümü, bu gereksinimleri karşılamaya yönelik, kendini sürekli yenileyen dinamik bir lisans programı yürütmektedir.

Çeviribilimi öğrencileri, Rusça, İspanyolca veya Almanca çeviri programlarından birini seçmekte ve dört yıllık eğitimleri süresince seçtikleri programın dil derslerine devam etmektedir. İlk üç yıl boyunca öğrenciler, seçtikleri programa özgü yoğunlaştırılmış dil derslerine devam ederken dördüncü yılda seçtikleri dilin çeviri derslerini alarak mezun olurlar.

Bölüme kayıtlı öğrenciler birinci sınıfta çeviriye giriş dersleri, yoğunlaştırılmış dil dersleri ve Psikolojiye Giriş, Ekonomiye Giriş, Uygarlık Tarihi gibi alan bilgisi içeren dersler ile eğitimlerine başlarlar. İkinci sınıftan itibaren bu derslere paralel olarak siyaset, iktisat, işletme, medya, iletişim, tıp, hukuk, edebiyat, fen bilimleri ve soysal bilimler gibi çeşitli alanlara yönelik kuramsal ve uygulamalı çeviri dersleri alırlar. Bu zorunlu derslere ek olarak alan içinde ilgi alanlarına göre altyazı, dublaj, editörlük, kültürler, işaret dili ve eşzamanlı çeviri gibi özel alanlarda belirlenen seçmeli derslerden de seçim yaparlar. Çeviribilimi öğrencileri, Çeviri Kuramı, Çeviri Eleştirisi, Çeviri Tarihine Yaklaşımlar, Çeviri Editörlüğü gibi çeşitli dersleri alarak çeviribilimin kuramsal çerçevesi hakkında gerekli bilgiyi edinirler. Bölümümüzün zorunlu dersleri arasında, çeviri sektörü ile bağlantıyı sağlayan Bilgisayar Destekli Teknik Çeviri gibi konunun uzmanları tarafından verilen dersler mevcuttur. Bu derslerde öğrenciler, çevirinin farklı uygulama alanlarında deneyim kazanır ve sektörle tanışma fırsatı yakalarlar. Çeviribilimi Bölümü öğrencileri, bölüm programında mevcut olan Çeviri ve Kültür dersi sayesinde kültürel farkındalıklarını arttırırlar.

Yeditepe Üniversitesi Çeviribilimi (İngilizce) Lisans Diploması yeterliliği 09.05.2024 tarihinde Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’ne dahil edilmiştir.

Misyon ve Vizyon

Çeviribilimi Bölümü’nün amacı, ana dile hakim, İngilizcenin yanı sıra en az bir yabancı dili daha ileri düzeyde yazılı ve sözlü olarak kullanabilen, ulusal ve uluslararası çeviri sektöründe istihdam edilmeye uygun mezunlar yetiştirmektir.

Çeviribilimi Bölümü’nün hedefi, bilgili, araştırmaya ve öğrenmeye hevesli, güncel konularla ilgili, kültürlerarası ilişkilerin farkında, sektörün beklentileri ve koşulları hakkında bilgi sahibi, yazılı ve sözlü çeviri konusundaki bilgi ve becerisini bilimsel yöntemlerle, en son teknolojiyi kullanarak ve etik değerleri gözeterek ortaya koyabilen profesyoneller yetiştirmektir.

FEDEK Akreditasyonu

Bölümümüz Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Komisyonu (FEDEK)* tarafından 25 Mart 2023 - 30 Eylül 2026 tarihleri arasında geçerli olmak üzere akredite edilmiştir. 

FEDEK hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

*FEDEK, FEF programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınmaktadır. 

FEDEK Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Merve Özenç Kasımoğlu

merve.ozenckasimoglu@yeditepe.edu.tr

Çeviribilimi Taban Puanları ve Sıralama

2023 yılı Çeviribilimi Bölümü genel yerleştirme puanlarını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.

Program Adı Puan Türü Genel Kont. Yerleşen En Küçük Puan En Büyük Puan
Çeviribilimi (İngilizce) (Ücretli) DİL 12 8 314,46116 364,79723
Çeviribilimi (İngilizce) (Burslu) DİL 12 12 487,79662 508,13484
Çeviribilimi (İngilizce) (%50 İndirimli) DİL 70 70 374,74854 460,25036

Çeviribilimi Mezunu Ne İş Yapar? Nerelerde Çalışır?

Çeviribilimi Bölümü mezunları çevirmen unvanı ile çalışma hayatına atıldıklarında oldukça geniş bir alanda kariyer yapma fırsatı elde edebilmektedir. Çevirmenliğin yanı sıra akademisyenlik ve öğretmenlik de yapabilen mezunlar yüksek lisans ve doktora programları ile eğitim hayatlarına devam edebilmekte ve akademide kalabilmektedir. Lisans programı içinde pedagojik formasyon alan mezunlar ise öğretmenlik yapabilmektedir.

Özellikle uluslararası ilişkilerin düzenlenmesine yardımcı olan özel ve resmi kurumlarda deneyimli çevirmenlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu anlamda, Çeviribilimi mezunları devlet kurumları ve bakanlıkların yanı sıra basın-yayın kurumlarında, hukuk bürolarında, turizm acentelerinde, çevirmenlik bürolarında iş bulabilmektedir. Bu alanlara ek olarak reklamcılık, finans, sigortacılık, halkla ilişkiler gibi farklı alanlarda altyazı çevirmenliği, edebiyat eleştirmenliği, sözlü çevirmenlik ve yöneticilik yapabilmektedir.

Yeditepe Üniversitesi'nde Çeviribilimi Okumak

Üniversitemizin Çeviribilimi Bölümü; kültürlerarası iletişimi etkin bir şekilde kuracak yeterliliğe, bilgi birikimine ve kültürel donanıma sahip, Türkçe ve İngilizce dillerine son derece hakim, bu dillerde yazılı ve sözlü olarak kendini ifade edebilen çevirmenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

İngilizce başta olmak üzere yabancı dillerin ağırlıkta olduğu Çeviribilimi Bölümü’nde okuyan öğrencilerimiz hem Türkçe ve İngilizce çeviri kabiliyetlerini geliştirirler hem de farklı bir yabancı dil öğrenirler. Ayrıca kredisiz olarak öğrenmek istedikleri çeşitli dillere erişebilirler. Üniversitemiz bünyesinde eğitim veren Yabancı Diller Yüksekokulu, öğrencilerin İngilizce dışında ikinci ve hatta üçüncü bir dilde de okuma, anlama, konuşma ve çeviri becerisi kazanmasını sağlayan dersler vermektedir.

Dört yıllık eğitimleri süresince Çeviribilimi öğrencileri çevirinin temellerini, çeviribiliminin kuramsal yanlarını ve ilgi alanlarına yönelik özel art alan çevirisi derslerini alırlar. Bununla birlikte pek çok bölümle olan anlaşmalar sayesinde çift ana dal ve yan dal başvuruları ile birikimlerini derinleştirebilirler. Erasmus anlaşmaları sayesinde başka bir kültürü doğrudan deneyimlemek için bir dönem eğitimlerine başka bir ülkede devam edebilirler.

Çevirinin farklı alanlarında uzmanlaşmak isteyen öğrenciler Bilgisayar Destekli Teknik Çeviri, Eşzamanlı Çeviri ve Altyazı ve Seslendirme Çevirisi gibi farklı derslerde alanın uzmanlarından eğitim alabilirler. Bunun yanında yalnızca Çeviribilimi bölümünün kullanımında olan Simültane Çeviri Laboratuvarı’nda yapılan sözlü çeviri dersleri ile gerçek senaryoların simülasyonunda eğitim alırlar. Altıncı dönemin sonunda yapılan Sözlü Çeviride Yeterlilik sınavı ile öğrenciler konferans çevirmenliği alanında uzmanlık eğitimi alırlar ve gerçek konferanslarda gözlem yapma imkanı bulurlar.

Öğrenci Değişim Programları

Çeviribilimi Bölümü Erasmus ve Exchange anlaşmalarını görmek için tıklayınız.

GÜNCEL ANLAŞMALAR (2024 HAZİRAN):

ROMANYA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI UNIVERSITY
ROMANYA UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918
İSPANYA UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA
POLONYA UNIVERSITY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES

Bölümümüzde son beş yılda;

Erasmus giden öğrenci sayısı: 70,

Exchange giden öğrenci sayısı: 5,

Erasmus gelen öğrenci sayısı: 5'dir.

Erasmus Programı E-Broşürü indirmek için tıklayınız.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Erasmus öğrencilerimize önerdiğimiz dersleri görmek için tıklayınız.

Çeviribilim Bölümü Erasmus Koordinatörü
Öğr. Gör. Gamze Gürleyen

gamze.gurleyen@yeditepe.edu.tr

Bologna Süreci

Yeditepe Üniversitesi, Bologna Eşgüdüm Komisyonu çalışmalarını ulusal ve uluslar arası yeterlikler çerçevesinde yürütmektedir.

Bu doğrultuda üniversitemizde 2006 yılından beri devam etmekte olan çalışmalar sonucu 2012 yılında, var olan tüm programların yeterlikleri, Türkiye Yükseköğretim Yeterlikler Çerçevesi (TYYÇ) ile mesleki ve güncel standartlar göz önünde tutularak belirlenmiş ve derslere ait öğrenme çıktıları ile ilişkilendirilerek öğretimin daha planlı ve nitelikli hale gelmesi sağlanmıştır.

Eğitimde bilimsellik, işbirliği ve şeffaflık ilkeleri gereğince tüm programlara ait ders planları hazırlanmış ve fakülte web sayfalarında yayınlanmıştır.

Uluslar arası standartlara ilişkin benzeri çalışmalar üniversitemizin bilimsel, dinamik ve yenilikçi anlayışı çerçevesinde devam etmektedir.

Bologna Süreci ile ilgili genel bilgi için tıklayınız.

Program bilgi paketi için tıklayınız (2019).

Çift Ana Dal ve Yan Dal Olanakları

Yandal Programı derslerini görmek için tıklayınız.

Çeviribilimi Bölümü Ücretleri ve Burs İmkanları

Yeditepe Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi bünyesinde bulunan Çeviribilimi bölümü 2023 - 2024 ücretleri bu sayfada belirtilmiştir.

Diğer bölümlerde olduğu gibi Çeviribilimi Bölümü sıralaması ve puanlarda başarılı olan öğrenciler, üniversitemizin burs imkanlarından yararlanabilmektedir. Buradan hem Çeviribilimi Bölümü’nün hem de diğer bölümlerin burs şartlarını inceleyebilirsiniz.

 

Staj

Çeviribilimi Bölümü TRA 310 Staj Dersi

Öğrencilerimiz, bölümün onayladığı bir kurumda 20 iş gününü kapsayan bir Çeviri Stajı yapmak zorundadır. Öğrenciler, stajda yaptıkları çeviri işlerini ve kazandıkları deneyimleri bölüm staj komisyonuna sunarlar ve geri bildirim alırlar. Staj, lisans programımızdaki diğer pek çok uygulama gibi, öğrencilerimizin iş hayatına atılmadan önce edindikleri öğretici bir tecrübedir. TRA 310 Staj dersini başarı ile vermek mezuniyet koşulları arasındadır.

Staj Belgeleri

Stajın içeriği, staj için gerekli olan belgeler ve diğer detaylı bilgiler hakkında öğrencilerimizin erişebileceği Staj Rehberinin QR kodu aşağıdadır. Bu kod ile erişeceğiniz belgede staj belgelerinin en güncel haline ve staj süresince izleyeceğiniz yol haritasına erişebilirsiniz. Staj ile ilgili sorunuz olması durumunda Bölüm Staj Koordinatörü Dr. Öğr. Üy. Kerem Geçmen (kerem.gecmen@yeditepe.edu.tr) veya Arş. Gör. Firuze Elif Şahin'e (elifsahin@yeditepe.edu.tr) ulaşabilirsiniz.

 

Staj Sonrası Yapılacaklar

 • 20 iş günü süren stajını bitiren öğrencilerin bölümlerine staj süreçlerini detaylı olarak anlatan bir sunum yapmaları gerekmektedir.
 • Stajını tamamlayan öğrenci bölümü ile irtibata geçerek staj sunumunu yapar. Bu sunumun sonunda bölüme staj yeri tarafından kaşelenmiş-imzalanmış Staj Defterini ve staj süreci boyunca yapmış olduğu çevirilerden örnekleri sunar.
 • Eğer öğrenci çeviri yaptığı metinler hakkında bir gizlilik anlaşması imzalamışsa, bu anlaşmanın bir kopyasını bölüm ile paylaşmak zorundadır.
 • Öğrenci sunum sonunda stajı hakkında sorulan soruları cevaplayarak sunumunu sonlandırır. Bu sunum sonunda belgelerinin bölümü tarafından incelenmesinin ardından stajını başarı ile tamamladığı düşünülen öğrencinin TRA 310 Staj notu P olarak girilir.

Öğrencilerimizin Stajlarını Yaptığı Yerlerden Örnekler

 • T.C. Dış İşleri Bakanlığı
 • Netflix
 • Amazon
 • CNN Türk
 • Türk Hava Yolları
 • Charter Traffic
 • Translite Language Services
 • SAS Tercüme Danışmanlık
 • Elle Dergisi
 • ESBAŞ
 • Allingua Service International
 • MotaWord
 • Universal Dil Hizmetleri ve Yayıncılık
 • Maltepe Üniversitesi
 • Talos Logistics
 • Locpick Çeviri
 • Vogue
 • Dragoman Transcreation
 • NOVA Dil Hizmetleri
 • Epic Games
 • Erişim Medya
 • SDL Çeviri
 • Harvard Business Review Türkiye