• Turkish
 • English

Bölüm Hakkında

Çeviribilimi Bölümü; ülkeler, diller ve kültürlerarası iletişim gereksiniminin giderek arttığı küreselleşen dünyamızda bu bağlantıları kuracak, Türkçe ve İngilizceyi çok iyi kullanabilen, yazılı ve sözlü çeviri becerisine ve eğitimine sahip, çeviribilim alanında gerekli bilgilerle donatılmış çevirmenler yetiştirmektedir. Çağımızda Türkiye'nin yoğun uluslararası ilişkileri, resmi ve özel kuruluşları deneyimli çevirmenler görevlendirmeye yönlendirmiş; devlet, basın yayın, medya kuruluşlarında, ticaret ve turizmle ilgili şirketlerde, hukuk bürolarında yazılı çevirmenlere, giderek sayıları artan konferanslarda konferans çevirmenlerine duyulan gereksinim günden güne artmıştır. Yeditepe Üniversitesi Çeviribilimi Bölümü, bu gereksinimleri karşılamaya yönelik, kendini sürekli yenileyen dinamik bir lisans programı yürütmektedir.

İlk kez 2014 yılında FEDEK tarafından 5 yıl süreyle akredite edilen Çeviribilim Bölümü, 2019-2024 yıllarını kapsayan ikinci akreditasyonunu almıştır. Akreditasyon sürecinde güncellenen bölüm müfredatına, İngilizce ve Türkçeye ek olarak, Rusça çeviri programı eklenmiştir. Ayrıca, 2023-2024 Akademik Yılında İspanyolca ve Almanca çeviri programları da müfredata dahil edilmiştir. Çeviribilim öğrencileri, Rusça, İspanyolca veya Almanca çeviri programlarından birini seçmekte ve dört yıllık eğitimleri süresince seçtikleri programın dil derslerine devam etmektedir. İlk üç yıl boyunca öğrenciler, seçtikleri programa özgü yoğunlaştırılmış dil derslerine devam ederken dördüncü yılda seçtikleri dilin çeviri derslerini alarak mezun olurlar.

Bölüme kayıtlı öğrenciler birinci sınıfta iki dönem almış oldukları çeviriye giriş derslerinin yanı sıra ilk sene dil becerilerini geliştirmeye yönelik derslere devam ederler. Bununla birlikte birinci sınıftan başlayarak, üniversitemizin farklı bölümleri tarafından verilen Psikolojiye Giriş, Ekonomiye Giriş, Uygarlık Tarihi gibi dersler alarak çeviri yapacakları farklı alanlara ilişkin alan bilgisi ve terminolojiyi edinirler. İkinci sınıftan itibaren bu derslere paralel olarak Siyaset Bilimi ve Avrupa Birliği, İktisat ve İşletme, Medya ve İletişim, Tıp, Hukuk, Dünya Edebiyatı, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler gibi çeşitli alanlara yönelik kuramsal ve uygulamalı çeviri derslerine devam ederler.

Sayılan bu alanların dışında da ilgi alanlarına göre, bölümde seçmeli olarak açılan Altyazı ve Dublaj Çevirisi, Siyaset Çevirisi, Çeviri Editörlüğü, Büyük Britanya Medeniyeti, Türk İşaret Diline Giriş, Sanat Tarihi Metinleri Çevirisi, Sözlü Hukuk Çevirisi gibi dersler arasından seçtikleri dersleri alırlar.

Sözlü Çeviri Becerileri

Çeviribilimi lisans programı öğrencileri ikinci sınıftan itibaren aldıkları, konunun uzmanları tarafından verilen Sözlü Çeviriye Giriş, İki Yönlü Sözlü Çeviri, Ardıl Çeviri ve Toplum Çevirmenliği derslerinde sözlü çeviri becerileri kazanır; bu derslerde yüksek başarı gösterenler yedinci dönemin sonunda bir yetenek sınavına tabi tutularak son dönemde konferans çevirmenliği eğitimi alır.

Kuramsal Dersler

Çeviribilimi öğrencileri, Çeviri Kuramı, Çeviri Eleştirisi, Çeviri Tarihine Yaklaşımlar, Çeviri Editörlüğü gibi çeşitli dersleri alarak çeviribilimin kuramsal çerçevesi hakkında gerekli bilgiyi edinirler.

Bölümümüzün zorunlu dersleri arasında, çeviri sektörü ile bağlantıyı sağlayan Bilgisayar Destekli Teknik Çeviri/Lokalizasyon ve Altyazı ve Seslendirme Çevirisi gibi konunun uzmanları tarafından verilen dersler mevcuttur. Bu derslerde öğrenciler, çevirinin farklı uygulama alanlarında deneyim kazanır ve sektörle tanışma fırsatı yakalarlar.Çeviribilimi Bölümü öğrencileri, bölüm programında mevcut olan Çeviri ve Kültür dersi sayesinde kültürel farkındalıklarını arttırırlar

Çeviribilimi Bölümü Nedir?

Çevirinin kuramsal bilgisini veren ve tanımını yapan Çeviribilimi Bölümü; Türkçe ve İngilizce dillerinde uzmanlaşmış, iki dilin de kültürü hakkında bilgi birikimine sahip, İngilizce dışında en az bir yabancı dile de ileri seviyede hakim, kültürlerarası iletişimi teorik ve eleştirel bilgisi ile kurabilecek nitelikli ve donanımlı çevirmenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Akademik bir saha disiplini olan Çeviribilimi Bölümü, öğrencilerin aynı zamanda kültürlerarası diyalogu kurarken sosyal bilimleri de göz önünde bulundurmasını sağlamaktadır.

Liselerin dil bölümü öğrencileri tarafından seçilebilen Çeviribilimi Bölümü, Fen-Edebiyat Fakültesi’ne bağlıdır. 4 yıllık bir lisans eğitimini kapsayan programda çevirinin kuramsallığına ve çevirinin farklı alanlarına genel olarak bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşılmaktadır. Bu anlamda teorik derslerin yanı sıra öğrencilerin pratik yapabileceği yazılı ve sözlü çeviri dersleri de verilmektedir. Hem çeviri yapmaya hem de çevirinin teorik yapısını düşünmeye ve araştırma yapmaya sevk eden eğitim anlayışı sayesinde öğrencilerin iletişim yeteneklerinin ve yazılı ve sözlü anlatım becerisinin geliştirilmesi ve genel olarak çeviri alanında yetkinlik kazanmaları amaçlanmaktadır.

Lisans eğitimi içinde sosyal bilimler ve fen bilimleri alanlarında da dersler alabilen Çeviribilimi Bölümü öğrencileri ilgi duydukları farklı bir alanda da uzmanlaşabilmektedir. Bilgi ve terminolojiyi geliştirmek profesyonel çalışma hayatında da başarıyı artırmaktadır.

Lisans programının bitmesi ile birlikte çevirmen unvanı alan öğrenciler uzmanlıkları ve ilgi alanları doğrultusunda hem kamu kurumlarında hem de özel sektörün farklı alanlarında iş bulabilmektedir.

Çeviribilimi Taban Puanları ve Sıralama

2022 yılı Çeviribilimi Bölümü genel yerleştirme puanlarını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.

Program Adı Puan Türü Genel Kont. Yerleşen En Küçük Puan En Büyük Puan
Çeviribilimi (İngilizce) (Ücretli) DİL 12 12 359,24291 388,70012
Çeviribilimi (İngilizce) (Burslu) DİL 14 14 488,49170 507,66494
Çeviribilimi (İngilizce) (%50 İndirimli) DİL 70 70 399,80391 472,53021

Çeviribilimi Bölümü Ücretleri ve Fiyatları

Yeditepe Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi bünyesinde bulunan Çeviribilimi bölümü 2023 - 2024 ücretleri bu sayfada belirtilmiştir.

Çeviribilimi Burs İmkanları

Diğer bölümlerde olduğu gibi Çeviribilimi Bölümü sıralama ve puanlarda başarılı olan öğrenciler, üniversitemizin burs imkanlarından yararlanabilmektedir. Buradan hem Çeviribilimi Bölümü’nün hem de diğer bölümlerin burs şartlarını inceleyebilirsiniz.

Yeditepe Üniversitesi'nde Çeviribilimi Okumak

Üniversitemizin Çeviribilimi Bölümü; kültürlerarası iletişimi etkin bir şekilde kuracak yeterliliğe, bilgi birikimine ve kültürel donanıma sahip, Türkçe ve İngilizce dillerine son derece hakim, bu dillerde yazılı ve sözlü olarak kendini ifade edebilen çevirmenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

İngilizce başta olmak üzere yabancı dillerin ağırlıkta olduğu Çeviribilimi Bölümü’nde okuyan öğrencilerimiz hem Türkçe ve İngilizce çeviri kabiliyetlerini geliştirebilecekleri hem de farklı bir yabancı dil öğrenebilecekleri dersler alabilmektedir. Üniversitemiz bünyesinde eğitim veren Yabancı Diller Yüksekokulu, öğrencilerin İngilizce dışında ikinci ve hatta üçüncü bir dilde de okuma, anlama, konuşma ve çeviri becerisi kazanmasını sağlayan dersler vermektedir.

Kuramsal ve uygulamalı derslerden oluşan lisans programına ek olarak öğrenciler kendi ilgi alanları doğrultusunda çeviri yapabilmek amacıyla Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi gibi bölümlerden de dersler alabilmekte ve bu alanların terminolojisine hakim olabilmektedir. Çevirinin farklı alanlarında uzmanlaşmak isteyen öğrenciler ise Bilgisayar Destekli Teknik Çeviri ve Altyazı ve Seslendirme Çevirisi gibi farklı derslerde alanında uzman akademisyenlerden eğitim alabilmektedir. Bu sayede farklı sektörlerle tanışma fırsatı elde edebilmektedir. Öğrencilerin profesyonel iş yaşamında da öne çıkmalarını sağlayacak çeviri pratiği ise sözel ve teknik derslerin işlendiği Simultane Çeviri ve Teknik Çeviri Laboratuvarı’nda kazanılmaktadır.

Öğrencilerimiz, ilk yıllarından itibaren ikinci ve üçüncü bir yabancı dilde de alacakları derslere göre uzmanlaşmaktadır.

Çeviribilimi Mezunu Ne İş Yapar? Nerelerde Çalışır?

Çeviribilimi Bölümü mezunları çevirmen unvanı ile çalışma hayatına atıldıklarında oldukça geniş bir alanda kariyer yapma fırsatı elde edebilmektedir. Çevirmenliğin yanı sıra akademisyenlik ve öğretmenlik de yapabilen mezunlar yüksek lisans ve doktora programları ile eğitim hayatlarına devam edebilmekte ve akademide kalabilmektedir. Lisans programı içinde pedagojik formasyon alan mezunlar ise öğretmenlik yapabilmektedir.

Özellikle uluslararası ilişkilerin düzenlenmesine yardımcı olan özel ve resmi kurumlarda deneyimli çevirmenlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu anlamda, Çeviribilimi mezunları devlet kurumları ve bakanlıkların yanı sıra basın-yayın kurumlarında, hukuk bürolarında, turizm acentelerinde, çevirmenlik bürolarında iş bulabilmektedir. Bu alanlara ek olarak reklamcılık, finans, sigortacılık, halkla ilişkiler gibi farklı alanlarda altyazı çevirmenliği, edebiyat eleştirmenliği, sözlü çevirmenlik ve yöneticilik yapabilmektedir.

Misyon ve Vizyon

Çeviribilimi Bölümü’nün amacı, anadile hakim, İngilizcenin yanı sıra en az bir yabancı dili daha ileri düzeyde yazılı ve sözlü olarak kullanabilen, ulusal ve uluslararası çeviri sektöründe istihdam edilmeye uygun mezunlar yetiştirmektir.

Çeviribilimi Bölümü’nün hedefi, bilgili, araştırmaya ve öğrenmeye hevesli, güncel konularla ilgili, kültürlerarası ilişkilerin farkında, sektörün beklentileri ve koşulları hakkında bilgi sahibi, yazılı ve sözlü çeviri konusundaki bilgi ve becerisini bilimsel yöntemlerle, en son teknolojiyi kullanarak ve etik değerleri gözeterek ortaya koyabilen profesyoneller yetiştirmektir.

Öğrenci Değişim Programları

Çeviribilimi Bölümü Erasmus ve Exchange anlaşmalarını görmek için tıklayınız.

GÜNCEL ANLAŞMALAR (2019 ARALIK):

ROMANYA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI UNIVERSITY
BELÇİKA LEUVEN  UNIVERSITY ANTWERP CAMPUS
İSPANYA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID
İSPANYA UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA
POLONYA UNIVERSITY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES

Bölümümüzde son beş yılda;

Erasmus giden öğrenci sayısı: 70,

Exchange giden öğrenci sayısı: 5,

Erasmus gelen öğrenci sayısı: 5'dir.

Erasmus Programı E-Broşürü indirmek için tıklayınız.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Erasmus öğrencilerimize önerdiğimiz dersleri görmek için tıklayınız.

Çeviribilim Bölümü Erasmus Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Seyhan BOZKURT JOBANPUTRA

seyhan.bozkurt@yeditepe.edu.tr

Bologna Süreci

Yeditepe Üniversitesi, Bologna Eşgüdüm Komisyonu çalışmalarını ulusal ve uluslar arası yeterlikler çerçevesinde yürütmektedir.

Bu doğrultuda üniversitemizde 2006 yılından beri devam etmekte olan çalışmalar sonucu 2012 yılında, var olan tüm programların yeterlikleri, Türkiye Yükseköğretim Yeterlikler Çerçevesi (TYYÇ) ile mesleki ve güncel standartlar göz önünde tutularak belirlenmiş ve derslere ait öğrenme çıktıları ile ilişkilendirilerek öğretimin daha planlı ve nitelikli hale gelmesi sağlanmıştır.

Eğitimde bilimsellik, işbirliği ve şeffaflık ilkeleri gereğince tüm programlara ait ders planları hazırlanmış ve fakülte web sayfalarında yayınlanmıştır.

Uluslar arası standartlara ilişkin benzeri çalışmalar üniversitemizin bilimsel, dinamik ve yenilikçi anlayışı çerçevesinde devam etmektedir.

Bologna Süreci ile ilgili genel bilgi için tıklayınız.

Program bilgi paketi için tıklayınız (2019).

Çift Ana Dal ve Yan Dal Olanakları

Çeviribilimi Bölümü’nün, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği, İngilizce Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Radyo-Televizyon ve Sinema, Felsefe, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Gazetecilik, Reklam Tasarımı ve İletişimi, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Psikoloji ve Sosyoloji bölümleri ile iki yönlü çift anadal protokolü bulunmaktadır.

Çift Anadal anlaşmamız olan bölümleri görmek için tıklayınız.

Yandal anlaşmamız olan bölümleri görmek için tıklayınız.

Yandal Programı derslerini görmek için tıklayınız.

 

ÇAP/Yandal Bölüm Koordinatörü

Prof. Dr. Oğuz BAYKARA

oguz.baykara@yeditepe.edu.tr

Fedek Akreditasyonu

Felsefe ve Fizik bölümlerinin ardından, Antropoloji, Çeviribilimi, Sosyoloji, Tarih, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Matematik, Psikoloji, Türk Dili ve Edebiyatı lisans programları da FEDEK sertifikasını alarak, Fen-Edebiyat Fakültesi FEDEK Akreditasyonu ile kalitesini güvence altına almıştır. Fizik bölümünde bulunan Metroloji (kalibrasyon) laboratuvarı TS EN ISO/IEC 17025 standardı gereği TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir.

FEDEK hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Programa Özgü Ölçütler 

 1. Mütercim-Tercümanlığın geçirdiği tarihi gelişim süreci hakkında yeterli bilgi sahibi olma;
 2. Bütün üslup düzeyleri dâhil olmak üzere, anadili ve kültürüne hâkim olma;
 3. En az iki yabancı dili çok iyi bilme;
 4. Üçüncü bir yabancı dili anadile doğru çeviri yapabilecek düzeyde bilme;
 5. Kaynak dildeki bir metni anlayarak erek dile hatasız aktarabilme;
 6. Çeviride kalite ve tutarlılığı artırmak amacıyla, terminoloji çalışması hakkında gerekli kuramsal bilgiye ve yöntemlere sahip olma;
 7. İletişimde kültürel farklılıkları bilme;
 8. Bildiği yabancı dillerin kültürlerini iyi tanıma ve izleme;
 9. Bilgiye kısa zamanda erişebilecek araştırma ve bilgi edinme vasıtalarını bilme;
 10. Çeviri sürecinde kullanılan sözlük, ansiklopedi, bilgisayar ve iletişim teknolojilerini kullanabilme;
 11. Sözlü ya da yazılı çevirmenlik mesleğinin değişik alanlarda uygulanış şekilleri hakkında bilgiye sahip olma;
 12. Çevirmenlik mesleğinin ve yasal çerçevesi hakkında bilgi sahibi olma.

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ÇEVİRİBİLİM BÖLÜMÜ'NÜN ÖLÇÜTLERE UYUMU:

1.Mütercim-Tercümanlığın geçirdiği tarihi gelişim süreci hakkında yeterli bilgi sahibi olma:

Çeviribilim Bölümü birinci sınıf dersleri arasında yer alan Yazılı Çeviriye Giriş I ve II (TRA 107 ve TRA 108) dersleri alana hem kuramsal hem de uygulamalı bir giriş yapmayı amaçlamaktadır. Bu dersler kapsamında çeviri uygulamalarının yanı sıra temel çeviribilim kavramları ve çeviribilimin geçmişi de konu edilmektedir. Bu derslerde tarih konusuna çok kısa bir giriş yapılmaktadır. Daha kapsamlı tarihsel süreçler ise dördüncü sınıf dersi olan TRA 404 Çeviri Tarihine Yaklaşımlar dersi kapsamında işlenmektedir.

2.Bütün üslup düzeyleri dâhil olmak üzere, anadili ve kültürüne hâkim olma:

Birinci sınıf dersimiz olan TRA 101 Çevirmenler İçin Türkçe dersi bu amaca yönelik bir içerik sunmaktadır. Ders izlencesi ilerleyen sayfalarda sunulmuştur.

3. En az iki dil çok iyi bilme:

Çeviribilim bölümü öğrencileri, diğer bölümlerden farklı bir hazırlık sınıfı okumakta ve bölüme ileri düzeyde İngilizce bilgisiyle donanmış olarak gelmektedir. Dört sene boyunca aldıkları İngilizce-Türkçe çeviri dersleri kapsamında bu bilgileri daha da gelişmektedir. Öğrencilerimiz ayrıca 3. ve 4. yılda kendi seçtikleri bir yabancı dili alarak 4 dönem boyunca bu dili öğrenmeye devam etmektedir.

4. Üçüncü bir yabancı dili anadile doğru çeviri yapabilecek düzeyde bilme:

Öğrencilerimiz 1. sınıftan itibaren 3 yıl boyunca 6 seviye Rusça dersi almakta ve 4. sınıfta Rusça-Türkçe Çeviri I ve II dersleriyle bu yabancı dil programını tamamlamaktadır ve böylece İngilizceye ek olarak Rusçayı da anadillerine çeviri yapabilecek düzeyde öğrenmektedir.

5.Kaynak dildeki bir metni anlayarak erek dile hatasız aktarabilme:

Birinci sınıftan itibaren tüm çeviri içerikli derslerde öğrencilere çeviri amaçlı metin çözümleme yöntemleri öğretilmekte ve bu doğrultuda uygulamalar tüm çeviri dersleri kapsamında titizlikle yapılmaktadır. Bölüm programımızda yer alan Eleştirel Düşünme dersi, öğrencilerimizin bir metni doğru okuması ve yorumlaması için gerekli donanımı kendilerine vermeyi amaçlayan özel bir derstir.

6.Çeviride kalite ve tutarlılığı artırmak amacıyla, terminoloji çalışması hakkında gerekli kuramsal bilgiye ve yöntemlere sahip olma:

Uzmanlık alanları çevirisi ve terminoloji çalışmaları bölüm programımızda çok önemli bir yere sahiptir. Sağlık Bilimleri Çevirisi, Siyaset Çevirisi, Ekonomi ve İşletme Metinleri Çevirisi gibi uzmanlık alanlarına yönelik derslerde öğrenciler doğru terminoloji araştırması yapacak şekilde eğitim almaktadır. Ayrıca öğrencilerimizin ard alan bilgilerini ve terminolojiye hakimiyetlerini artırmak için Psikolojiye Giriş, İktisat, Çağdaş Siyasal Söylemler dersleri de programa eklenmiştir.

7.İletişimde kültürel farklılıkları bilme:

Birinci sınıf derslerimiz arasında yer alan TRA 140 Kültür ve Çeviri  ve bölüm seçmelilerinden TRA 208 Britanya Medeniyeti derslerimiz çeviri alanında çok önemli bir yeri olan kültürel farklılıklar konusunda öğrencilerin farkındalığını artırmayı amaçlamaktadır.

8.Bildiği yabancı dillerin kültürlerini iyi tanıma ve izleme:

Çeviri içerikli derslerde özellikle o dilin kültürünü de kapsayan metinler seçilmekte ve bu sayede öğrencilerin kültürle teması arttırılmaktadır.

9.Bilgiye kısa zamanda erişebilecek araştırma ve bilgi edinme vasıtalarını bilme:

Çeviri süreci her zaman bir araştırma ve bilgiye ulaşma sürecidir. Öğrencilerimiz birinci sınıfta aldıkları Yazılı Çeviriye Giriş I ve Çeviriye Giriş II derslerinden itibaren sürekli araştırmaya yönlendirilmektedir. Öğrencilere terminoloji araştırmaları konusunda ödev verilmekte ve çevrilecek metinlerle ilgili alan araştırmaları yapmaları istenmektedir. Ayrıca üçüncü sınıf derslerimiz olan TRA 301 Çeviri Kuramı ve TRA 302 Çeviri Eleştirisi dersleri kapsamında öğrencilerimiz kuramsal araştırma yapmaya yönlendirilmektedir. Çeviri Eleştirisi dersi kapsamında, daha önceden edindikleri kuramsal bilgiyi de kullanarak çeviri incelemeleri yapmakta, bununla ilgili araştırma süreçlerini yürütmekte ve ders içinde sunumlar yapmaktadırlar.

10.Çeviri sürecinde kullanılan sözlük, ansiklopedi, bilgisayar ve iletişim teknolojilerini kullanabilme:

Basılı ve online sözlük ve ansiklopedilerin nasıl kullanılması gerektiği konusunda bilgiler öğrencilerimize birinci sınıf derslerinden itibaren verilmektedir. Öğrencilerimiz, birinci sınıfta aldıkları Yazılı Çeviriye Giriş I ve Yazılı Çeviriye Giriş II derslerinden itibaren bu konuda uygulamalar yapmaya yönlendirilirler. Bilgisayar ve iletişim teknolojileri ise üçüncü sınıf derslerimiz olan TRA 403 Bilgisayar Destekli Teknik Çeviri ve TRA 411 Altyazı ve Dublaj Çevirisi kapsamında ayrıntılı bir şekilde öğrencilerimize aktarılır. Öğrencilerimiz güncel yazılımlarla tanışır ve bölümün teknik çeviri laboratuvarında bilgisayar başında uygulama yaparak bu teknolojiler konusunda kendilerini geliştirir.

11.Sözlü ya da yazılı çevirmenlik mesleğinin değişik alanlarda uygulanış şekilleri hakkında bilgiye sahip olma:

Öğrencilerimize çevirinin bir çok farklı alanına yönelik dersler sunmaktayız. Sosyal Bilimler Çevirisi, Fen Bilimleri Çevirisi, Sağlık Bilimleri Çevirisi, Siyaset Çevirisi, Hukuk Çevirisi gibi pek çok yazılı çeviri uzmanlık dersinin yanı sıra Toplum Çevirmenliği, Ardıl Çeviri, İki Yönlü Sözlü Çeviri, Sözlü Çeviride Özel Konular gibi derslerimiz de öğrencilerimize farklı sözlü çeviri uygulamaları ve bunlarla bağlantılı alanlar konusunda bilgi ve deneyim kazandırır. 3. yılın sonunda yapılan Sözlü Çeviri Yeterlilik Sınavı'nda başarılı olan öğrenciler konunun uzmanlarından ders alarak eş zamanlı çeviri pratiklerini geliştirmektedir. 

12.Çevirmenlik mesleğinin ve yasal çerçevesi hakkında bilgi sahibi olma.

Bu bilgiler birinci sınıftan itibaren tüm derslerde öğrencilerimize aktarılmaktadır ancak daha özel ve ayrıntılı olarak dördüncü sınıf dersimiz olan TRA 400 Çevirmenlik Meslek Standartları kapsamında incelenmektedir.

 

FEDEK Koordinatörü

Öğr. Gör. Zehra Cansu RENDECİ

cansu.rendeci@yeditepe.edu.tr

Staj

Çeviribilimi Bölümü TRA 310 Staj Dersi

Öğrencilerimiz, Çeviribilimi Bölümü’ndeki üçüncü ders yıllarının sonunda, bölümün onayladığı bir kurumda 20 iş gününü kapsayan bir Çeviri Stajı yapmak zorundadır. Öğrenciler, stajda yaptıkları çeviri işlerini ve kazandıkları deneyimleri dördüncü sınıfın başında sunarlar ve geri bildirim alırlar. Staj, lisans programımızdaki diğer pek çok uygulama gibi, öğrencilerimizin iş hayatına atılmadan önce edindikleri öğretici bir tecrübedir. TRA 310 Staj dersini başarı ile vermek mezuniyet koşulları arasındadır.

 

Staj Belgeleri

Stajın içeriği, staj için gerekli olan belgeler ve diğer detaylı bilgiler hakkında öğrenciler her dönem başında yapılan Staj Bilgilendirme Toplantısı ile bilgilendirilir. Bu toplantıda staj başvurusu yapacak öğrencilere süreç içerisinde gerekli olan belgeler dağıtılır. Staj süreci için gerekli olan belgeler aşağıdaki gibidir:

 

 • Öğrenci kimlik bilgilerini içeren Staj Başvuru Formu ve bu form içerisinde öğrenciden istenen diğer belgeler
 • Staj yeri tarafından kaşelenmiş-imzalanmış Taahhütname Belgesi
 • Stajın yapılacağı kurumun öğrenciyi kabul ettiğini gösteren Staj Onay Formu
 • Öğrenci ya da süpervizör tarafından doldurulup işyerine ıslak imzalı-kaşeli olarak onaylatılacak olan Staj Defteri
 • Staj Defteri ile beraber sunulan çeviri örnekleri

 

Staj Sonrası Yapılacaklar

 • 20 iş günü süren stajını bitiren öğrencilerin bölümlerine staj süreçlerini detaylı olarak anlatan bir sunum yapmaları gerekmektedir.
 • Stajını tamamlayan öğrenci bölümü ile irtibata geçerek staj sunumunu yapar. Bu sunumun sonunda bölüme staj yeri tarafından kaşelenmiş-imzalanmış Staj Defterini ve staj süreci boyunca yapmış olduğu çevirilerden örnekleri sunar.
 • Eğer öğrenci çeviri yaptığı metinler hakkında bir gizlilik anlaşması imzalamışsa, bu anlaşmanın bir kopyasını bölüm ile paylaşmak zorundadır.
 • Öğrenci sunum sonunda stajı hakkında sorulan soruları cevaplayarak sunumunu sonlandırır. Bu sunum sonunda belgelerinin bölümü tarafından incelenmesinin ardından stajını başarı ile tamamladığı düşünülen öğrencinin TRA 310 Staj notu P olarak girilir.

 

Öğrencilerimizin Stajlarını Yaptığı Yerlerden Örnekler

 • T.C. Dış İşleri Bakanlığı
 • Netflix
 • Amazon
 • CNN Türk
 • Türk Hava Yolları
 • Charter Traffic
 • Translite Language Services
 • SAS Tercüme Danışmanlık
 • Elle Dergisi
 • ESBAŞ
 • Allingua Service International
 • MotaWord
 • Universal Dil Hizmetleri ve Yayıncılık
 • Maltepe Üniversitesi
 • Talos Logistics
 • Locpick Çeviri
 • Vogue
 • Dragoman Transcreation
 • NOVA Dil Hizmetleri
 • Epic Games
 • Erişim Medya
 • SDL Çeviri
 • Harvard Business Review Türkiye