• Turkish
  • English

Fizik Bölümü'nde;

Metroloji ve Kalibrasyon Laboratuvarı (Sıcaklık ve Boyut), Cam Atölyesi, Termodinamik, Plasma Laboratuvarı, Optik Laboratuvarı ve ileri optik laboratuvarı bulunmaktadır.

Psikoloji Bölümü'nde;

psikolojinin alt alanları olan Gelişim Psikolojisi, Nöropsikoloji, Kültürel Psikoloji, Çevresel Psikoloji, Bilişsel Psikoloji ve Klinik Psikoloji alanlarında araştırmaların yürütüldüğü Psikoloji Laboratuvarı mevcuttur.

Çeviribilim Bölümü'nde ise Sözlü Çeviri (simultane) Laboratuvarı bulunmaktadır. 

Fakültemizde bulunan laboratuvarlara ait bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

 

► Çeviribilim

► Fizik

► Psikoloji