• Turkish
  • English

Fizik Bölümümüzde, Metroloji ve Kalibrasyon Laboratuvarı (Sıcaklık ve Boyut), Cam Atölyesi, Termodinamik, Plasma Laboratuvarı, Optik Laboratuvarı ve İleri Optik laboratuvarı bulunmaktadır. Psikoloji Bölümümüzde, psikolojinin alt alanları olan Gelişim Psikolojisi, Nöropsikoloji, Kültürel Psikoloji, Çevresel Psikoloji, Bilişsel Psikoloji ve Klinik Psikoloji alanlarında araştırmaların yürütüldüğü Psikoloji Laboratuvarı mevcuttur. Çeviribilimi Bölümümüzde ise Sözlü Çeviri (simultane) Laboratuvarı bulunmaktadır. Fakültemizde bulunan laboratuvarlara ait daha ayrıntılı bilgilere bölümlere ait web sayfalarından ulaşabilirsiniz.

► Çeviribilimi Bölümü

► Fizik Bölümü

► Psikoloji Bölümü