• Turkish
  • English

Yeditepe Üniversitesi Simultane Laboratuvarı (GSF417)

Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü Simultane Laboratuvarında sözlü çeviriye giriş, iki yönlü çeviri, ardıl çeviri, eş zamanlı çeviri, sözlü hukuk çevirisi, toplum çevirmenliği gibi sözlü çeviri dersleri yapılmaktadır. Laboratuvar en gelişmiş ekipmanla donatılmış ve farklı sözlü çeviri türlerini uygulamaya imkan verecek şekilde tasarlanmıştır.Laboratuvarda dijital konferans sistemi (1 delege), dijital simultane tercüme sistemi (3+1 dil, 8 tercüme kabini, 40 dinleyici kapasiteli), dağıtım malzemeleri, seslendirme sistemi, kablosuz alıcı üniteleri bulunmaktadır.