• Turkish
  • English
DEVAM EDEN PROJELER

BASICC (Building Alternative Skills to Implement Creativities and Commons) AB Projesi:

Erasmus+ Yenilikçilik için Ortaklıklar (Alliances for Innovation) Programı kapsamında, Yeditepe Üniversitesi'nin de ortak olduğu "BASICC- Building Alternative Skills to Implement Creativities and Commons" (Yaratıcılık ve Topluluk Uygulamaları için Alternatif Beceriler Geliştirmek) başlıklı proje Avrupa Birliği tarafından desteklenmeye hak kazanmıştır.

24 ay sürecek proje, kentler ve kentlerdeki topluluklar üzerine düşünmeyi, kent alanında çalışan sivil toplum kuruluşları ve araştırmacılar için alternatif ve yaratıcı beceriler geliştirmeyi hedeflemektedir.

Yeditepe Üniversitesi, 17 ortaklı bu projede, Fransa'dan 2 üniversite (Ecole des Hautes en Santé Publique ve Gustave Eifffel University) ve Fransa, İtalya, Almanya ve Letonya'dan toplam 14 sivil toplum kuruluşuyla birlikte çalışmalar yürütmektedir.

2023 yılında Türkiye’den, Yeditepe Üniversitesi dahil, 3 üniversite Erasmus+ Yenilikçilik için Ortaklıklar Programına dahil olmuştur.  Söz konusu proje türüne dahil olan Yeditepe Üniversitesi proje ekibi Prof. Dr. Demet Lüküslü, Dr. Öğr. Üyesi Banu Koçer Reisman ve Dr. Öğr. Üyesi Barış Gençer Baykan'ı kutluyor, başarılar diliyoruz.

Orlicz Uzaylarının Bazı Geometrik Özelliklerinin s-normlarına Göre İncelenmesi:

Matematik Bölümü Araştırma Görevlilerimizden Esra Başar'ın araştırmacı olduğu İstanbul Üniversitesi Matematik Bölümü Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Serap Öztop Kaptanoğlu'nun yürütücülüğündeki "Orlicz Uzaylarının Bazı Geometrik Özelliklerinin s-normlarına Göre İncelenmesi" başlıklı TÜBİTAK-1001 projesi, elemanları bir ölçü uzayında tanımlı Orlicz uzaylarının geometrisini, literatürde yeni tanımlanan ve kapsayıcı olan s-normları aracılığıyla incelemek ve bu geometrik özellikler arasındaki ilişkileri elde etmek üzerinedir. Projede elde edilmesi amaçlananlar, haklarında az şey bilinen s-normlarına göre Orlicz uzaylarının farklı geometrik yapılarının incelenmesine de temel teşkil edecektir.

TAMAMLANAN PROJELER

OUYE Erasmus+ Projesi:

Üniversitemizin ortak kurumlar arasında yer aldığı “Opening Universities for Young People in Europe-OUYE” başlıklı Erasmus+ Yükseköğretimde Stratejik Ortaklık Projesi Fransa Ulusal Ajansı tarafından desteklenmiştir.

Koordinatörlüğünü Fransa’dan Rennes Üniversitesi’nin üstlendiği projede üniversitemiz nezdinde Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Demet Lüküslü yürütücü, Sosyoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Banu Koçer Reisman ise araştırmacı olarak yer almıştır. Ayrıca projede Sosyoloji Bölümü lisans ve yüksek lisans öğrencileri de aktif rol almışlardır. Projenin diğer üniversite ortakları İngiltere Manchester Metropolitan Üniversitesi ve Finlandiya Humak Üniversitesi olurken ayrıca projede Avrupa’dan altı farklı sivil toplum kuruluşu da yer almıştır.

2021 yılında başlayıp 2023 yılı Ağustos ayında sona eren projede, dezavantajlı gençlerin üniversite yaşamına dahil edilmesi, üniversite ile bağlarının güçlendirilmesi, formel ve enformel eğitim üzerine düşünme, gençler ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle yeni katılım yollarının keşfedilmesi hedeflenmiştir.

Prof. Dr. Demet Lüküslü ve proje ekibini tebrik ederiz.