• Turkish
  • English

Yrd. Doç Dr. Şule Demirkol-Ertürk

Kent anlatılarının çevirisi, çeviri aracılığıyla kültür imgelerinin aktarımı, Türk edebiyatından çeviriler

Yrd. Doç Dr. Perihan Duygu Tekgül

Çeviri sosyolojisi, kitap kültürü, kültür endüstrileri, kültürlerarası iletişim, Türkçeden İngilizceye edebiyat çevirisi

Prof. Dr. Nedret Kuran

Karşılaştırmalı kültür çalışmaları, imgebilim, karşılaştırmalı edebiyat, matbaacılık tarihi, Avrupa’da Türk imgesi

Prof. Dr. Suat Karantay

Göstergelerarası çeviri, tiyatro çevirisi, şiir çevirisi

Yrd. Doç. Dr. Ayça Şapçı

Kent imgeleri, kültürel çalışmalar, Avrupa Birliği sosyal ve iktisadi ilişkileri, çeviri kuramı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Öztunalı

İspanyol ve Güney Amerika dili ve edebiyatı, kültürel çalışmalar, Türk edebiyatı, karşılaştırmalı edebiyat, modern şiir, şiir çevirisi, ardıl çeviri

Yrd. Doç. Dr. Rana Kahraman-Duru

Sözlü çeviri, toplum çevirmenliği, konferans çevirmenliği, çeviri tarihi, çeviri kuramları

Öğretim Görevlisi Fulya Soytürk

Teknik çeviri, ekonomi metinleri çevirisi, Britanya medeniyeti

Öğretim Görevlisi Hatice Soytorun

Toplum çevirmenliği (hukuk), ardıl çeviri ve zorluklarla başa çıkma stratejileri, bellek eğitimi ve sözlü çeviri eğitimi