• Turkish
  • English

FİZİK BÖLÜMÜ
ARAŞTIRMA ALANLARI
Prof. Dr. Necdet Aslan Plazma ve endüstriyel uygulamaları ve vakum kaplama, Hesaplamalı akışkanlar dinamiği
Prof. Dr. İpek Karaaslan Medikal Fizik, Monte Carlo simulasyonları
Prof. Dr. Ertan Akşahin Doğrusal olmayan optik ve kuantum noktaları
Doç. Dr. Vildan Üstoğlu Ünal Doğrusal olmayan optik, Kuantum noktaları, Hesaplamalı akışkanlar dinamiği
Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul Demir Malzemelerde radyasyon hasarı, Radyasyon koruyucu malzemeler, Hızlı ağır iyon (SHI) ışınlaması, Tıbbi Fizik, X-ışını/Gama ışınları/Nötron ışıması, Nanokompozit malzemeler, Yeşil Malzemeler
Dr. Öğrt. Üyesi Ercüment Akat Katıhal fiziği, katı cisimlerin dönme dinamiği
Dr. Öğrt. Üyesi Fatma Melda Patan Alper Metroloji, Nanometroloji, Kuantum Mekaniği, Sıcaklık Metrolojisi
Dr. Öğrt. Üyesi Serhat Iştın

Deneysel yüksek enerji ve parçacık fiziği, Parçacık fenomenolojisi

Araş. Gör. Ahmet Cem Erdoğan

Kara Deliklerin Matematiksel Teorisi, Kütleçekimi, Matematiksel Fizik

Araş. Gör. Ercan Ocak

Yapay Zeka, Programlama Dilleri

Araş. Gör. Berfu Nacar

 Medikal Fizik, Genel Fizik

Araş. Gör. Erkan Kurban

Relativistik Ortalama Alan Teorisi, Kuantum Alan Teorisi ile İlgili Konular, Ultra Çevresel Ağır İyon Çarpışmaları

Araş. Gör. Muzaffer Tarık Afacan

Nötron Yıldızları, Nükleer Fizik