• Turkish
  • English

Bölüm Hakkında

Disiplinlerarası çalışmanın, işbirliğinin ve küreselleşmenin önem kazandığı günümüz dünyasında üniversite mezunlarının, teknik uzmanlıklarıyla birlikte iş ortamına uyum sağlayabilir ve esnek olmaları da beklenmektedir. Üniversiteler, devlet laboratuvarları ve endüstriyel kurumlar arasında artmakta olan işbirliği dolayısıyla, üniversite mezunlarının gelişen yüksek teknolojiye artan bilimsel yönelimin, ortaya çıkardığı alanlarda çalışabilir olmaları da gerekmektedir. Fizik bölümü, gelişen Türk endüstrisinin gereksendiği alanların büyük bir kesimine yanıt verebilecek yetenek, eğitim ve bilgiye sahip mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Fizik lisans programı, endüstriyel bir bakışla tasarlanmış, mezunların endüstriyel üretimde ve devlet laboratuvarlarında fizikçi olarak kolaylıkla iş bulabilmelerini sağlamak amacıyla oluşturulmuş, yenilikçi bir lisans programıdır. Bu program, metroloji ve kalibrasyonlar, malzeme bilimi, bilgisayarlı hesaplamalar, sağlık fiziği, enerji ve kimya gibi temel alanları bir araya getiren disiplinlerarası bir özelliği sahiptir.

Fizik Bölümümüzde bulunan Metroloji ve Kalibrasyon Laboratuvarı (YUKAL), TS EN ISO/IEC 17025:2010 standardı gereği TURKAK tarafından akredite edilmiştir. Bu laboratuvar öğrencilerimizin ölçüm bilimi (Metroloji) kalibrasyon konusunda donanımlı yetişmelerini sağlamanın yanı sıra, Türk endüstrisine de sıcaklık ve boyut ölçümleri konusunda hizmet vermektedir.

Fizik bölümüne giren öğrenciler, üniversitemizin diğer bölümlerinde olduğu gibi bazı mühendislik bölümleri (İnşaat mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği,  Genetik ve Biomühendislik) ile ve Matematik ve Bilişim Sistemleri ve Teknoloji bölümleriyle oluşturulmuş çift ana dal ve yan dal programlarına da devam edebilir. Bölümde, fizik eğitimini akademik boyutta sürdürmek isteyen başarılı öğrenciler, Fizik Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans ve Doktora programlarına da katılabilir.

Ayrıca öğrenci değişim programları bünyesinde her dönem iki öğrencimiz Hollanda’nın Gröningen Üniversitesi’nde, İsveç’in Umea Üniversitesi’nde ve Almanya’nın Stutgart Üniversitesi’nde öğrenim görme şansı bulabilmektedir.

Yeditepe Üniversitesi Fizik Bölümü Tanıtım videosu                 

ULUSLARARASI ORTAK LİSANS PROGRAMI (COE COLLEGE USA)

2021 Bahar Lisans programı ve ders linkleri için tıklayınız

Fizik Bölümü Nedir?

En temel bilimlerden biri olan fizik bilimi eğitimi veren ve akademik bir disiplin olan Fizik Bölümü; dünyayı algılamak, kendi içinde tutarlı olan bu algıyı mantık çerçevesinde açıklamak ve evrendeki fiziksel yasaları anlamak amacıyla deney ve gözlemden yararlanan mezunlar yetiştirmektedir. Bu anlamda, bu araştırma ve incelemeleri yapabilecek fizikçiler yetiştirmek bölümün öncelikli amacıdır.

Liselerin sayısal bölümünden mezun olduktan sonra Fizik Bölümü’nde okumaya hak kazanan öğrenciler 4 yıllık lisans eğitimlerinin ardından fizikçi unvanı almaktadır. Gözlem ve analitik düşünme yeteneğine sahip olan öğrenciler fizik biliminin yanı sıra matematik ve kimya gibi temel bilimlerde de kendini yetiştirmektedir. Fen-Edebiyat Fakültesi’ne bağlı olan Fizik Bölümü’nde okumak isteyen öğrencilerin lise öğrenimleri boyunca bu temel bilimlere ilgi duyması lisans eğitiminin de bir parçası haline gelmektedir.

Fizik Bölümü mezunları iyi bir eğitimin ardından pek çok alanda fizikçi unvanı ile kariyer yapma fırsatı elde etmektedir.

Fizik Taban Puanları ve Sıralama

2020 yılık Fizik taban puanları ve tavan puanlarını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.

Puan Türü

Genel Kontenjan

Yerleşen

En Düşük Puan

En Yüksek Puan

SAY - Burslu

10

10

358,06355

437,27402          

SAY - %50 Burslu

2

2

233,43664

247,63717

Fizik Bölümü Ücretleri ve Fiyatları

Yeditepe Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi bünyesinde bulunan Fizik bölümü ücretleri bu sayfada belirtilmiştir.

Fizik Burs İmkanları

Başarıyı her zaman destekleyen Yeditepe Üniversitesi, sayısal puan türünde ve sınav sıralamasında başarısını kanıtlayan öğrencilerin burs olanaklarından yararlanmasını sağlamaktadır. Fizik Bölümü ve diğer bölümlerin burs imkanlarına ve şartlarına buradan ulaşabilirsiniz.

Yeditepe Üniversitesi'nde Fizik Okumak

Fizik Bölümü sıralama ve sınav puanında başarılı olarak Yeditepe Üniversitesi’nde öğrenim görmeye hak kazanan öğrenciler teknik uzmanlıkları, bilgi birikimleri ve yetenekleri ile Türk endüstrisine kazandırılmaktadır. Endüstriyel bir bakışla tasarlanan ve yenilikçi bir eğitim programına sahip olan Fizik Bölümü, öğrencilerinin endüstriyel üretimde ve kamu laboratuvarlarında fizikçi olarak çalışmasına olanak sağlamaktadır. Bu anlamda bölümde verilen eğitim; metroloji ve kalibrasyonlar, sağlık fiziği, malzeme bilimi, laboratuvar akreditasyonu, ISO standartları, kimya ve enerji alanlarındadır. Bu temel alanları bir araya getirerek öğrencilerin öğrenim görmesini sağlayan Fizik Bölümü, disiplinlerarası bir eğitim anlayışına sahiptir.

TURKAK tarafından akredite edilen Metroloji ve Kalibrasyon Laboratuvarı (YUKAL), öğrencilerin ölçüm bilimi alanında kendini geliştirmesini ve donanımlı hale gelmesini sağlamaktadır. Laboratuvar, öğrenci yetiştirmenin yanı sıra sıcaklık ve boyut ölçümlerinde çeşitli endüstriyel süreçlerde de hizmet vermektedir.

Mezunların, özellikle kamu kurumlarının laboratuvarları ve endüstriyel sektörün gün geçtikçe artan işbirliğine uyum sağlamak amacıyla gelişen yüksek teknolojiye adapte olmaları da sağlanmaktadır. Bu sayede Fizik Bölümü mezunları hem bu alanlarda hem de bilimsel yönelimin ortaya çıkardığı alanlarda kariyer yapma fırsatı elde etmektedir.

Yeditepe Üniversitesi Fizik Bölümü mezunları aldıkları eğitim ve bilgi birikimleri sayesinde metroloji ve kalibrasyon laboratuvarları başta olmak üzere eğitim, sağlık ve telekomünikasyon sektörlerinde çalışabilmektedir. Farklı kurumların AR-GE departmanlarında da kariyer yapabilen Fizik Bölümü mezunları aynı zamanda formasyon da alabilmektedir. Eğitim hayatları sırasında formasyon alan öğrenciler lise düzeyinde fizik öğretmenliği de yapabilmektedir. Akademik kariyer de iş olanakları arasında bulunmaktadır.

Fizik Mezunu Ne İş Yapar? Nerelerde Çalışır?

Fizik Bölümü’nde lisans eğitimi alan öğrenciler mezun olduktan sonra fizikçi, araştırmacı ya da bilim insanı gibi unvanlarla anılmakta ve çok sayıda farklı alanda kariyer yapabilmektedir. Akademik kariyer yapmak isteyen mezunlar yüksek lisans ve doktora programları ile eğitim hayatlarına devam etmelerinin ardından akademisyen unvanı alabilmektedir. Bununla birlikte, öğretmenlik de yapabilmektedirler. Lise düzeyinde fizik öğretmenliği yapmak isteyen mezunların lisans programları süresince akademik formasyon alması gerekmektedir. Fiziğin temel bilim olması ve ortaöğretim ve yükseköğretim eğitiminin bu bilim ağırlıklı verilmesi nedeniyle mezunlar hem kamu okullarında hem de özel kurumlarda öğretmenlik yapabilmektedir.

Hem kamuda hem de özel sektörde kariyer yapabilen Fizik Bölümü mezunları var olan problemleri analiz etmek, deney gibi bilimsel metotlarla araştırma yapmak ve araştırma sonuçlarını raporlaştırmak gibi görevleri üstlenmektedir. Mezunlar; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı başta olmak üzere TUBİTAK, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Devlet İstatistik Enstitüsü, Türk Standartları Enstitüsü gibi bakanlıklar ve devlet kurumlarının ilgili bölümlerinde araştırmacı olarak çalışabilmektedir.

Fizik mezunları farklı alanlarda da kendini yetiştirebilmektedir. Özellikle fizik bilimi ile bağlantılı farklı disiplinlerde de eğitim almak kariyer olanaklarını artırmaktadır. Fizik Bölümü mezunlarının kimya ve biyoloji başta olmak üzere mühendislik fiziği, kuantum mekaniği, termodinamik, astronomi ve teorik fizik gibi alanlarda yüksek lisans ya da doktora yapmaları mümkündür. Bu akademik lisansüstü eğitim hem akademisyen olmak hem de farklı sektörlerde çalışmak isteyen Fizik Bölümü mezunlarına avantaj sağlamaktadır.

Misyon ve Vizyon

Misyon

Yeditepe Üniversitesi Fizik Bölümü olarak, endüstrimizin ihtiyaçları doğrultusunda, bilgili ve deneyimli fizikçiler yetiştirerek ülkemizin uygulamalı bilimler alanına ve ekonomisine katkıda bulunmak, temel ve uygulamalı bilimlerde gelişme sağlayabilecek yaratıcı elemanlar yetiştirmek.

Vizyon

Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi endüstrinin ve bilimin ihtiyaçlarına uygun fizikçiler yetiştirerek temel fizik, uygulamalı fizik, endüstriyel fizik ve metroloji alanına katkıda bulunmak.

Öğrenci Değişim Programları

Fizik Bölümü olarak anlaşmalı olduğumuz üniversiteler aşağıdaki tabloda görülmektedir.

 

ERASMUS ANLAŞMALARI LİSTESİ

ÜNİVERSİTE

ÜLKE

ŞEHİR

GEÇERLİLİK TARİHİ

UNIVERSITY OF STUTTGART  

ALMANYA

STUTTGART

2021 TARİHLİ

UMEA UNIVERSITET  

İSVEÇ

UMEA

2021 TARİHLİ

FACHHOCHSCHULE KAISERSLAUTERN UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

ALMANYA

KAISERS

2019 TARİHLİ

UNIVERSITE DE STRASBOURG

FRANSA

STRASBOURG

2021 TARİHLİ

ST.MARY'S UNIVERSITY TWICKENHAM

İNGİLTERE

LONDRA

2021 TARİHLİ

Bologna Süreci

Avrupa eğitim sisteminin getirdiği standartlara uyum sağlamak amacıyla uygulanan Bologna Süreci, sistemdeki ayrılıkları ortadan kaldırmayı ve eğitim kalitesini artırmayı amaçlamaktadır. Bologna Süreci, aynı zamanda uluslararası arenada yükseköğretim kurumlarının birbirlerini tanımasını ve aynı standartları uygulamasını sağlamaktadır.

Yeditepe Üniversitesi lisans programlarının da bu standartlara uygun olarak düzenlenmesi sayesinde öğrenciler nitelikli, bilimsel ve şeffaf eğitimle tanışmaktadır. Bu standartlar Türkiye Yükseköğretim Yeterlikler Çerçevesi (TYYÇ) kapsamında belirlenmiş ve hem eğitim kalitesi yükseltilmiş hem de öğrencilerin katılımcı olması sağlanmıştır. Fizik Bölümü dersleri ve eğitim sisteminin niteliği de Bologna Süreci’ne uyumlu hale getirilmiştir.

Program bilgi paketine erişmek için lutfen tıklayınız

Çift Ana Dal ve Yan Dal Olanakları

Fizik Bölümü öğrencileri, Yeditepe Üniversitesi bünyesinde bulunan ve bölümün anlaşmalı olduğu diğer lisans programlarından da eğitim alabilmektedir. Çift ana dal ve yan dal programları ana dala ek olarak farklı bir branşta da uzmanlaşmayı sağlamaktadır. Çift ana dal, belirlenen mezuniyet koşullarının sağlanması durumunda Fizik Bölümü’nün yanı sıra farklı bir lisans programından da lisans diploması alınmasını mümkün kılmaktadır. Yalnızca belli derslerin alınmasını içeren yan dal ise “Yan Dal Belgesi” almayı sağlamaktadır.

Fizik Bölümü Çiftanadal Anlaşmaları (Detaylı Bilgi)

Bilişim Sistemleri Ve Teknolojileri

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Endüstri Ve Sistem Mühendisliği

Gıda Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Matematik

 

Fizik Bölümü Yandal Anlaşmaları (Detaylı Bilgi)

Bilgisayar Mühendisliği

Biyomedikal Mühendisliği

Elektrik - Elektronik Mühendisliği

Endüstri ve Tasarım mühendisliği

Genetik ve Biyomühendislik

Gıda Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Matematik Bölümü

Fedek Akreditasyonu

     

FEDEK Fizik Bölümü Özdeğerlendirme Raporu 18 Mayıs 2017

FEDEK - Yeditepe Üniversitesi Fizik Programına Özgü Ölçütler

TYYÇ Yetki Matrisi

Program Çıktıları

PÇ1.   Fizik ve Matematik, bilgilerini uygulama becerisi

PÇ2.   Deney (ölçme, araştırma düzeneği vb.) tasarlama ve yapabilme, deney sonuçlarını analiz etme, yorumlama becerisi

PÇ 3.   Endüstrinin ihtiyaç duyduğu bilim ve teknoloji konularındaki ölçümlerde gereksinimleri karşılayabilecek ve toplumsal boyuttaki katkısı için gereken nitelikte eğitimin sağlanması

PÇ 4.  Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi

PÇ 5.  Fizik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

PÇ 6.  Mesleki ve etik sorumluluk bilinci

PÇ 7.  Etkin iletişim kurma becerisi

PÇ 8.  Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi   

PÇ 9.  Çağdaş mesleki konular ve teknolojik gelişmeler hakkında bilgi sahibi olma

PÇ 10.  Fizik literatürünün takip etme ve etkin kullanma becerisi

 

Program Öğretim Amaçları

ÖA1. Öğrencilerin; temel ve uygulamalı bilimci pratiği ve akademik çalışmalarda başarılı olabilmeleri için gereken Temel Fizik, Endüstriyel Fizik ve Matematik kavramları ile donatılması. (FEDEK I,II)

ÖA2. Öğrencilerin başarılı bir uygulamalı ve temel bilimci kariyeri için gereken problem çözme, laboratuvar ve el aleti kullanma, becerileri ile donatılması ve bu yetilerin kazandırılması. (FEDEK I, IV)

ÖA3. Öğrencilerin etkili iletişim kurabilen, özellikle yazılı ve sözlü sunumda başarılı, takım çalışması ve disiplinlerarası çalışma yapabilen, girişimci ruha sahip, sorumluluk duygusu gelişmiş, yaratıcı, öğrenmeyi bilen, özgüven sahibi, alanlarında rekabet edebilmesi. (FEDEK III, V, VII, VIII, X)

ÖA4. Yaşam boyu eğitim anlayışıyla, her türlü bilgi kaynağından yararlanarak mesleki ve kişisel gelişimlerini sürdürmeye hazırlanması. (FEDEK IX, X)

ÖA5. Öğrencilerin güncel elektronik, bilgisayar ve yazılım araçlarını etkin olarak kullanabilmesi. (FEDEK IX)

ÖA6.  Öğrencilerin mesleki ve sosyal etik bilincine sahip olması, etik ilkelere ve çevre bilincine bağlı fizikçiler olarak yetiştirilmesi (FEDEK X)

Staj

Staj Amacı: 

Staj çalışmalarının amacı, öğrencilere öğrenim sürecinde edindikleri kuramsal ve uygulamalı bilgilerin hayata geçirilmesi ile ilgili deneyim ve beceri kazandırmaktır. Staj aracılığıyla öğrencilerin, meslek alanlarını tanımaları, diğer meslek grupları ile ilişkileri kavramaları, konuya ilişkin yasal ve yönetsel boyutu öğrenmeleri, tasarım ve uygulama pratiği kazanmaları, mezuniyet aşamasında meslek alanının tasarım ve uygulama sürecine yönelik bilgi ve birikim sağlamaları ile uzmanlaşmak istenilen konulara ilişkin deneyim kazanmaları hedeflenmektedir.

Fizik Bölümü öğrencilerinin staj yaptıkları yerler için lütfen linke basınız.

Dersin İçeriği: 

Öğrenci en az 21 işgünü staj yapmak zorundadır.

Staj Belgeleri

Staj yapılması ve staj işlerinin yönetimi sırasında gerekli olan belgeler  aşağıdadır ve bu form örnekleri her dönem Bölüm Staj panosunda duyurulur

  1. Öğrenci Kimlik Bilgileri Formu ve SGK Taahütname Belgesi 
  2. Stajın yapılacağı kurumun öğrenciyi kabul ettiğini gösteren “Staj Onay  Formu” 
  3. Öğrencinin sigortalılığının sağlanması için Dekanlığa vereceği form 
  4. Dekanlık imzalı Staj Yeri Kabul Formu, Staj Referansı Formu 
  5.  Öğrenci tarafından doldurulup, işyerine onaylatılacak olan ve yapılan çalışmaların dökümüyle birlikte staj kılavuzunda belirtilen bölüm/program gereksinimlerini de içeren; “Staj Defteri” sayfa örnekleri

Staj Süresince Yapılacak İşler

 Staj süresince Staj Defterinin aşağıda belirtilecek olan kurallara uygun bir şekilde doldurulması gerekir;

a) Staj defterinin ilk sayfası, yapılacak olan çalışmanın haftalara göre genel olarak programını göstermektedir. Bu sayfa ilgili birim sorumlusu ile işletmenin staj işlerinden sorumlu yöneticisi tarafından onaylanmalıdır.

b) Defterin sayfaları günler boyunca yapılan çalışmaların dökümü olarak hergün doldurulur ve hafta sonunda çalışmaları kontrol eden sorumlu yönetici tarafından onaylanır.

c) Staj defterinin sayfa sayısı yapılan stajın gün sayısından az olamaz.

d) Staj defteri, İngilizce veya (staj yeri yetkililerinin ingilizce bilemeyebileceği varsayımı ile) Türkçe olarak yazılabilir.

Staj Sonunda Yapılacak İşler

a) Stajını tamamlayan öğrenci doldurmuş olduğu staj defterini ve başarılı olduğuna dair firma yetkilisinin gizli olarak doldurup kapatıp öğrenciye verdiği zarfı komisyona teslim eder.

b) Defter içeriği, öğrencinin çalışmasını yansıtmalıdır. Staj defterinde resimler teknik resim kurallarına uygun bir şekilde çizilmelidir. Defter içeriği, öğrencinin kazandığı bilgi ve becerileri yansıtmalıdır. Öğrenci, aldığı eğitim ile uygulamalı pratik beceri kazanma süresi içinde edindiği bilgileri defterde belirtmelidir.

c) Stajyer Öğrenci Değerlendirme Formu, doldurulmuş ve onaylanmış bir biçimde ve işyeri kaşesini taşıyan kapalı zarf içinde teslim edilir