• Turkish
  • English

Bölüm Hakkında

 

ULUSLARARASI ORTAK LİSANS PROGRAMI (COE COLLEGE USA)

2023 yaz tanıtım döneminde öğretim üyelerimiz/aktif-mezun öğrencilerimiz ile mail yolu ile randevu alarak G Meet üzerinde canlı olarak da görüşebilirsiniz, lütfen buraya basınız.

FİZİK Temel Bilim Dalına İlgi Duyan Öğrencilerimize Seslenişimizi okumak için lütfen buraya tıklayınız!

Disiplinlerarası çalışmanın, işbirliğinin ve küreselleşmenin önem kazandığı günümüz dünyasında üniversite mezunlarının, teknik uzmanlıklarıyla birlikte iş ortamına uyum sağlayabilir ve esnek olmaları da
beklenmektedir. Üniversiteler, devlet laboratuvarları ve endüstriyel kurumlar arasında artmakta olan işbirliği dolayısıyla, üniversite mezunlarının gelişen yüksek teknolojinin gereksinim duyduğu alanlarda çalışabilir
olmaları da gerekmektedir. Yeditepe Üniversitesi Fizik Bölümü, yenilikçi ve çok yönlü programları ile, gelişen teknoloji ve bilim dünyasına, analitik düşünme gücü ve güçlü akademik altyapısı ile önemli
katkılarda bulunacak mezunlar yetiştirmektedir.

1996 yılında, Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde eğitime başlayan Bölümümüz, 2000/2001 öğretim yılından itibaren Yeditepe Üniversitesi Kayışdağı kampüsünde eğitim vermektedir ve ilk lisans mezunlarımızı 2002 yılında, lisansüstü mezunlarımızı da 2006 yılında vermeye başladık. Fizik Yüksek Lisans Programı 2002-2003, Doktora ve Bütünleşik Doktora Programları 2003-2004 ve Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programımız 2016-2017 akademik yılında eğitime başlamıştır. Bölümümüz ayrıca Coe College-ABD ile Uluslararası
Ortak Lisans Programını açtı ve ilk kayıtlarımız 2020-2021 akademik dönemi ile gerçekleşti.
Bölüm akademik kadromuz, 2 profesör, 1 doçent, 5 doktor öğretim üyesi ve 5 araştırma görevlisinden oluşmaktadır, ayrıca laboratuvarlarımızda görev alan 2 teknik uzman mevcuttur. Bölümün kendi eğitim
kadrosunun yanı sıra, her dönem, 2-3 öğretim üyesi de farklı Yüksek Öğretim Kurumlarından gelerek, öğrenime katkı vermektedir. ,

Akademik kadromuz, doğrusal olmayan dinamik sistemler-kaotik davranış, istatiksel fizik, katıhal fiziği, matematiksel fizik, doğrusal olmayan optik, düşük boyutlu yapılar-kuantum noktaları, deneysel yüksek
enerji fiziği (CERN-Atlas Grubu), parçacık detektörleri, hesaplamalı akışkanlar, sağlık fiziği-Monte Carlo Simülasyonları ve Plazma ve Endüstiyel Uygulamaları-Vakum Kaplama gibi farklı alanlarda yayınlar
yapmaktadır. Son beş yılda 150 makale, 10 kitap-kitap bölümü, 80 bildiri, 3 ödül başarısı gösterdik.

Fizik lisans programı, akademik yaşamda mezunlarımızı güçlü kılacak, teorik ve uygulamalı fizik bilgisine sahip olmalarını sağlayacak, yenilikçi bir programdır. Türkiye’de Fizik Bölümleri sıralamasında, giriş taban
puanına göre, vakıf üniversiteleri arasında 3., tüm Fizik Programları arasında 7. Sıradayız.

FEDEK tarafından akredite olmuş ve eğitim dili İngilizce olan Programımız, Fizik alanına ait temel ölçütleri sağlayan dersleri içerdiği gibi; bilgisayarlı veri analizi, yazılım, sağlık fiziği, elektronik, malzeme bilimi, kimya, nükleer fizik, metroloji, nanofizik ve astrofizik gibi alanları da seçmeli/zorunlu derslerle bir araya getiren disiplinler arası bir özelliğe de sahiptir. Tüm derslerin İngilizce olarak işlenmesi sayesinde sizlerin rahatlıkla dünya ile birlikte fizikteki gelişmeleri takip etmenize olanak sağlamaktadır.

Ayrıca öğrencilerimiz, TUBITAK Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) ve üniversitemiz arasında yapılan protokoller ile veya farklı sektörlerde en az altı haftalık zorunlu Staj ile bilgilerini uygulamada kullanma
olanağı da buluyorlar. Mezuniyet Projesi ile de tüm bilgi ve becerilerini kullandıkları bir fizik projesi üretme, tamamlama ve sunma becerilerini geliştiriyorlar ve bazıları poster, bildiri, makale olarak da
yayınlanma şansı buluyor.

Öğrencilerimiz, lisans eğitimleri boyunca, bölüm laboratuvarlarımızda 90 adet fizik deneyini tamamlayarak mezun olmaktadır. Bölümümüzde bulunan TURKAK tarafından akredite olmuş Metroloji ve Kalibrasyon
Laboratuvarı (YUKAL), öğrencilerimizin lisans eğitimi süresince aldıkları dersler ile, Metroloji ve Kalibrasyon Sertifikası almalarını sağlayabildiği gibi, Türk endüstrisine de sıcaklık ve boyut ölçümleri
konusunda hizmet vermektedir.

Fizik eğitimini akademik boyutta sürdürmek isteyen öğrencilerimiz için, Fizik Yüksek Lisans ve Doktora (burslu) Programlarımız ve ayrıca Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programımız da bulunmaktadır.

İstekli, başarılı öğrencilerimiz, Mühendislik Fakültesi bölümlerinde (İnşaat Müh., Endüstri Müh., Elektrik ve Elektronik Müh., Genetik ve Biomühendislik, Makina Müh., Gıda Müh.), Matematik ve Bilişim
Sistemleri ve Teknoloji bölümlerinde çift anadal ve yandal programlarına da devam edebilir. Ayrıca Almanya, Hollanda, İsveç ve Amerika gibi ülkelerle, Lisans ve Lisansüstü öğrenci değişim
programlarımız aldığınız eğitimin çerçevesini genişletme ve mezuniyet sonrası fırsatlar yaratmanızı sağlamakta…

Fizik bölümü, hızla gelişen teknolojiye katkıda bulunacak akademik gücü sağlayabildiği gibi, Türk endüstrisinin gereksindiği alanların büyük bir kesimine da yanıt verebilecek yetenek, eğitim, bilgiye sahip,
analitik ve kritik düşünme gücü yüksek mezunlar yetiştirebilmektedir.

Yeditepe, ODTÜ, Boğaziçi, Koç, Montana (USA), Heidelberg, Münih Teknik, Jena (Almanya) gibi ulusal ve uluslararası çeşitli üniversitelerde doktora veya yüksek lisans programlarına kabul edilmiş,
ödüller almış, çeşitli üniversitelerde akademisyen olarak çalışan, TUBITAK UME, ulusal ve uluslararası çeşitli ARGE laboratuvarlarında veya enstitülerde bilimsel çalışmalarda, projelerde yer alan, kalibrasyon
laboratuvarlarında sorumlu, uzman veya müdür konumlarında çalışan, radyoloji uzmanı, yazılım geliştirme uzmanı olarak bilim ve endüstriye katkıda bulunan tüm mezunlarımız ile gurur duyuyoruz. Onların bilime
yaptıkları katkıları, başarı öykülerini gururla paylaşıyoruz.

En temel bilimlerden biri olan fizik bilimi eğitimi veren ve akademik bir disiplin olan Fizik Bölümü; dünyayı algılamak, kendi içinde tutarlı olan bu algıyı mantık çerçevesinde açıklamak ve evrendeki fiziksel yasaları anlamak amacıyla deney ve gözlemden yararlanan mezunlar yetiştirmektedir. Bu anlamda, bu araştırma ve incelemeleri yapabilecek fizikçiler yetiştirmek bölümün öncelikli amacıdır.

Liselerin sayısal bölümünden mezun olduktan sonra Fizik Bölümü’nde okumaya hak kazanan öğrenciler 4 yıllık lisans eğitimlerinin ardından fizikçi unvanı almaktadır. Gözlem ve analitik düşünme yeteneğine sahip olan öğrenciler fizik biliminin yanı sıra matematik ve kimya gibi temel bilimlerde de kendini yetiştirmektedir. Fen-Edebiyat Fakültesi’ne bağlı olan Fizik Bölümü’nde okumak isteyen öğrencilerin lise öğrenimleri boyunca bu temel bilimlere ilgi duyması lisans eğitiminin de bir parçası haline gelmektedir.

Fizik Bölümü mezunları iyi bir eğitimin ardından pek çok alanda fizikçi unvanı ile kariyer yapma fırsatı elde etmektedir.

Fizik Taban Puanları ve Sıralama

2023 yılı Fizik Bölümü genel yerleştirme puanlarını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.

Program Adı Puan Türü Genel Kont. Yerleşen En Küçük Puan En Büyük Puan
Fizik (İngilizce) (Burslu) SAY 10 10 467,39583 493,26417
Fizik (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 8 8 301,13905 431,77820
Fizik (İngilizce) (UOLP-Coe College) (Ücretli) SAY 3 3 262,33755 274,10644

 

Fizik Bölümü Ücretleri ve Fiyatları

Yeditepe Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi bünyesinde bulunan Fizik bölümü 2023 - 2024 ücretleri bu sayfada belirtilmiştir.

Fizik Burs İmkanları

Başarıyı her zaman destekleyen Yeditepe Üniversitesi, sayısal puan türünde ve sınav sıralamasında başarısını kanıtlayan öğrencilerin burs olanaklarından yararlanmasını sağlamaktadır. Fizik Bölümü ve diğer bölümlerin burs imkanlarına ve şartlarına buradan ulaşabilirsiniz.

Yeditepe Üniversitesi'nde Fizik Okumak

Fizik Bölümü sıralama ve sınav puanında başarılı olarak Yeditepe Üniversitesi’nde öğrenim görmeye hak kazanan öğrenciler teknik uzmanlıkları, bilgi birikimleri ve yetenekleri ile Türk endüstrisine kazandırılmaktadır. Endüstriyel bir bakışla tasarlanan ve yenilikçi bir eğitim programına sahip olan Fizik Bölümü, öğrencilerinin endüstriyel üretimde ve kamu laboratuvarlarında fizikçi olarak çalışmasına olanak sağlamaktadır. Bu anlamda bölümde verilen eğitim; metroloji ve kalibrasyonlar, sağlık fiziği, malzeme bilimi, laboratuvar akreditasyonu, ISO standartları, kimya ve enerji alanlarındadır. Bu temel alanları bir araya getirerek öğrencilerin öğrenim görmesini sağlayan Fizik Bölümü, disiplinlerarası bir eğitim anlayışına sahiptir.

TURKAK tarafından akredite edilen Metroloji ve Kalibrasyon Laboratuvarı (YUKAL), öğrencilerin ölçüm bilimi alanında kendini geliştirmesini ve donanımlı hale gelmesini sağlamaktadır. Laboratuvar, öğrenci yetiştirmenin yanı sıra sıcaklık ve boyut ölçümlerinde çeşitli endüstriyel süreçlerde de hizmet vermektedir.

Mezunların, özellikle kamu kurumlarının laboratuvarları ve endüstriyel sektörün gün geçtikçe artan işbirliğine uyum sağlamak amacıyla gelişen yüksek teknolojiye adapte olmaları da sağlanmaktadır. Bu sayede Fizik Bölümü mezunları hem bu alanlarda hem de bilimsel yönelimin ortaya çıkardığı alanlarda kariyer yapma fırsatı elde etmektedir.

Yeditepe Üniversitesi Fizik Bölümü mezunları aldıkları eğitim ve bilgi birikimleri sayesinde metroloji ve kalibrasyon laboratuvarları başta olmak üzere eğitim, sağlık ve telekomünikasyon sektörlerinde çalışabilmektedir. Farklı kurumların AR-GE departmanlarında da kariyer yapabilen Fizik Bölümü mezunları aynı zamanda formasyon da alabilmektedir. Eğitim hayatları sırasında formasyon alan öğrenciler lise düzeyinde fizik öğretmenliği de yapabilmektedir. Akademik kariyer de iş olanakları arasında bulunmaktadır.

Fizik Mezunu Ne İş Yapar? Nerelerde Çalışır?

Fizik Bölümü’nde lisans eğitimi alan öğrenciler mezun olduktan sonra fizikçi, araştırmacı ya da bilim insanı gibi unvanlarla anılmakta ve çok sayıda farklı alanda kariyer yapabilmektedir. Akademik kariyer yapmak isteyen mezunlar yüksek lisans ve doktora programları ile eğitim hayatlarına devam etmelerinin ardından akademisyen unvanı alabilmektedir. Bununla birlikte, öğretmenlik de yapabilmektedirler. Lise düzeyinde fizik öğretmenliği yapmak isteyen mezunların lisans programları süresince akademik formasyon alması gerekmektedir. Fiziğin temel bilim olması ve ortaöğretim ve yükseköğretim eğitiminin bu bilim ağırlıklı verilmesi nedeniyle mezunlar hem kamu okullarında hem de özel kurumlarda öğretmenlik yapabilmektedir.

Hem kamuda hem de özel sektörde kariyer yapabilen Fizik Bölümü mezunları var olan problemleri analiz etmek, deney gibi bilimsel metotlarla araştırma yapmak ve araştırma sonuçlarını raporlaştırmak gibi görevleri üstlenmektedir. Mezunlar; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı başta olmak üzere TUBİTAK, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Devlet İstatistik Enstitüsü, Türk Standartları Enstitüsü gibi bakanlıklar ve devlet kurumlarının ilgili bölümlerinde araştırmacı olarak çalışabilmektedir.

Fizik mezunları farklı alanlarda da kendini yetiştirebilmektedir. Özellikle fizik bilimi ile bağlantılı farklı disiplinlerde de eğitim almak kariyer olanaklarını artırmaktadır. Fizik Bölümü mezunlarının kimya ve biyoloji başta olmak üzere mühendislik fiziği, kuantum mekaniği, termodinamik, astronomi ve teorik fizik gibi alanlarda yüksek lisans ya da doktora yapmaları mümkündür. Bu akademik lisansüstü eğitim hem akademisyen olmak hem de farklı sektörlerde çalışmak isteyen Fizik Bölümü mezunlarına avantaj sağlamaktadır.

Misyon ve Vizyon

Misyon

Yeditepe Üniversitesi Fizik Bölümü olarak, endüstrimizin ihtiyaçları doğrultusunda, bilgili ve deneyimli fizikçiler yetiştirerek ülkemizin uygulamalı bilimler alanına ve ekonomisine katkıda bulunmak, temel ve uygulamalı bilimlerde gelişme sağlayabilecek yaratıcı elemanlar yetiştirmek.

Vizyon

Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi endüstrinin ve bilimin ihtiyaçlarına uygun fizikçiler yetiştirerek temel fizik, uygulamalı fizik, endüstriyel fizik ve metroloji alanına katkıda bulunmak.

Öğrenci Değişim Programları

Fizik Bölümü olarak anlaşmalı olduğumuz üniversiteler aşağıdaki tabloda görülmektedir.

 

ERASMUS ANLAŞMALARI LİSTESİ

ÜNİVERSİTE

ÜLKE

ŞEHİR

GEÇERLİLİK TARİHİ

UNIVERSITY OF STUTTGART  

ALMANYA

STUTTGART

2021 TARİHLİ

UMEA UNIVERSITET  

İSVEÇ

UMEA

2021 TARİHLİ

FACHHOCHSCHULE KAISERSLAUTERN UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

ALMANYA

KAISERS

2019 TARİHLİ

UNIVERSITE DE STRASBOURG

FRANSA

STRASBOURG

2021 TARİHLİ

ST.MARY'S UNIVERSITY TWICKENHAM

İNGİLTERE

LONDRA

2021 TARİHLİ

Bologna Süreci

Avrupa eğitim sisteminin getirdiği standartlara uyum sağlamak amacıyla uygulanan Bologna Süreci, sistemdeki ayrılıkları ortadan kaldırmayı ve eğitim kalitesini artırmayı amaçlamaktadır. Bologna Süreci, aynı zamanda uluslararası arenada yükseköğretim kurumlarının birbirlerini tanımasını ve aynı standartları uygulamasını sağlamaktadır.

Yeditepe Üniversitesi lisans programlarının da bu standartlara uygun olarak düzenlenmesi sayesinde öğrenciler nitelikli, bilimsel ve şeffaf eğitimle tanışmaktadır. Bu standartlar Türkiye Yükseköğretim Yeterlikler Çerçevesi (TYYÇ) kapsamında belirlenmiş ve hem eğitim kalitesi yükseltilmiş hem de öğrencilerin katılımcı olması sağlanmıştır. Fizik Bölümü dersleri ve eğitim sisteminin niteliği de Bologna Süreci’ne uyumlu hale getirilmiştir.

Çift Ana Dal ve Yan Dal Olanakları

Fizik Bölümünün aşağıda adı geçen bölümler ile çift anadal anlaşması bulunmaktadır. Öğrencilerimizin talepleri doğrultusunda bu bölümler dışındaki bölümler ile de çift anadal anlaşması yapılma imkanı bulunmaktadır.

·        Bilgisayar Mühendisliği

·        Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri

·        Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

·        Endüstri Mühendisliği

·        Felsefe

·        Genetik ve Biyomühendislik

·        Gıda Mühendisliği

·        İnşaat Mühendisliği

·        Makine Mühendisliği

·        Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği

·        Matematik

 

 

Fedek Akreditasyonu

     

TYYÇ Yetki Matrisi

Program Çıktıları

PÇ1.   Fizik ve Matematik, bilgilerini uygulama becerisi

PÇ2.   Deney (ölçme, araştırma düzeneği vb.) tasarlama ve yapabilme, deney sonuçlarını analiz etme, yorumlama becerisi

PÇ 3.   Endüstrinin ihtiyaç duyduğu bilim ve teknoloji konularındaki ölçümlerde gereksinimleri karşılayabilecek ve toplumsal boyuttaki katkısı için gereken nitelikte eğitimin sağlanması

PÇ 4.  Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi

PÇ 5.  Fizik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

PÇ 6.  Mesleki ve etik sorumluluk bilinci

PÇ 7.  Etkin iletişim kurma becerisi

PÇ 8.  Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi   

PÇ 9.  Çağdaş mesleki konular ve teknolojik gelişmeler hakkında bilgi sahibi olma

PÇ 10.  Fizik literatürünün takip etme ve etkin kullanma becerisi

 

Program Öğretim Amaçları

ÖA1. Öğrencilerin; temel ve uygulamalı bilimci pratiği ve akademik çalışmalarda başarılı olabilmeleri için gereken Temel Fizik, Endüstriyel Fizik ve Matematik kavramları ile donatılması. (FEDEK I,II)

ÖA2. Öğrencilerin başarılı bir uygulamalı ve temel bilimci kariyeri için gereken problem çözme, laboratuvar ve el aleti kullanma, becerileri ile donatılması ve bu yetilerin kazandırılması. (FEDEK I, IV)

ÖA3. Öğrencilerin etkili iletişim kurabilen, özellikle yazılı ve sözlü sunumda başarılı, takım çalışması ve disiplinlerarası çalışma yapabilen, girişimci ruha sahip, sorumluluk duygusu gelişmiş, yaratıcı, öğrenmeyi bilen, özgüven sahibi, alanlarında rekabet edebilmesi. (FEDEK III, V, VII, VIII, X)

ÖA4. Yaşam boyu eğitim anlayışıyla, her türlü bilgi kaynağından yararlanarak mesleki ve kişisel gelişimlerini sürdürmeye hazırlanması. (FEDEK IX, X)

ÖA5. Öğrencilerin güncel elektronik, bilgisayar ve yazılım araçlarını etkin olarak kullanabilmesi. (FEDEK IX)

ÖA6.  Öğrencilerin mesleki ve sosyal etik bilincine sahip olması, etik ilkelere ve çevre bilincine bağlı fizikçiler olarak yetiştirilmesi (FEDEK X)

Fizik Bölümü Bitirme Projeleri

Fizik Bölümü Bitirme Projelerinden Bazı Poster Sunumları:

ALİ BERKER HEPVİDİNLİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATA ÖZMAT

Ata Özmat