• Turkish
 • English

Yeditepe Universitesi ve Coe College, Iowa,USA arasında UOLP protokolü

 

https://www.coe.edu/why-coe

https://www.coe.edu/student-life/campus-life

Fiyat Bilgisi:

Ilk 2 sene Yeditepe Üniversitesinin belirlediği yıllık ücret ödenecektir. (Fen Edebiyat Fakültesi 2023-2024 yılı ücreti 269 000 TL . Yabancı Dil Hazırlık okunması halinde, yabancı dil hazırlık  ücreti 269 000 TL olarak belirlenmiştir.)

3.ve 4. yıllar  Coe College tarafından belirlenen yıllık ücret ödenecektir. ($23,000-$25,000 eğitim, yurt,kitap-araç gereç, yemek harç ücretleri dahil) 

PROGRAMLA İLGİLİ BİLGİLER

Programın adı: “Yeditepe Üniversitesi (Türkiye) ve Coe College (ABD) Fizik Uluslararası Ortak Lisans Eğitim ve Öğretim Programı”

Programın öğrenme kazanımları:

 1. Fizik problemlerini tanımlar, modeller ve çözer,
 2. Endüstrinin ihtiyaç duyduğu bilim ve teknoloji konularındaki ölçümlerde gereksinimleri karşılayabilecek niteliklere sahiptir,
 3. Fizik ve Matematik, bilgilerini uygulama becerisi kazanır, gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanır, bilgi ve bilişim teknolojilerini uygun ve etkin bir biçimde bulur ve değerlendirir,
 4. Deney (ölçme, araştırma düzeneği vs.) tasarlama ve yapabilme, deney sonuçlarını analiz etme ve de yorumlama bilgi ve becerisi kazanır,
 5. Uluslararası problem çözme ve disiplinler arası bir yaklaşım sergilemek, yeni fikirlere ve yaklaşımlara kendini uyarlayıp açıklık ile motive edilen şekillerde çalışır, küresel değişimlerin dinamikleri ile yaratıcı bir şekilde etkin iletişim kurar,
 6. Küresel çok dilli bir ortamda müzakere ve anlaşmayı geliştirme yeteneği dahil, sözlü ve yazılı ifade deneyimi kazanır,
 7. Çağdaş mesleki konular ve teknolojik gelişmeler hakkında bilgi sahibidir,
 8. Mesleki ve etik sorumluluk bilincindedir,
 9. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir ve bunu gerçekleştirir.

İki toplumu birleştirecek nitelikte ortak dostluklar kurar, topluma ve bilime yararlı ortak projeler geliştirir.

Programdan mezun olacakların istihdam edilebilecekleri alanlar:​

 1. Endüstride (kalibrasyon laboratuvarları, ARGE, Yazılım, Proje Geliştirme, Sağlık, Elektronik, Veri analizi vb. alanlarda) istihdam edilebilir,
 2. Lisansüstü çalışmalara yönlenebilir; sadece Fizik değil, Biyomedikal, Malzeme, Uzay Bilimleri, Elektrik-Elektronik gibi mühendislik alanlarında da lisansüstü programlara kabul alabileceklerdir,
 3. Devlet laboratuvarları ve araştırma kurumlarında görev alabilir,
 4. Proje gruplarında çalışabilir,
 5. Eğitim sektöründe çalışma imkanları bulabilir.

 

Ortak Program Ders Çizelgesi

Birinci Yarıyıl *

Ders Kodu

Dersin Adı

T

U

UK

AKTS

PHYS101

Fizik I

3

2

4

6

PHIL128

Eleştirel Düşünce

3

0

3

3

CHEM101

Genel Kimya

3

2

4

6

MATH131

Kalkülüs I

3

2

4

6

ACM221

Sistem Analizi ve Algoritmalar

3

0

3

7

TKL201/           AFYA101

Türk Dili I

2

0

2

2

İkinci Yarıyıl *

Ders Kodu

Dersin Adı

T

U

UK

AKTS

PHYS102

Fizik II

3

2

4

6

PHYS104

Fizik III

3

2

4

8

MATH132

Kalkülüs II

3

2

4

6

*

Seçmeli Bilgisayar

3

0

3

5

HUM103

Uygarlık Tarihi

2

0

2

3

TKL202/        AFYA102

Türk Dili II

2

0

2

2

Üçüncü Yarıyıl *

Ders Kodu

Dersin Adı

T

U

UK

AKTS

PHYS203

İstatistiksel Fizik

3

0

3

10

PHYS401

Metroloji&Kalibrasyon Laboratuvarı

2

4

4

9

PHYS241

Diferansiyel Denklemler

3

2

4

6

EE211

Elektrik Devreleri

3

2

4

7

HTR301

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

2

0

2

2

Dördüncü Yarıyıl *

Ders Kodu

Dersin Adı

T

U

UA

AKTS

PHYS204

Klasik Mekanik

3

0

3

9

PHYS205

Optiğe Giriş

3

2

4

9

EE232

Elektroniğe Giriş

3

2

4

6

PHYS 

Alan Seçmeli

3

0

3

4

HTR302

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

2

0

2

2

Beşinci Yarıyıl *

Ders Kodu

Dersin Adı

T

U

UK

AKTS

PHY235

Modern Fizik

3

0

3

8

MTH215

İleri Matematiğin Temelleri

3

0

3

8

RHE105

İngilizce Okuma Yazma

3

0

3

4

 

İLERİ SEVİYE FİZİK DERSİ

3

0

3

6

 

*

GEN ED: Sosyal Bilimler

3

0

3

4

Altıncı Yarıyıl *

Ders Kodu

Dersin Adı

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

PHY235L

Modern Fizik Laboratuvarı

3

0

3

8

PHY181

Malzeme Bilimi

3

0

3

6

MTH265

Lineer Cebir

3

0

3

6

 

İLERİ SEVİYE FİZİK DERSİ

3

0

3

6

 *

GEN ED: Sosyal Bilimler

3

0

3

4

Mayıs DÖNEMİ: Fizik Projesine Giriş (NC/1 AKTS)

COE COLLEGE'da Yaz Projesi– Staj (NC/1 AKTS)

Yedinci Yarıyıl *

Ders Kodu

Dersin Adı

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

PHY335

Kuantum Mekaniği

3

0

3

7

PHY425

Katıhal Fiziği

3

0

3

7

PHY301

Optik & Dalgalar

3

0

3

7

MTH255

Kalkülüs III

3

0

3

6

GEN ED: SANAT

3

0

3

3

T: Teori          U: Uygulama             UK: Ulusal Kredi      AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Seçmeli Dersler

 SEÇMELİ BİLGİSAYAR 

ACM

222

Yapısal Programlama

3

0

3

7

ES

117

Bilgisayarlı Hesaplamaya Giriş

3

0

3

7

ACM

321

Nesne Yönelimli Programlama

3

0

3

7

ALAN SEÇMELİ

PHYS

303

Metrolojiye Giriş

3

0

3

6

PHYS

304

Uygulamalı Metroloji

3

0

3

7

PHYS

306

Fotonik

3

2

4

9

PHYS

309

Astrofizik

3

0

3

7

PHYS

402

ISO Standartları & Akreditasyon

3

0

3

7

PHYS

404

Bilgisayarlı Veri Edinme & Analizi

3

0

3

7

PHYS

408

Nükleer ve Plazma Fiziği

3

0

3

7

PHYS

409

Sağlık Fiziği

3

2

4

8

MSN

218

Nanobilim ve Mühendisliğin Temelleri

3

0

3

5

MSN

220

Malzeme Karakterizasyonu-I

2

2

3

6

İleri Fizik

 

 

İLERİ SEVİYE FİZİK DERSİ

PHY

311

Yenilenebilir Enerji

PHY

315

Termodinamik ve İstatistiksel Mekanik

PHY

321

Sağlık Fiziği

PHY

341

Uzay Plazma Fiziği

PHY

411

Robotik ve İleri Elektronik

PHY

4411

Görelilik ve Kozmoloji

PHY

444

Bağımsız Çalışma

PHY

464 /474

JR/SR Seminer

PHY

484

Fizikte İleri Konular

Staj ile ilgili bilgi

COE COLLEGE'da Yaz Projesi– Staj (NC/1 AKTS)

Staj süresi en az 6 haftadır. Şubat ayında öğrenciler araştırma yapmak istedikleri laboratuvarları belirterek bölüme başvuru yaparlar. Yeditepe-Coe College ortak programındaki öğrencilerin başvuruları öncelikli olarak değerlendirilecek ve reddedilmeyecektir. 

Yaz araştırma dönemi boyunca öğrenciler 9-17 saatleri arası kabul edildikleri laboratuvarda, diğer araştırmacılarla ve proje liderinin gözetiminde çalışırlar. Her pazartesi verilen bilimsel seminere, her çarşamba verilen kültürel seminere katılmaları beklenmektedir.

Öğrencilerin sonuçlarını bir rapor olarak sunmaları ve Coe College' da her yıl yapılan Öğrenci Araştırma Sempozyumunda bütün üniversiteye sunmaları beklenmektedir. 

Coe College Fizik Bölümünde sunulan araştırma alan çeşitleri:

Malzeme Bilimleri: 3 ayrı grup camların malzeme yapısal, elektriksel ve optiksel özelliklerini çalışmaktadır. 

Uzay Plazma Fiziği: Nasa ve ESA'nin Mars Express ve Juno deneylerinden gelen data ile Mars ve Jüpiter’in ionosferi çalışmaları.  

Detektor Fiziği: Astrofizik, Parçacık fiziği, Medikal, güvenlik sistemleri gibi uygulamalarda kullanılmak üzere görüntüleme teknikleri, detektor tasarım ve prototip inşa çalışmaları. 

Biofizik: Proteinlerin membran, ilaçlar, ve diğer moleküllerle etkileşimlerinin bilgisayar modelleri ile incelenmesi. 

Akustik: Müzik aletlerinin akustik özelliklerinin deneysel ve bilgisayar modelleri ile incelenmesi.