• Turkish
  • English

Septet: Fen ve Edebiyat Dergisi

Septet; insan bilimleri, sanat ve bilimler arası etkileşimleri arttırmak amacıyla Yeditepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi tarafından yayınlanan, disiplinlerarası hakemli bir yayındır. Septet ismi, ürettiği ses örgüleriyle disiplinlerarası çalışmalara gönderide bulunan yedi çalgılı müzik topluluğunu öneren bir metafor niteliğindedir. Aynı zamanda bu isim, kadim İstanbul şehrinin “yedi tepeli” olma halinden ismini almış olan Yeditepe Üniversitesi ile de zengin çağrışımlar içerir. İlk sayısını 2008 yılında yayımlamış olan Septet, fakültemizde temsil edilen farklı disiplinlerin ürettikleri temalara odaklanan yayınlarına dijital platformda devam etmektedir.

https://septet.yeditepe.edu.tr/

Yeditepe Üniversitesi Tarih Bölümü Araştırma Dergisi

Bu derginin 2017-2020 tarihlerindeki arşivi DergiPark'ta yer almış olup 2020 yılından sonra DergiPark'ta yeni sayı yayımlanmamıştır.

https://dergipark.org.tr/tr/pub/yutad