• Turkish
  • English

Misyonumuz
Fen-Edebiyat Fakültesi olarak misyonumuz, topluma, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, düşünme, yorumlama, eleştirme yetisine sahip, açık fikirli, donanımlı, bilime katkı sağlayabilen bireyler kazandırmaktır.

Vizyonumuz 
Fen-Edebiyat Fakültesi olarak sahip olduğumuz vizyon, eğitim verdiği alanlarda bilginin ve teknolojinin tüm olanaklarını kullanan, araştırmacı bir kimliğe sahip, ülkemizin sorunlarına çözüm arayan ve faydalı olabilen, Türkiye ve dünyadaki üniversiteler arasında tanınmış ve tercih edilen, dünyadaki gelişmeleri takip eden ve sürekli gelişmeyi kendine hedef belirlemiş bir fakülte olmaktır.