• Turkish
  • English

     

TYYÇ Yetki Matrisi

Program Çıktıları

PÇ1.   Fizik ve Matematik, bilgilerini uygulama becerisi

PÇ2.   Deney (ölçme, araştırma düzeneği vb.) tasarlama ve yapabilme, deney sonuçlarını analiz etme, yorumlama becerisi

PÇ 3.   Endüstrinin ihtiyaç duyduğu bilim ve teknoloji konularındaki ölçümlerde gereksinimleri karşılayabilecek ve toplumsal boyuttaki katkısı için gereken nitelikte eğitimin sağlanması

PÇ 4.  Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi

PÇ 5.  Fizik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

PÇ 6.  Mesleki ve etik sorumluluk bilinci

PÇ 7.  Etkin iletişim kurma becerisi

PÇ 8.  Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi   

PÇ 9.  Çağdaş mesleki konular ve teknolojik gelişmeler hakkında bilgi sahibi olma

PÇ 10.  Fizik literatürünün takip etme ve etkin kullanma becerisi

 

Program Öğretim Amaçları

ÖA1. Öğrencilerin; temel ve uygulamalı bilimci pratiği ve akademik çalışmalarda başarılı olabilmeleri için gereken Temel Fizik, Endüstriyel Fizik ve Matematik kavramları ile donatılması. (FEDEK I,II)

ÖA2. Öğrencilerin başarılı bir uygulamalı ve temel bilimci kariyeri için gereken problem çözme, laboratuvar ve el aleti kullanma, becerileri ile donatılması ve bu yetilerin kazandırılması. (FEDEK I, IV)

ÖA3. Öğrencilerin etkili iletişim kurabilen, özellikle yazılı ve sözlü sunumda başarılı, takım çalışması ve disiplinlerarası çalışma yapabilen, girişimci ruha sahip, sorumluluk duygusu gelişmiş, yaratıcı, öğrenmeyi bilen, özgüven sahibi, alanlarında rekabet edebilmesi. (FEDEK III, V, VII, VIII, X)

ÖA4. Yaşam boyu eğitim anlayışıyla, her türlü bilgi kaynağından yararlanarak mesleki ve kişisel gelişimlerini sürdürmeye hazırlanması. (FEDEK IX, X)

ÖA5. Öğrencilerin güncel elektronik, bilgisayar ve yazılım araçlarını etkin olarak kullanabilmesi. (FEDEK IX)

ÖA6.  Öğrencilerin mesleki ve sosyal etik bilincine sahip olması, etik ilkelere ve çevre bilincine bağlı fizikçiler olarak yetiştirilmesi (FEDEK X)

----