• Turkish
  • English
RUS DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
ARAŞTIRMA ALANLARI
Dr. Öğr. Üyesi Hülya Arslan Rus Edebiyatı, Rus Kültürü, Rus Edebiyat Çevirisi, Karşılaştırmalı Edebiyat (Türk-Rus Edebiyatı), Kültürlerarası Çalışmalar, Rus Toplumsal Yaşamı, 20.yy Türk-Rus ilişkileri (Kültürel-siyasi)
Dr. Öğr. Üyesi İlsever Rami Rus Dili, Rus Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat, İmgebilim, Rus Seyahatnameleri
Öğr. Gör. Dr. İmren Arbaç Rusça Grameri, Rusça Metin Çevirisi, Rus Edebiyatı, Rus Kültürü ve Rusya Tarihi, Türk-Rus Kültürel, Diplomatik ve Ekonomik İlişkileri
Öğr. Gör. Turaj Aliyeva Kültürel ilişkiler, Rusça Metin Çevirisi, Toplumsal Yaşam, Göç, Entegrasyon
Öğr. Gör. Ekaterina Ustinova Sentaks, Fonetik, Gazetecilik, Medya Metinleri
Araş. Gör. Şeyma Koçer On dokuzuncu ve Yirminci Yüzyıl Rus Edebiyatı, Edebiyat Sosyolojisi, Rus Kültürü ve Siyasi Tarihi, Yirminci Yüzyıl Rus Politikası ve Toplum Yapısı, Rus Sinema Tarihi ve Edebi Uyarlamalar, Rus Avangardı
Araş. Gör. Batuhan Araç 19. Yüzyıl Rus Edebiyatı, Rus Düşünce Tarihi, Rus Hiciv Sanatı, Rus ve Batı Edebiyatlarında Oryantalizm