• Turkish
  • English

Yeditepe Üniversitesi'nde Rus Dili ve Edebiyatı Bölümünün özellikleri nelerdir?

Üniversitemizin Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü, Rus diline hakim olmakla birlikte eleştirel düşünebilen, kültür açısından donanım sahibi, etik kaygılara sahip birikimli bireyler yetiştirmeyi ve mezunlarının kendi alanlarında hem eğitimci hem de araştırmacı olarak çalışabilmesini mümkün kılan yetkinliği ve bilgiyi edinmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede şekillenen 4 yıllık lisans eğitimi sonunda öğrencilerin, Rusçayı ana dili gibi konuşabilmesi ve Rus kültürünü ve edebiyatını öğrenmiş olmaları hedeflenmektedir.

Öğrencilerin ulusal ve uluslararası alanda araştırmacı kimliklerini geliştirmelerini sağlamak da lisans programının bir parçasıdır. Bu anlamda, bölüm mezunlarının uluslararası farklı alanlarda da bilgi birikimlerini ve yetkinliklerini artırmaları amaçlanmaktadır.

Yeditepe Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans eğitiminin amacı nedir?

Rus Dili ve Edebiyatı Bölümünün amacı yetkin bir dil bilgisinin yanı sıra, edebiyat ve kültür alanında donanımlı, birikimli, eleştirel bakış açısına sahip, etik değerleri gözeten, aydınlık düşünceli gençler yetiştirmek ve onların alanlarında uzmanlaşmış üretken “eğitimci – araştırmacılar” olmalarını sağlamanın yanı sıra,  kamu ve özel sektörün farklı alanlarında çalışmalarına olanak verecek bilgi, beceri ve yetkinliklerle donatılmasını sağlamaktır.

Programdan mezun olan öğrencilerin, Rusçayı ileri düzeyde konuşması ve Rus edebiyat ve kültürünü iyi öğrenmesi amaçlanmaktadır. Bir yıl hazırlık eğitiminin ardından dört yıl süren lisans eğitimi boyunca öğrencilerin, ulusal ve uluslararası düzeyde  araştırma-inceleme yapabilme becerisini kazanmaları; disiplinler ve kültürlerarası pek çok farklı alanda bilgi ve donanımlarını zenginleştirmeleri hedeflenmektedir. Öğrencilerin, son yarıyılda danışmanları ile daha önce belirledikleri konularda ve yine onların rehberliğinde yazacakları tez çalışmalarıyla, öğrendikleri dili ve alan bilgilerini akademik olarak uygulama yapma imkanları bulunmaktadır. Yeni kurulan bölümümüz Rusya’nın saygın üniversiteleri ile öğrenci ve öğretim üyesi değişim ve işbirliği anlaşmaları  yapmak için çalışmalarını başlatmıştır. Böylelikle, öğrencilerimiz lisans eğitimlerinin bir dönemini Rusya’da tamamlama şansına sahip olacaklardır.

Rus Dili ve Edebiyatı tanıtım videosunu buradan izleyebilirsiniz. Detaylı bilgi için bölüm ve meslek tanıtımı videolarımıza aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Yeditepe Üniversitesi - Rus Dili ve Edebiyatı Bölüm Tanıtımı - YouTube

Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü | Bölüm ve Meslek Tanıtımı - YouTube

Yeditepe Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Lisans programında hangi dersler vardır?

Hazırlık eğitimini tamamlayarak lisans eğitimine geçen öğrencilerimiz birinci sınıfta Rusça dil bilgisini tamamlayacak ileri gramer dersleri alırlar. Rusça dil bilgisiyle ilgili dersler dört yıl boyunca morfoloji, sözdizim, dilbilim vs. şeklinde devam eder. Amacımız, öğrencilerimizin çeşitli konulardaki alan bilgilerinin yanı sıra dil bilgilerini de geliştirmektir.

Bununla beraber, Yeditepe Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümünün amacı mezun öğrencilerin farklı alanlarda kullanabilecekleri Rusça bilgisine sahip olmaları ve dili aktif olarak kullanabilmeleridir. Bu amaçla müfredatımız da, ülke bilgisi, Rus kültürü ve elbette edebiyat dersleri ile bütünsel ve birbirini tamamlayıcı anlayışla tasarlanmıştır. Bölüm ders programımızı incelemek için tıklayınız. 

Rusça öğrenmek zor mudur?

Avrupa Dil Ortak Çerçeve Programı (CEFR) tarafından belirlenen dil öğrenme standartlarına göre, A1 seviyesi dil öğrenmede en temel ve başlangıç düzeyini ifade eder. Bu seviyede, bir dilin temel yapılarını ve günlük yaşamda kullanılan ifadeleri anlama ve kullanma becerisi hedeflenir.

Ancak, dil öğrenme süreci kişisel özelliklere, motivasyona, öğrenme yöntemlerine ve yoğunluğa bağlı olarak değişebilir. Bazı kişiler hızlı bir şekilde öğrenirken, diğerleri için daha uzun bir süre gerekebilir. Örneğin, Rusça gibi daha az bilinen bir dil için A1 seviyesine ulaşmak için uzman eğitmenlerin kılavuzluğunda haftada 30 saat aktif çalışmayla 7 hafta yeterli olacaktır.

Ancak bu, kişisel çaba, eğitim düzeyi ve dil becerileri gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir. Yoğun ve düzenli çalışma, dilin daha hızlı bir şekilde öğrenilmesine katkı sağlayabilir.

Rusça hangi dile benzer?

Rusça, diğer Slav dilleriyle birçok benzer özelliğe sahiptir. Bu diller arasında Ukraynaca, Beyaz Rusça, Lehçe, Slovakça, Çekçe, Slovence, Hırvatça ve Sırpça gibi diğer Slav dilleri bulunmaktadır. Rusça'nın Kiril alfabesi kullanması, Ukraynaca ve Beyaz Rusça gibi diğer Kiril alfabesi kullanan dillerle de benzerlik gösterir. Bu nedenle, bu diller arasında ortak harf ve sesler mevcuttur.

Ancak, Rusça aynı zamanda Hint-Avrupa dilleri olan Baltık dilleri ve Almanca gibi diğer dil ailelerinden bazı kelimeler ve dil bilgisel yapılar almıştır. Bu da, Rusça'nın kültürel ve tarihi bağlamda çeşitli dillerle etkileşimde olduğunu gösterir. Rusça, diğer Slav dilleriyle güçlü bir ilişkiye sahip olmasına rağmen, farklı dil ailelerinden alınan öğelerle de zenginleşmiş bir dildir.

Rusça hangi ülkelerin resmi dilidir?

Rusça, Slav dilleri ailesine ait olan bir dildir ve Rusya Federasyonu’nun resmi dilidir. Aynı zamanda, eski Sovyet Cumhuriyetleri ve Doğu Avrupa ülkelerinde de önemli bir dildir. Rusça, Kiril alfabesiyle yazılır ve dünya genelinde yaklaşık 260 milyon kişi tarafından konuşulur. Birleşmiş Milletler’in kabul ettiği resmi dillerden biridir. Diplomasi ve uluslararası ilişkilerde yaygın bir şekilde kullanılır. Rusça, büyük yazarları ve zengin edebiyatıyla da önemli bir kültür dili olma özelliğini taşır.

Yeditepe Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümüne girebilmek için Rusça bilmek gerekir mi?

Yeditepe Rus Dili ve Edebiyatı Bölümüne girmek için Rusça bilmenize gerek yoktur. Üniversite giriş sınavlarına dil alanından giren öğrenciler bölümümüzü tercih edebilirler.

Yeditepe Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümünde Rusça Hazırlık eğitimi var mıdır?

Rus Dili ve Edebiyatı Bölümüne yerleşen öğrenciler ilk bir yıl Hazırlık sınıfında eğitim alırlar. Hazırlık programı iki dönemdir. Öğrencilerin ilk dönem A1 seviyesinde dil bilgisine ulaşmaları hedeflenmektedir. İkinci yarıyılın sonunda öğrencilerimiz  B1 seviyesini tamamlamış olarak lisans eğitimine başlamaya hak kazanırlar.

Yeditepe Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümünde Hazırlık sınıfından başarısız olunursa ne olur?

Rusça Hazırlık sınıfı Güz Dönemi - Başlangıç seviyesı A1- A2, Bahar Dönemi B1 olmak üzere iki kurdur. Başarısız olunması durumunda kur tekrarlanır.

Yeditepe Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümünde Rusça bilen öğrenciler de Hazırlık okur mu?

Rusça bilen öğrencilerimiz Seviye Belirleme sınavına girerler, sınav sonucuna göre uygun kurdan eğitimlerine devam ederler. B1 seviyesinde Rusça bilgisine sahip öğrenciler ise doğrudan lisans eğitimlerine başlarlar.

Yeditepe Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümünün uluslararası imkanları nelerdir?

Yeditepe Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü, değişim ve yaz okulu programları ile öğrencilere geniş bir yelpazede çeşitli imkanlar sunmaktadır. Öğrencilerimiz hazırlık eğitiminden başlayarak Rusya'nın önde gelen üniversiteleri ile yapılan işbirlikleri sayesinde uluslararası programlara katılma şansına sahiptir. Lisans eğitimlerinde öğrenci değişim programları ile bir dönem Rusya'da okuma imkanı vardır.

Yeditepe Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı lisans programındaki çift anadal ve yandal olanakları nelerdir?

Yeditepe Üniversitesi ÇAP ve yandal konusunda, öğrencilere çok önemli fırsatlar sunan bir üniversitedir. Bu çerçevede, Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü de öğrencilerine geniş imkanlar sunar. Öğrencilerimiz, Rusya ve Türkiye arasındaki işbirliği olanaklarını ileride kendilerine fırsata dönüştürmeye daha geniş imkanlar sağlayacak alanlarda ÇAP yapabilirler. Öğrencilerimizin genellikle öncelikli tercihi, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü ve Turizm Bölümü olmaktadır. Bununla beraber Psikoloji, Görsel İletişim Tasarımı, İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümleri öğrencilerimizin ÇAP yaptığı alanlardır. Gelecekte, öğrencilerimizin ilgi ve becerilerine göre farklı bölümlerle de anlaşmalar yapılabilir. Çift anadal ve yandal programlarıyla ilgili daha detaylı bilgi almak için tıklayınız.

Rus dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu ne iş yapar?

Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunları filolog unvanı aldıktan sonra oldukça geniş bir alanda iş imkanı bulabilmekte ve kariyerlerini ilgi duydukları alana göre inşa edebilmektedir. Bu alanlardan biri akademisyenliktir. Lisans programının ardından belirlenen şartları yerine getiren mezunlar yüksek lisans ve doktora programları ile öğrenimlerine devam ederek akademisyen olmakta ve Rus Dili ve Edebiyatı ile ilgili akademik çalışmalarda bulunabilmektedir.

Bununla birlikte, hem kamu kurum ve kuruluşlarında hem de özel sektörde de iş olanakları bulunmaktadır. Dış ticaret firmaları, hukuk büroları, turizm sektörü, inşaat sektörü, gaz sektörü, Dışişleri Bakanlığı ve Turizm ve Kültür Bakanlığı başta olmak üzere devlet kurumları ve büyükelçilikler, taşımacılık, gümrük, basın-yayın kurumları ve çeviri ve tercümanlık bürolarında çalışma imkanı bulabilmektedir. Bu farklı alanlarda akademisyenlik, çevirmenlik, öğretmenlik gibi unvanlarla kariyer yapma fırsatı bulabilmektedir.