• Turkish
  • English
Dr. Öğr. Üyesi
Hülya Arslan
Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi
İlsever Rami
Bölüm Başkan Yardımcısı
Öğretim Görevlisi
Dr. İmren Arbaç
Öğretim Üyesi
Öğretim Görevlisi
Ekaterina Ustinova
Öğretim Üyesi
Öğretim Görevlisi
Turaj Aliyeva
Öğretim Üyesi
Araştırma Görevlisi
Batuhan Araç
Araştırma Görevlisi
Araştırma Görevlisi
Şeyma Koçer
Araştırma Görevlisi
Prof. Dr.
İlyas Kemaloğlu
Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi
Öğretim Görevlisi
Dr. Faruk Serhan Öztürk
Öğretim Üyesi
Öğretim Görevlisi
Furkan Özkan
Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi
Öğretim Görevlisi
Nonna Pulat
Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi
Öğretim Görevlisi
Tatyana Gürpınar
Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi