• Turkish
  • English

About The Department

It is aimed that the graduates of the program to speak Russian at an advanced level and to learn Russian literature and culture well. After one year of preparatory education, students gain the ability to conduct research and analysis at national and international level during the four-year undergraduate education; It is aimed to enrich their knowledge and equipment in many different disciplines and intercultural fields. In the last semester, students will be able to prepare a thesis with their advisors on the subjects they have previously determined and will be able to apply the language and field knowledge they have learned academically. Our newly established department has started to work on exchange and cooperation agreements with high ranked universities of Russia. Thus, our students will have the chance to complete one semester of their undergraduate studies in Russia.
 
Employment Opportunities for Graduates:
Graduates of this program can do academic studies in the field of philology, as well as other educational institutions, tourism sector, law offices, foreign trade firms, government agencies, Ministry of Foreign Affairs and embassies, press and broadcasting institutions, construction sector, transportation, logistics, gas sector, health sector. 

Click here for information about Russian Preparatory School

What is the Department of Russian Language and Literature?

Department of Russian Language and Literature; Aiming to educate students who analyze the development of the Russian language, culture, and literature from the past to the present, stand out with their educator and researcher identities, and who can use the acquired knowledge in practice.

The Department of Russian Language and Literature, which provides education within the Faculty of Arts and Sciences, includes a 4-year undergraduate education and some departments have a 1-year preparatory period. The undergraduate program, which can be preferred by students studying in the language department of high schools, enables students to gain both theoretical and applied knowledge and skills. In particular, students who have the ability to conduct scientific research are proficient in general linguistic theories, Russian philology, and skilled product analysis and are open to this development.

The undergraduate program maintains to provide advanced speaking, writing, listening, and reading skills, especially under their guidance. A permanent educational content is being prepared to learn Russian literature, Russian history, and Russian culture fully and accurately in these works. Customers who are entitled to receive a diploma from the Department of Russian Language and Literature and the title of philologist after their undergraduate education can continue their careers in many fields.

Russian Language and Literature Department Fees and Prices

The fees for the Department of Russian Language and Literature within the Yeditepe University Faculty of Science and Letters are indicated on Fees | Yeditepe University

Russian Language and Literature Scholarship Opportunities

Offering scholarship opportunities to successful students, Yeditepe University, Russian Language and Literature Department also ensures that students who excel in ranking and scoring also benefit from scholarship opportunities. Students who meet certain conditions benefit from the scholarship throughout their undergraduate education. You can reach our university's scholarship opportunities and conditions from this link. Scholarships | Yeditepe University

Russian Language and Literature Department Base Points and Ranking

You can view the general placement scores of the Department of Russian Language and Literature for the year 2022 from the table below.

Department name

Score Type

General Quota

Settled

Minimum Score- Ranking

Maximum Score- Ranking

Russian Language and Literature (Russian) (Scholarship)

Language

10

10

450,48488

-

9.379

474,42094

-

5.151

 

Russian Language and Literature (Russian) (50% Discount)

Language

25

25

264,08486

-

78.500

425,40661

-

15.658

 

Studying Russian Language and Literature at Yeditepe University

Russian Language and Literature Department of our University; It aims to train individuals who are well-versed in grammar but can think critically, are culturally equipped, have ethical concerns, and enable their graduates to acquire the competence and knowledge that enables them to work as both educators and researchers in their fields. At the end of the 4-year undergraduate education shaped in line with this purpose, students can speak Russian as their mother tongue and learn Russian culture and literature.

Enabling students to develop their national and international researcher identities is also a part of the undergraduate program. The education of the Department of Russian Language and Literature provides the acquisition of this research and education competence. In this sense, it is aimed that the graduates of the department increase their knowledge and competencies in different international fields.

Students who blend the Russian philology education acquired during the undergraduate program with world literature can also combine this education with translation. Students can improve their Russian language acquisition with undergraduate education, thanks to the written and oral translation modules that they can use in their professional business life, and that will enable them to stand out.

What Does a Russian Language and Literature Graduate Do? Where does it work?

After receiving the title of philologist, graduates of the Department of Russian Language and Literature can find a job in a wide range of fields and can build their careers according to their field of interest. One of these fields is academia. Graduates who fulfill the conditions determined after the undergraduate program become academician by enrolling in master's and doctoral programs and can conduct academic studies on Russian Language and Literature.

However, there are job opportunities in both public institutions and the private sector. Foreign trade firms can find the opportunity to work in law offices, the tourism industry, the construction industry, the gas industry, government institutions and embassies, transportation, customs, media institutions, and translation and interpreting offices, especially the Ministry of Foreign Affairs and the Ministry of Tourism and Culture. In these different fields, he can find the opportunity to pursue a career with titles such as academician, translator, translator and interpreter, and teaching. Graduates who want to work as teachers in both public institutions and private courses and courses are required to take pedagogical formation during their undergraduate programs.

Double major and minor programs during undergraduate education also support career development.

Mission and Vision

VISION: The mission of the Russian Language and Literature Department is to educate brightly thoughtful young people who are well-equipped in the field of literature and culture, who have a critical perspective, who respect ethical values, and who are productive “educators – researchers“. and also ready to work at private sector with the knowledge, skills and competencies that will enable them to work in different fields.

MISSION: It is aimed that the graduates of the program to speak Russian at an advanced level and to learn Russian literature and culture well. After one year of preparatory education, students gain the ability to conduct research and analysis at national and international level during the four-year undergraduate education; It is aimed to enrich their knowledge and equipment in many different disciplines and intercultural fields. In the last semester, students will be able to prepare a thesis with their advisors on the subjects they have previously determined and will be able to apply the language and field knowledge they have learned academically.

Our newly established department has started to work on exchange and cooperation agreements with high ranked universities of Russia. Thus, our students will have the chance to complete one semester of their undergraduate studies in Russia.

Bölüm Hakkında

Programdan mezun olan öğrencilerin, Rusçayı ileri düzeyde konuşması ve Rus edebiyat ve kültürünü iyi öğrenmesi amaçlanmaktadır. Bir yıl hazırlık eğitiminin ardından dört yıl süren lisans eğitimi boyunca öğrencilerin, ulusal ve uluslararası düzeyde  araştırma-inceleme yapabilme becerisini kazanmaları; disiplinler ve kültürlerarası pek çok farklı alanda bilgi ve donanımlarını zenginleştirmeleri hedeflenmektedir. Öğrencilerin, son yarıyılda danışmanları ile daha önce belirledikleri konularda ve yine onların rehberliğinde tez hazırlamaları sağlanarak öğrendikleri dili ve alan bilgilerini akademik olarak tatbik etmeleri sağlanacaktır. Yeni kurulan Bölümümüz Rusya’nın saygın üniversiteleri ile öğrenci ve öğretim üyesi değişim ve işbirliği anlaşmaları  yapmak için çalışmalarını başlatmıştır. Böylelikle, öğrencilerimiz lisans eğitimlerinin bir dönemini Rusya’da tamamlama şansına sahip olacaklardır.  

Mezunların İstihdam Olanakları:

Bu programdan mezun olan öğrenciler filoloji alanında akademik çalışmalar yapabilecekleri gibi, diğer öğretim kurumları, turizm sektörü, hukuk büroları, dış ticaret firmaları, devlet kurumları, Dış İşleri Bakanlığı ve elçilikler, basın-yayın kurumları, inşaat sektörü, taşımacılık, gaz sektörü, sağlık sektörü gibi çok geniş bir yelpazede iş bulma olanağına sahiptirler. 

Rusça Hazırlık Okulu Hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayınız

FEDEK AKREDİTASYONU

*FEDEK, FEF programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınmaktadır.

Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Nedir?

Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü; Rus dilinin, kültürünün ve edebiyatının geçmişten günümüze kadar gelişimini analiz eden, eğitimci ve araştırmacı kimlikleri ile öne çıkan ve edindiği bilgileri pratikte de kullanabilen bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde eğitim veren Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü, 4 yıllık lisans eğitimi ve bazı durumlarda 1 yıllık hazırlık dönemini içermektedir. Liselerin dil bölümünde okuyan öğrencilerin tercih edebileceği lisans programı, öğrencilerin hem kuramsal hem de uygulamalı bilgi birikimi ve beceri kazanmasını sağlamaktadır. Özellikle bilimsel araştırma yapma yetisi kazanan öğrenciler genel dilbilim kuramlarına, Rus filolojisine ve edebi eserlerin analizine hakim ve bu konularda gelişime açık bireyler olmaktadır.

Lisans programı özellikle öğrencilerin Rusçada ileri derecede konuşma, yazma, dinleme ve okuma becerisi kazanmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu anlamda Rus edebiyatı, Rus tarihi ve Rus kültürünün tam olarak ve doğru bir şekilde öğrenilmesi amacıyla dengeli bir eğitim içeriği hazırlanmaktadır. Lisans eğitiminin ardından Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü diploması ve filolog unvanı almaya hak kazanan öğrenciler kariyerlerini pek çok alanda sürdürebilmektedir.

Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Ücretleri ve Fiyatları

Yeditepe Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi bünyesinde bulunan Rus Dili ve Edebiyatı bölümü 2023 - 2024ücretleri bu sayfada belirtilmiştir.

Rus Dili ve Edebiyatı Burs İmkanları

Başarılı öğrencilere burs imkanı sunan Yeditepe Üniversitesi, Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü sıralama ve puanlamada kendini gösteren öğrencilerin de burs olanaklarından yararlanmasını sağlamaktadır. Belli şartları karşılayan öğrenciler lisans eğitimleri boyunca burstan yararlanmaktadır. Bu sayfadan üniversitemizin burs olanakları ve şartlarına ulaşabilirsiniz.

Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanları ve Sıralama

2022 yılı Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü genel yerleştirme puanlarını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.

Program Adı Puan Türü Genel Kont. Yerleşen En Küçük Puan - Sıralama  En Büyük Puan - Sıralama
Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) (Burslu) DİL 10 10 450,48488 - 9.379 474,42094 - 5.151
Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) (%50 İndirimli) DİL 25 25 264,08486 - 78.500 425,40661 - 15.658

 

 

Yeditepe Üniversitesi'nde Rus Dili ve Edebiyatı Okumak

Üniversitemizin Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü; dilbilgisine hakim olmakla birlikte eleştirel düşünebilen, kültür açısından donanım sahibi, etik kaygılara sahip birikimli bireyler yetiştirmeyi ve mezunlarının kendi alanlarında hem eğitimci hem de araştırmacı olarak çalışabilmesini mümkün kılan yetkinliği ve bilgiyi edinmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda şekillenen 4 yıllık lisans eğitimi sonunda öğrenciler Rusçayı ana dili gibi konuşabilmekte ve Rus kültürünü ve edebiyatını öğrenebilmektedir.

Öğrencilerin ulusal ve uluslararası alanda araştırmacı kimliklerini geliştirmelerini sağlamak da lisans programının bir parçasıdır. Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü eğitimi bu araştırma ve eğitim yetkinliğinin kazandırılmasını sağlamaktadır. Bu anlamda, bölüm mezunlarının uluslararası farklı alanlarda da bilgi birikimlerini ve yetkinliklerini artırmaları amaçlanmaktadır.

Lisans programı süresince edinilen Rus filolojisi eğitimini dünya edebiyatları ile harmanlayan öğrenciler, aynı zamanda bu eğitimi çevirmenlikle de birleştirebilmektedir. Öğrenciler, profesyonel iş hayatlarında kullanabilecekleri ve bir adım öne çıkmalarını sağlayacak yazılı ve sözlü çeviri modülü sayesinde Rusça edinimlerini lisans programı eğitimi ile geliştirebilmektedir.

Rus Dili ve Edebiyatı Mezunu Ne İş Yapar? Nerelerde Çalışır?

Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunları filolog unvanı aldıktan sonra oldukça geniş bir alanda iş bulabilmekte ve kariyerlerini ilgi duydukları alana göre inşa edebilmektedir. Bu alanlardan biri akademidir. Lisans programının ardından belirlenen şartları yerine getiren mezunlar yüksek lisans ve doktora programlarına kayıt yaptırarak akademisyen olmakta ve Rus Dili ve Edebiyatı ile ilgili akademik çalışmalarda bulunabilmektedir.

Bununla birlikte hem kamu kurumlarında hem de özel sektörde de iş olanakları bulunmaktadır. Dış ticaret firmaları, hukuk büroları, turizm sektörü, inşaat sektörü, gaz sektörü, Dış İşleri Bakanlığı ve Turizm ve Kültür Bakanlığı başta olmak üzere devlet kurumları ve elçilikler, taşımacılık, gümrük, basın-yayın kurumları ve çeviri ve tercümanlık bürolarında çalışma imkanı bulabilmektedir. Bu farklı alanlarda akademisyenlik, çevirmenlik, mütercim tercümanlık, öğretmenlik gibi unvanlarla kariyer yapma fırsatı bulabilmektedir. Hem devlet kurumlarında hem de özel dershane ve kurslarda öğretmen olarak çalışmak isteyen mezunların ise lisans programları sırasında pedagojik formasyon alması gerekmektedir.

Lisans eğitimi sırasında yapılacak çift ana dal ve yan dal programları da kariyer gelişimine destek olmaktadır.

Misyon ve Vizyon

Programın Amacı:

Rus Dili ve Edebiyatı Bölümümüzün misyonu yetkin bir dil bilgisinin yanı sıra, edebiyat ve kültür alanında donanımlı, birikimli, eleştirel bakış açısına sahip, etik değerleri gözeten, aydınlık düşünceli gençler yetiştirmek ve onların alanlarında uzmanlaşmış üretken “eğitimci – araştırmacılar” olmalarını sağlamanın yanı sıra,  kamu ve özel sektörün farklı alanlarında çalışmalarına olanak verecek bilgi, beceri ve yetkinliklerle donatılmasını sağlamaktır.

Programın Hedefi:

Programdan mezun olan öğrencilerin, Rusçayı ileri düzeyde konuşması ve Rus edebiyat ve kültürünü iyi öğrenmesi amaçlanmaktadır. Bir yıl hazırlık eğitiminin ardından dört yıl süren lisans eğitimi boyunca öğrencilerin, ulusal ve uluslararası düzeyde  araştırma-inceleme yapabilme becerisini kazanmaları; disiplinler ve kültürlerarası pek çok farklı alanda bilgi ve donanımlarını zenginleştirmeleri hedeflenmektedir. Öğrencilerin, son yarıyılda danışmanları ile daha önce belirledikleri konularda ve yine onların rehberliğinde tez hazırlamaları sağlanarak öğrendikleri dili ve alan bilgilerini akademik olarak tatbik etmeleri sağlanacaktır. Yeni kurulan Bölümümüz Rusya’nın saygın üniversiteleri ile öğrenci ve öğretim üyesi değişim ve işbirliği anlaşmaları  yapmak için çalışmalarını başlatmıştır. Böylelikle, öğrencilerimiz lisans eğitimlerinin bir dönemini Rusya’da tamamlama şansına sahip olacaklardır.  

Bologna Süreci

Yeditepe Üniversitesi, Bologna Eşgüdüm Komisyonu çalışmalarını ulusal ve uluslar arası yeterlikler çerçevesinde yürütmektedir.

Bu doğrultuda üniversitemizde 2006 yılından beri devam etmekte olan çalışmalar sonucu 2012 yılında, var olan tüm programların yeterlikleri, Türkiye Yükseköğretim Yeterlikler Çerçevesi (TYYÇ) ile mesleki ve güncel standartlar göz önünde tutularak belirlenmiş ve derslere ait öğrenme çıktıları ile ilişkilendirilerek öğretimin daha planlı ve nitelikli hale gelmesi sağlanmıştır.

Eğitimde bilimsellik, işbirliği ve şeffaflık ilkeleri gereğince tüm programlara ait ders planları hazırlanmış ve fakülte web sayfalarında yayınlanmıştır.

Uluslar arası standartlara ilişkin benzeri çalışmalar üniversitemizin bilimsel, dinamik ve yenilikçi anlayışı çerçevesinde devam etmektedir.

Çift Anadal ve Yan Dal Olanakları

Rus Dili ve Edebiyatı Bölümünün aşağıda adı geçen bölümler ile çift anadal anlaşması bulunmaktadır. Öğrencilerimizin talepleri doğrultusunda bu bölümler dışındaki bölümler ile de çift anadal anlaşması yapılma imkanı bulunmaktadır.

  • Görsel İletişim Tasarımı
  • İngiliz Dili ve Edebiyatı
  • Psikoloji
  • Reklam Tasarımı ve İletişimi
  • Turizm İşletmeciliği
  • Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Yan Dal Programları için ise protokol gerekmemektedir. Detaylı bilgi için buraya tıklayınız..