• Turkish
  • English

Bölüm Hakkında

Programdan mezun olan öğrencilerin, Rusçayı ileri düzeyde konuşması ve Rus edebiyat ve kültürünü iyi öğrenmesi amaçlanmaktadır. Bir yıl hazırlık eğitiminin ardından dört yıl süren lisans eğitimi boyunca öğrencilerin, ulusal ve uluslararası düzeyde  araştırma-inceleme yapabilme becerisini kazanmaları; disiplinler ve kültürlerarası pek çok farklı alanda bilgi ve donanımlarını zenginleştirmeleri hedeflenmektedir. Öğrencilerin, son yarıyılda danışmanları ile daha önce belirledikleri konularda ve yine onların rehberliğinde tez hazırlamaları sağlanarak öğrendikleri dili ve alan bilgilerini akademik olarak tatbik etmeleri sağlanacaktır. Yeni kurulan Bölümümüz Rusya’nın saygın üniversiteleri ile öğrenci ve öğretim üyesi değişim ve işbirliği anlaşmaları  yapmak için çalışmalarını başlatmıştır. Böylelikle, öğrencilerimiz lisans eğitimlerinin bir dönemini Rusya’da tamamlama şansına sahip olacaklardır.  

Mezunların İstihdam Olanakları:

Bu programdan mezun olan öğrenciler filoloji alanında akademik çalışmalar yapabilecekleri gibi, diğer öğretim kurumları, turizm sektörü, hukuk büroları, dış ticaret firmaları, devlet kurumları, Dış İşleri Bakanlığı ve elçilikler, basın-yayın kurumları, inşaat sektörü, taşımacılık, gaz sektörü, sağlık sektörü gibi çok geniş bir yelpazede iş bulma olanağına sahiptirler. 

Rusça Hazırlık Okulu Hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayınız

FEDEK AKREDİTASYONU

*FEDEK, FEF programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınmaktadır.

Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Nedir?

Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü; Rus dilinin, kültürünün ve edebiyatının geçmişten günümüze kadar gelişimini analiz eden, eğitimci ve araştırmacı kimlikleri ile öne çıkan ve edindiği bilgileri pratikte de kullanabilen bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde eğitim veren Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü, 4 yıllık lisans eğitimi ve bazı durumlarda 1 yıllık hazırlık dönemini içermektedir. Liselerin dil bölümünde okuyan öğrencilerin tercih edebileceği lisans programı, öğrencilerin hem kuramsal hem de uygulamalı bilgi birikimi ve beceri kazanmasını sağlamaktadır. Özellikle bilimsel araştırma yapma yetisi kazanan öğrenciler genel dilbilim kuramlarına, Rus filolojisine ve edebi eserlerin analizine hakim ve bu konularda gelişime açık bireyler olmaktadır.

Lisans programı özellikle öğrencilerin Rusçada ileri derecede konuşma, yazma, dinleme ve okuma becerisi kazanmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu anlamda Rus edebiyatı, Rus tarihi ve Rus kültürünün tam olarak ve doğru bir şekilde öğrenilmesi amacıyla dengeli bir eğitim içeriği hazırlanmaktadır. Lisans eğitiminin ardından Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü diploması ve filolog unvanı almaya hak kazanan öğrenciler kariyerlerini pek çok alanda sürdürebilmektedir.

Rus Dili ve Edebiyatı Taban Puanları ve Sıralama

2020 yılı Rus Dili ve Edebiyatı taban puanları ve en yüksek puanları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Puan Türü

Genel Kontenjan

Yerleşen

En Düşük Puan

En Yüksek Puan

DIL - Burslu

10

10

415,11216

457,60356

DIL - %50 Burslu

10

10

292,82828

392,38245

Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Ücretleri ve Fiyatları

Yeditepe Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi bünyesinde bulunan Rus Dili ve Edebiyatı bölümü ücretleri bu sayfada belirtilmiştir.

Rus Dili ve Edebiyatı Burs İmkanları

Başarılı öğrencilere burs imkanı sunan Yeditepe Üniversitesi, Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü sıralama ve puanlamada kendini gösteren öğrencilerin de burs olanaklarından yararlanmasını sağlamaktadır. Belli şartları karşılayan öğrenciler lisans eğitimleri boyunca burstan yararlanmaktadır. Bu sayfadan üniversitemizin burs olanakları ve şartlarına ulaşabilirsiniz.

Yeditepe Üniversitesi'nde Rus Dili ve Edebiyatı Okumak

Üniversitemizin Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü; dilbilgisine hakim olmakla birlikte eleştirel düşünebilen, kültür açısından donanım sahibi, etik kaygılara sahip birikimli bireyler yetiştirmeyi ve mezunlarının kendi alanlarında hem eğitimci hem de araştırmacı olarak çalışabilmesini mümkün kılan yetkinliği ve bilgiyi edinmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda şekillenen 4 yıllık lisans eğitimi sonunda öğrenciler Rusçayı ana dili gibi konuşabilmekte ve Rus kültürünü ve edebiyatını öğrenebilmektedir.

Öğrencilerin ulusal ve uluslararası alanda araştırmacı kimliklerini geliştirmelerini sağlamak da lisans programının bir parçasıdır. Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü eğitimi bu araştırma ve eğitim yetkinliğinin kazandırılmasını sağlamaktadır. Bu anlamda, bölüm mezunlarının uluslararası farklı alanlarda da bilgi birikimlerini ve yetkinliklerini artırmaları amaçlanmaktadır.

Lisans programı süresince edinilen Rus filolojisi eğitimini dünya edebiyatları ile harmanlayan öğrenciler, aynı zamanda bu eğitimi çevirmenlikle de birleştirebilmektedir. Öğrenciler, profesyonel iş hayatlarında kullanabilecekleri ve bir adım öne çıkmalarını sağlayacak yazılı ve sözlü çeviri modülü sayesinde Rusça edinimlerini lisans programı eğitimi ile geliştirebilmektedir.

Rus Dili ve Edebiyatı Mezunu Ne İş Yapar? Nerelerde Çalışır?

Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunları filolog unvanı aldıktan sonra oldukça geniş bir alanda iş bulabilmekte ve kariyerlerini ilgi duydukları alana göre inşa edebilmektedir. Bu alanlardan biri akademidir. Lisans programının ardından belirlenen şartları yerine getiren mezunlar yüksek lisans ve doktora programlarına kayıt yaptırarak akademisyen olmakta ve Rus Dili ve Edebiyatı ile ilgili akademik çalışmalarda bulunabilmektedir.

Bununla birlikte hem kamu kurumlarında hem de özel sektörde de iş olanakları bulunmaktadır. Dış ticaret firmaları, hukuk büroları, turizm sektörü, inşaat sektörü, gaz sektörü, Dış İşleri Bakanlığı ve Turizm ve Kültür Bakanlığı başta olmak üzere devlet kurumları ve elçilikler, taşımacılık, gümrük, basın-yayın kurumları ve çeviri ve tercümanlık bürolarında çalışma imkanı bulabilmektedir. Bu farklı alanlarda akademisyenlik, çevirmenlik, mütercim tercümanlık, öğretmenlik gibi unvanlarla kariyer yapma fırsatı bulabilmektedir. Hem devlet kurumlarında hem de özel dershane ve kurslarda öğretmen olarak çalışmak isteyen mezunların ise lisans programları sırasında pedagojik formasyon alması gerekmektedir.

Lisans eğitimi sırasında yapılacak çift ana dal ve yan dal programları da kariyer gelişimine destek olmaktadır.

Misyon ve Vizyon

Programın Amacı:

Rus Dili ve Edebiyatı Bölümümüzün misyonu yetkin bir dil bilgisinin yanı sıra, edebiyat ve kültür alanında donanımlı, birikimli, eleştirel bakış açısına sahip, etik değerleri gözeten, aydınlık düşünceli gençler yetiştirmek ve onların alanlarında uzmanlaşmış üretken “eğitimci – araştırmacılar” olmalarını sağlamanın yanı sıra,  kamu ve özel sektörün farklı alanlarında çalışmalarına olanak verecek bilgi, beceri ve yetkinliklerle donatılmasını sağlamaktır.

Programın Hedefi:

Programdan mezun olan öğrencilerin, Rusçayı ileri düzeyde konuşması ve Rus edebiyat ve kültürünü iyi öğrenmesi amaçlanmaktadır. Bir yıl hazırlık eğitiminin ardından dört yıl süren lisans eğitimi boyunca öğrencilerin, ulusal ve uluslararası düzeyde  araştırma-inceleme yapabilme becerisini kazanmaları; disiplinler ve kültürlerarası pek çok farklı alanda bilgi ve donanımlarını zenginleştirmeleri hedeflenmektedir. Öğrencilerin, son yarıyılda danışmanları ile daha önce belirledikleri konularda ve yine onların rehberliğinde tez hazırlamaları sağlanarak öğrendikleri dili ve alan bilgilerini akademik olarak tatbik etmeleri sağlanacaktır. Yeni kurulan Bölümümüz Rusya’nın saygın üniversiteleri ile öğrenci ve öğretim üyesi değişim ve işbirliği anlaşmaları  yapmak için çalışmalarını başlatmıştır. Böylelikle, öğrencilerimiz lisans eğitimlerinin bir dönemini Rusya’da tamamlama şansına sahip olacaklardır.  

Bologna Süreci

Yeditepe Üniversitesi, Bologna Eşgüdüm Komisyonu çalışmalarını ulusal ve uluslar arası yeterlikler çerçevesinde yürütmektedir.

Bu doğrultuda üniversitemizde 2006 yılından beri devam etmekte olan çalışmalar sonucu 2012 yılında, var olan tüm programların yeterlikleri, Türkiye Yükseköğretim Yeterlikler Çerçevesi (TYYÇ) ile mesleki ve güncel standartlar göz önünde tutularak belirlenmiş ve derslere ait öğrenme çıktıları ile ilişkilendirilerek öğretimin daha planlı ve nitelikli hale gelmesi sağlanmıştır.

Eğitimde bilimsellik, işbirliği ve şeffaflık ilkeleri gereğince tüm programlara ait ders planları hazırlanmış ve fakülte web sayfalarında yayınlanmıştır.

Uluslar arası standartlara ilişkin benzeri çalışmalar üniversitemizin bilimsel, dinamik ve yenilikçi anlayışı çerçevesinde devam etmektedir.