• Turkish
  • English

Yeditepe Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde “Rusça Hazırlık” eğitimi zorunludur.

Üniversite sınavında Bölümümüzü kazanan öğrenciler, bir yıl Hazırlık Sınıfı’nda Rusça eğitimi görürler.

Rus dili grameri, Rusça işitme-algılama, konuşma, metin anlama-yazma dersleriyle, öğrencilerin iki yarıyılda, Avrupa Dil Portföyüne uygun olarak B1 seviyesinde Rus diline hâkim olmaları hedeflenmektedir.

Akademik yılsonunda 60 not ortalaması tutturan öğrenciler, lisans eğitimine devam ederler. Başarısız öğrencilerin hazırlık eğitimini bir yıl daha tekrar etme hakkı vardır.  

Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne kayıt yaptırmayı hak kazanan öğrenciler içinde, daha önceden Rusça öğrenmiş olanlar, akademik yıl başlangıcında yapılacak Rusça Yabancı Dil Yeterlik Sınavı’ndan B1 düzeyinde 60 puan almaları durumunda Hazırlık Sınıfı’nı atlayarak lisans eğitimine başlama hakkına sahip olurlar.