• Turkish
  • English

Psikoloji Bölümü'nde psikolojinin alt alanları olan Gelişim Psikolojisi, Nöropsikoloji, Kültürel Psikoloji, Çevresel Psikoloji,

Bilişsel Psikoloji ve Klinik Psikoloji alanlarında araştırmaların yürütüldüğü Psikoloji Laboratuvarı mevcuttur.