• Turkish
  • English

Psikoloji disiplini insanın zihinsel süreç ve davranışlarını inceler. Bölümümüzde psikolojinin alt alanları olan Gelişim Psikolojisi, Nöropsikoloji, Kültürel Psikoloji, Çevresel Psikoloji, Bilişsel Psikoloji, ve Klinik Psikoloji alanlarında çalışmalar yapılmaktadır. Bu konularda araştırmaların yürütüldüğü Psikoloji Laboratuvarı da mevcuttur. Program, öğrencinin bu farklı dallarda bilgi kazanmasını, psikolojideki temel kuramsal yaklaşımları tanımasını, sağlam bir yöntem bilgisi ve araştırma altyapısı edinmesini öngörmektedir.

Bölümümüz öğrencileri tarafından kurulmuş olan Psikoloji Kulübü, bu amaçla üniversite içi ve üniversite dışı faaliyetler sürdürmekte ve psikoloji alanındaki gelişmeleri izleyerek diğer alanlara tanıtmaya çalışmaktadır. Psikoloji alanında lisans derecesi alanlar, akademik ortamlar, danışmanlık şirketleri veya diğer kurumlarda araştırmacı olarak çalışabilirler. Mezunlar, halkla ilişkiler ve medya, insan kaynakları, reklamcılık, pazarlama, sosyal hizmetler ve eğitim alanlarında yoğunlaşmış sivil toplum kuruluşları, okulöncesi eğitim kurumları ve özel eğitim kurumları gibi çok çeşitli ortamlarda iş bulmaktadırlar. Klinik psikoloji ve rehberlik-danışmanlık alanında çalışmak için lisansüstü eğitim gerekmektedir.