• Turkish
  • English

Bölüm Hakkında

​Psikoloji disiplini insanın zihinsel süreç ve davranışlarını inceler. Bölümümüzde psikolojinin alt alanları olan Gelişim Psikolojisi, Nöropsikoloji, Kültürel Psikoloji, Çevresel Psikoloji, Bilişsel Psikoloji, ve Klinik Psikoloji alanlarında çalışmalar yapılmaktadır. Bu konularda araştırmaların yürütüldüğü Psikoloji Laboratuvarı da mevcuttur. Program, öğrencinin bu farklı dallarda bilgi kazanmasını, psikolojideki temel kuramsal yaklaşımları tanımasını, sağlam bir yöntem bilgisi ve araştırma altyapısı edinmesini öngörmektedir.

Bölümümüz öğrencileri tarafından kurulmuş olan Psikoloji Kulübü, bu amaçla üniversite içi ve üniversite dışı faaliyetler sürdürmekte ve psikoloji alanındaki gelişmeleri izleyerek diğer alanlara tanıtmaya çalışmaktadır. Psikoloji alanında lisans derecesi alanlar, akademik ortamlar, danışmanlık şirketleri veya diğer kurumlarda araştırmacı olarak çalışabilirler. Mezunlar, halkla ilişkiler ve medya, insan kaynakları, reklamcılık, pazarlama, sosyal hizmetler ve eğitim alanlarında yoğunlaşmış sivil toplum kuruluşları, okulöncesi eğitim kurumları ve özel eğitim kurumları gibi çok çeşitli ortamlarda iş bulmaktadırlar. Klinik psikoloji ve rehberlik-danışmanlık alanında çalışmak için lisansüstü eğitim gerekmektedir.

Yeditepe Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) Lisans Diploması 18.07.2023 tarihinde Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’ne dahil edilmiştir.

Bölümümüzün lisans programı 2019-2024 yılları arasında geçerli olan FEDEK akreditasyonuna sahiptir. Detaylı bilgi için FEDEK Akreditasyonu sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Psikoloji Bölümü Nedir?

Genel anlamı ile psikoloji, insan davranışları ile bu davranışların zihinsel süreçlerini ve altında yatan nedenlerini araştıran bir bilim dalıdır. İnsan davranışlarının karmaşık yapıda olması, kültürel etkiler, kişisel farklılıklar, medya etkileri, yaşa bağlı etmenler, biyolojik faktörler, anormal davranış tutumları vb. gibi konular psikolojinin alt alanları olarak ortaya çıkar. Bu alt alanların birbiri ile olan ilişkilerinin ve etkileşimlerinin yanı sıra psikoloji, diğer antropoloji, sosyoloji, nöroloji ve biyoloji gibi diğer bilim dalları ile de etkileşim halindedir. Bu hali ile disiplinler arası bir çalışma gerektiren psikoloji, teknolojik gelişmeler ışığında hızlanan ve giderek karmaşıklaşan hayatta uygulama alanını ve önemini artırmaya devam etmektedir.

Psikoloji Taban/Tavan Puanları ve Sıralamaları

2023 YKS Taban/Tavan Puanları ve Sıralamaları (EA Puan Türü)

Burs Türü

Genel Kontenjan

Yerleşen

En Düşük Puan

En Yüksek Puan

Taban Sıralama Tavan Sıralama

Tam Burslu

12

12

479,24700

487,75426 2.437 1.788

%50 Burslu

44

44

345,58589

456,52038

176.423 5.158

Ücretli

32

32

264,34473

345,25414

724.296 177.610

Psikoloji Bölümü Ücretleri ve Burs Olanakları

Yeditepe Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi bünyesinde bulunan Psikoloji bölümü 2023 - 2024 ücretlerine buradan ulaşabilirsiniz.

Yeditepe Üniversitesi öğrencileri için farklı burs imkânları sunmaktadır. Psikoloji Bölümü burs imkânları hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için buradan ilgili sayfaya ulaşabilir, diğer bölümleri ve mevcut burs olanaklarını inceleyebilirsiniz.

Yeditepe Üniversitesi'nde Psikoloji Okumak

Psikoloji, insanın zihinsel süreç ve davranışlarını inceleyen bir bilim dalıdır. Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü olarak bölümümüzde disiplinler arası iş birliğini destekleyen eğitim yaklaşımını benimsemekteyiz. Böylece davranış sağlığı konusuna çok boyutlu ve küresel açıdan bakabilme hedefleri çerçevesinde, bölümler arası ortak ders alma imkânı ve farklı derslerden zengin seçmeli ders alternatifleri ile yan dal yapılabilmesi konusunda öğrencilerimiz teşvik edilmektedir.

Psikoloji Bölümü öğrencilerimiz daima geniş yelpazede düşünebilen, bütüncül eğitim ile meslek hayatına hazırlanan başarılı kişilerden oluşmaktadır. Ayrıca öğrencilerimizin akademik bilgi ile klinik tecrübelerini etkin şekilde kullanabilen, teorik ve pratik bilgileri ile bireylerin sorunları ve ihtiyaçlarına cevap verebilen, çalışkan, meslekî ahlâk bilincine sahip, donanımlı, girişimci ve yenilikçi bireyler olarak yetiştirilmesi bölümümüzün başlıca hedefleri arasındadır.

Bölümümüzde psikolojinin alt dalları olan Nöropsikoloji, Kültürel Psikoloji, Çevresel Psikoloji, Bilişsel Psikoloji, Klinik Psikoloji ve Gelişim Psikolojisi alanlarında aktif çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmaların verimli ortamda yapılabilmesi için Psikoloji Laboratuarı kullanılmaktadır. Genel eğitim programı ile öğrencilerin farklı dallarda bilgi sahibi olmaları, psikolojinin temel kuramsal yaklaşımlarının tanınması, sağlam ve geçerli bir yöntem bilgisi ile araştırma altyapısı edinmeleri hedeflenmektedir.

Bölümümüz öğrencileri tarafından Yeditepe Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Psikoloji Kulübü, hem üniversitesi içi hem de üniversite dışında faaliyetler sürdürmekte ve psikoloji hakkında güncel gelişmeleri yakından takip etmektedir. Bölümümüzün eğitim programı içerisinde zorunlu bir staj dersi bulunmamaktadır. Bununla birlikte, öğrencilerimizin Psikoloji bilim dalının yer aldığı her alanda gönüllü gözlemler yapmasını destekliyor, tüm eğitimleri boyunca sahada ciddi tecrübe edinmeleri konusunda destekliyoruz.

Mezun olan öğrencilerimiz -istedikleri taktirde- Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı'na kaydolarak psikopatoloji ve psikoterapi kuramlarına hakim olabilmektedirler. Böylece hem teorik hem de uygulamalara hakim, ölçme, değerlendirme ve klinik araştırma yöntemlerinde yetkin uzmanlar olmaları amaçlanmaktadır. Lisansüstü programdan mezun olmak için, öğrencilerimizin özgün bir araştırma tasarlamaları ve bir yüksek lisans tezi yazmaları beklenir.

Psikoloji Mezunu Ne İş Yapar? Nerelerde Çalışır?

Psikoloji bölümü mezunları başta kamu ve özel kuruluşlar olmak üzere geniş bir çalışma alanına sahiptir. Giderek artan iş imkânları doğrultusunda öğrencilerimiz pek çok çalışma alanı bulabilir. Buna göre danışmanlık şirketlerinde, şirketler bünyesindeki halkla ilişkiler ve medya, reklamcılık, pazarlama, insan kaynakları, sosyal hizmetler ve eğitim, sivil toplum kuruluşları, okul öncesi eğitim kurumları, özel eğitim kurumları gibi alanlarda iş imkânı bulunabilmektedir.

Bölümümüzden "Psikolog" unvanı ile mezun olan öğrencilerimiz yüksek lisans yaptıkları takdirde gelişim, klinik, sosyal, deneysel, adlî ve endüstri gibi farklı alt dallarda uzmanlaşma imkânı bulabilmektedir. Bu tür alanlarda uzmanlaşan mezunlarımız hastane, poliklinik, ruh ve toplum sağlığı merkezleri, aile sağlığı merkezleri, nöropsikoloji laboratuvarları, cezaevi ve adliye, huzurevleri ve yaşlı bakım merkezleri gibi daha pek çok alanda çalışabilirler.

Psikoloji bölümü mezunları, formasyon eğitimi aldıkları taktirde okullarda da eğitici görevi üstlenebilirler. Bunun yanında Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve İç İşleri Bakanlığı gibi çeşitli bakanlıklar bünyesinde de istihdam şansı yakalayabilirler. Bunların dışında akademik kariyerlerine devam etmeleri halinde, üniversite ve enstitülerde de görev alınabilmektedir.

Misyon ve Vizyon

Lisans öğrencilerimize çok iyi düzeyde bir eğitim sağlayarak onlara ulusal ve uluslararası platformda güçlü bir mesleki gelecek sağlamak; üniversitemizin eğitim, bilim ve araştırma alanında ulusal ve uluslararası düzeyde gelişimine ve saygınlığına katkıda bulunmak; ülkemize, bilime ve insanlığa yararlı hizmet verebilmek. ​

Öğrencilerin insan davranışlarının kökünde yatan zihinsel, duygusal, sosyal ve kültürel yapılar ve süreçleri anlamalarına yardımcı olmak; bilgi ediniminde kullanılacak bilimsel yöntemleri öğretmek; eleştirel düşünme becerisini güçlendirmek, psikoloji biliminin prensiplerini kişisel ve sosyal düzeyde kullanabilmelerini sağlamak; etik ve sosyal sorumluluk bilincini geliştirmek; öğrencilere araştırma laboratuvarlarımızda uygulama olanağı sağlamak.

Öğrenci Değişim Programları

Yeditepe Üniversitesi'nin dünya üniversiteleri ile birlikte yürüttüğü öğrenci değişim programları içerisinde Psikoloji Bölümü için de İrlanda, Polonya, Hollanda, Almanya, İtalya ve Avusturya üniversiteleri ile ikili anlaşması bulunmaktadır. Psikoloji Bölümü öğrencileri, lisans programlarının belirlenen süreleri boyunca eğitimlerini karşı üniversitede alabilir ve eğitimine yurtdışında devam edebilir. 

Bologna Süreci

Bologna Süreci, Avrupa genelinde uyumlu üniversite alanları meydana getirmek, standartları uygulamak ve eğitim programlarındaki ayrıcalıkları minimuma indirme sürecini kapsayan bir reform programıdır. Bologna Süreci kapsamında öğrenci ve akademik kadronun karşılıklı değişimi, uluslararası alanda yükseköğretim kurumlarının bilgi alışverişi yaparak birbirini tanıması, eğitim yetkinliklerinin paylaşımı ve şeffaflık bulunmaktadır. Daha çok öğrenciyi merkez alan Bologna Süreci'ne dahil olan öğrencilerimiz, eğitim yaşamını bilinçli ve daha aktif şekilde devam ettirmektedir. Bologna Bilgi Paketimizi incelemek için tıklayınız.

Çift Anadal ve Yandal Olanakları

Öğrencilerimizin talepleri doğrultusunda bu bölümler dışındaki bölümler ile de çift anadal anlaşması yapılma imkanı bulunmaktadır.

 

Psikoloji Bölümü ÇAP Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi Seray Akça

Mail: seray.akca@yeditepe.edu.tr

Dahili:1665

Lisansüstü Programları

Staj

Psikoloji Bölümü'nde zorunlu staj dersi bulunmamaktadır.