Doç. Dr.
Psikoloji
Bölüm Başkanı / Erasmus Programı Sorumlusu
Dr. Öğr. Üyesi
Psikoloji
Bölüm Başkan Yardımcısı / Çift Anadal Sorumlusu
Prof. Dr.
Psikoloji
Akademisyen
Dr. Öğr. Üyesi
Psikoloji
Akademisyen
Dr. Öğr. Üyesi
Psikoloji
Akademisyen
Dr. Öğr. Üyesi
Psikoloji
Akademisyen
Dr. Öğr. Üyesi
Psikoloji
Akademisyen