• Turkish
  • English

Bölüm Hakkında

Sosyoloji, toplumun ve toplumsal davranışların sistematik ve bilimsel incelemesidir. Bölümümüz bilgi üretiminde saha araştırmalarına önem vermektedir ve öğrencilerimiz lisans yıllarından itibaren araştırmalarda görev almaya ve de derslerde kendi araştırmalarını yapmaya teşvik edilmektedir. 

Fedek Akreditasyonu

*FEDEK, FEF programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınmaktadır. Bölümümüz, alanında öncü kalite değerlendirme kurumu olan FEDEK (Fen, edebiyat, dil ve tarih-coğrafya fakülteleri öğretim programları değerlendirme ve akreditasyon derneği) tarafından akredite olmuştur. 

Program çıktıları FEDEK ölçütleri göz önüne alınarak bölümümüz akademik kurulu tarafından belirlenmiştir.

Öğretim programının öğretim amaçlarına göre belirlenen program çıktıları aşağıda sıralanmıştır.

Pç1      Araştırma yöntemlerine hâkim, sosyolojik araştırmalar yapabilecek gerekli donanıma sahip bireyler yetiştirir (FEDEK I, II, III, V, VI)

Pç2      Müfredatta sunulan serbest seçmeli dersler aracılığıyla diğer disiplinlerin sunduğu bakış açıları konusunda bilgi sahibi olan ve bu bakış açılarını sosyolojik düşünme yetileriyle sentezleyebilen, böylece hem bilgi birikimi hem de düşünce ufku geniş ve derin bireyler yetiştirir (IV, VII, IX, XI)

Pç3      İçinde yaşadığı toplumun gündemine hâkim ve toplumsal sorunlara duyarlı bireyler yetiştirir. (FEDEK IV, VIII, IX, X, XI)

Pç4      Modern toplumları anlamlandırma çabasında önemli yeri olan örgüt dinamikleri, örgütler arası etkileşim ve örgüt-toplum ilişkilerini kavrayan sosyal bilimciler yetiştirir. (FEDEK II, IV, VI, VII)

Pç5      Bireylerin siyasal davranışlarına etkide bulunan toplumsal etkenleri ve toplumsal yapılarla siyasal rejim ve süreçler arasındaki karşılıklı etkileşimi irdeleyip kavrayabilen bireyler yetiştirir. (FEDEK IV, VIII, IX, XI)

Pç6      Özel olarak içinde yaşadıkları toplum, genel olarak ise dünya ölçeğinde mevcut eşitsizlikler ile bu eşitsizliklerin kurumsallaştırılıp meşrulaştırılma süreç ve dinamiklerini kavrayan, bu kavrayışı temel alarak yerel ve ulusal yönetim ile sivil toplum kuruluşlarının bu alanlarda proje ve sosyal politikalar oluşturmasına katkıda bulunabilecek bireyler yetiştirir. (FEDEK I, II, IV, VI, IX)

Pç7      Kültür ve toplumun karşılıklı etkileşim ve bağımlılık ilişkisine tüm boyutlarıyla hakim sosyal bilimciler yetiştirir. (FEDEK IV, VIII, IX)

Pç8      Sosyal bilimlerin farklı düşünsel akım ve kuramlarına hakim, bunlar üzerinde fikir yürütebilen, tartışabilen ve bu kuramlar arasında kıyaslama ve karşılaştırma yoluyla sentez yapabilme yetisine sahip  sosyal bilimciler yetiştirir. (FEDEK I, II, III)

Pç9      Sözlü ve yazılı şekilde kendini ifade edebilen, akademik yazının ana gereklilikleri konusunda bilgi sahibi olan ve bu bilgiyi uygulayabilen bireyler yetiştirir. (FEDEK II, IV, VII, IX)

Pç10    Ulusal ölçekteki kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin yanı sıra uluslararası kuruluşların da istihdam şartlarını karşılayabilecek ve bu kuruluşlarda proje geliştirebilecek donanım ve yetilere sahip bireyler yetiştirir. (FEDEK I, II, III, V, VI)

Sosyoloji Bölümü Program Öğretim Amaçları

FEDEK Akreditasyon Belgesi

Sosyoloji Bölümü FEDEK Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Tolga Uslu

Sosyoloji Bölümü Nedir?

Sosyoloji; sistematik ve bilimsel olarak toplumun izlemiş olduğu yolun ve toplumun hareketlerini inceleyen bilim dalıdır. Bazı noktalarda “toplum bilimi” olarak da tanımlanabilmektedir. Sosyoloji Bölümü; sosyal ilişkiler, günlük etkileşimler ve sosyal tarzda yaşam kültürü üzerinde çeşitli ve farklı araştırmalarda bulunur. Sosyoloji; eleştirel analiz biçimlerini kullanarak ve bunun yanında çeşitli deneysel tarzda araştırma yöntemlerine başvurarak sosyal eğilim, Kabul ve değişim alanlarında bilgi toplar. Bölümün sahip olduğu konu; sosyal yapı ve sistem etkileşim sistemlerinin, araç gereçlerinin makro düzeyinden bireysel mikro sosyolojik düzeye kadar uzanmaktadır. Sosyoloji Bölümü; toplumu eleştirme, objektif bir şekilde değerlendirme, anlama konularında donanım sahibi, sosyal ve toplumsal akım ve olgularla alakalı ulusal olarak vizyon ve kariyer sahibi ve sahip olduğu birikimleri her türlü ortamda uygulama yeteneğini edinmiş, topluma faydalı, ulusal ve uluslararası düzeyde yararlı ve faydalı işerde bulunan, alanında yetkin ve aynı zamanda profesyonel sosyal bilimciler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 

Fen Edebiyat Fakültesi’ne bağlı Sosyoloji Bölümü öğrencisi olabilmek adına üniversite sınavı YKS’ nin eşit ağırlık puanıyla beraber tercih yapılmalıdır. Sosyoloji alanında kaliteli bir eğitim-öğretim dönemi sonrası alanında uzman bir sosyal bilimci olabilmek mümkündür. Mezunlar; çeşitli özel ya da devlet kurum ve kuruluşlarında sosyal bilimci olarak, üniversitelerde akademik kariyerlerini sürdürerek, düşünce kuruluşlarında farklı pozisyonlarda, farklı sektörlerde insan kaynakları, yönetici, pazarlama, halkla ilişkiler, reklamcılık pozisyonlarda çalışarak iş hayatlarını sürdürmektedirler.

Sosyoloji Taban Puanları ve Sosyoloji Bölümü Sıralama

2022 yılı Sosyoloji Bölümü genel yerleştirme puanlarını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.

Program Adı Puan Türü Genel Kont. Yerleşen En Küçük Puan En Büyük Puan
Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) EA 4 4 415,48157 457,89699
Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 25 25 264,28515 343,32754

 

 

Sosyoloji Bölümü Burs İmkanları

Yeditepe Üniversitesi her alanda sağladığı yardımların yanında başarılı öğrencilere farklı burs imkanları da tanımaktadır. Fen – Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Burs imkanlarıyla alakalı daha fazla bilgi sahibi olabilmek adına Sosyoloji Bölümü Burs İmkanları Sayfasını inceleyebilirsiniz. Bu linke tıklayarak hemen ilgili sayfaya ulaşabilir ve daha detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.  

Yeditepe Üniversitesi'nde Sosyoloji Okumak

Yeditepe Üniversitesi Fen – Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü; sosyal alanda etkin olan olgu ve akımlarla alakalı olarak son derece donanımlı, edindiği ve sahip olduğu deneyimleri her akademik alanda uygulama becerisini elde etmiş, içinde bulunduğu toplumu eleştirme, değerlendirme ve bunların neticesinde anlama konularında donanım sahibi, profesyonel ortamlarda iş birliği içerisinde çalışma becerilerine sahip, sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilen, toplum faydasını gözeten, daima hizmet içerisinde olan profesyonel ve alanında birbirinden uzman sosyal bilimciler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Yeditepe Üniversitesi Fen – Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü teorik eğitimin yanında saha araştırma ve geliştirmelerine de son derece önem göstermektedir. Lisans eğitimlerinden itibaren öğrencileri derslerde farklı konularda ve alanlarda araştırmalarını kendileri yapmaları noktasında ve farklı projelerde araştırmalarda bulunmaları hususunda teşvikte bulunmaktadır. Avrupa Birliği Horizon 2020 Projesi PARTISPACE araştırma projesinin ortağı olarak Sosyoloji Bölümü büyük başarılara imza atmıştır. 2015 – 2018 yılları aralığında bir başka proje olan PARTIBRIDGES ortağı olarak bir Erasmus macerası da yaşamıştır. Yeditepe Üniversitesi Fen – Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü aynı zamanda FEDEK akreditasyonu sahibidir.

Yeditepe Üniversitesi Sosyoloji alanında eğitim gören öğrenciler için çok sayıda fırsatlar oluşturmakta ve kaynaklar yaratmaktadır. Sosyoloji Bölümü mezunları eğitimlerinin sonunda kazandıkları donanımlarla birlikte birçok farklı kurum ve kuruluşlarda aynı zamanda yönetici konumunda çalışabilmekte ve liderlik vasfını üstlenebilmektedir.

Yeditepe Üniversitesi sahip olduğu çeşitli sertifikaların yanında çok farklı pozisyonlarda staj imkanı da sunmaktadır.  Derste öğrenilen teorik bilgilerin yanında deneyim ve tecrübenin de bir o kadar önemli olduğunun farkında olan Yeditepe Üniversitesi Öğrencilerinin bu noktada yanında yer almaktadır.  Öğrenciler farklı pozisyon ve sektörlerde elde ettikleri tecrübeler ile beraber daha hızlı ve iyi imkânlara sahip iş olanakları elde etmektedirler.

Çeşitli ülkelerle gerçekleştirilen değişim programları da üniversite tarafından sağlanan imkanlar arasında yerini almaktadır.

Sosyoloji Mezunu Ne İş Yapar?

Sosyoloji Bölümü mezunları toplumsal tabanlı birçok pozisyonda rahatlıkla çalışabilmektedir.  Alınan eğitim ve elde edilen tecrübeler neticesinde çeşitli görev ve pozisyonlarda çalışabilmeleri mümkün hale gelmektedir. Mezunlar; Sigortacılık, yazarlık, sivil toplum kuruluşları, araştırma merkezleri, reklamcılık, sigortacılık, bankacılık ve finans, gazetecilik ve medya gibi birçok önemli ve farklı alanlarda çalışma olanaklarına sahiptirler. Bunun yanında akademik kariyer tarafından tercihini kullanan sosyoloji mezunları da çoğunluktadır. Görüldüğü üzere sosyoloji çok fazla alt dala sahip bir disiplindir. Bu noktada Sosyoloji Bölümü mezunları  devlet kurumlarında ve büyük işletme, firma, kurum ve kuruluşlarda farklı mevkilerde iş  olanaklarına sahiptirler.

Günümüz çağında toplum nüfusunun hızla artış gösterdiği göz önüne alındığında, ihtiyaçlar doğrultusunda  ileriki yıllarda sosyoloji bilimcilere ihtiyacın artacağı gözlenmektedir.

Yeditepe Üniversitesi Fen – Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğrencilerinin % 55 ‘I halen burslu olarak eğitim ve öğretimlerine devam etmektedirler.

Misyon ve Vizyon

Misyonumuz

Yeditepe Üniversitesi Fen – Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü olarak misyonumuz; topluma sosyal bilimler ve fen bilimleri alanlarında düşünme, eleştirme ve yorumlama yetisine sahip, bilime ve topluma her daim sahip olduğu bilgilerle katkı sağlayan donanımlı, açık fikirli, uluslararası vizyona sahip bireyler ve mezunlar yetiştirmektir.

Vizyonumuz

Yeditepe Sosyoloji Bölümü olarak hedefimiz üyesi olduğu toplumu anlama, değerlendirme, eleştirme konusunda donanımlı, sosyal olgu ve cereyanlarla ilgili küresel vizyona sahip ve edindiği bilgileri girdiği her akademik/profesyonel ortamda uygulama becerisini edinmiş sosyal bilimciler yetiştirmektir. 

Öğrenci Değişim Programları

ERASMUS+ PROGRAMI 

Erasmus programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır. Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri; kısa süreli öğrenci ve personel değişimi yapabilmeleri için karşılıksız mali destek sağlamaktadır.  

Bunun yanısıra, yükseköğretim sistemini iş dünyasının gereksinimlerine uygun olarak geliştirmek ve üniversite mezunlarının iş dünyasında istihdam edilebilirliğini arttırmak amacıyla yükseköğretim kurumları ile çalışma çevreleri arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin arttırılmasını da teşvik etmektedir.

Bölümümüzün Erasmus Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı çerçevesinde; Almanya’da Osnabrück Üniversitesi ve Freiburg Üniversitesi ile; Hollanda Rotterdam’daki Erasmus Üniversitesi ile; Macaristan Budapeşte’deki King Sigismund College ile; Avusturya Graz’daki Karl-Franzens Üniversitesi ile; Fransa’daki Strasbourg Üniversitesi ile ve Polonya’daki Akademia Gorniczo-Hutnizcza ve Marii Curie-Sklodowskşej Üniversitesi ile anlaşmaları bulunmaktadır.

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız.

Sosyoloji Bölümü Erasmus Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Elif Çağış Arıcı

Bologna Süreci

Öğrencilerin fayda sağlayabileceği ve tamamen öğrenci odaklı olan Bologna süreciyle öğrencilerin daha faydalı ve güçlü bir eğitim hayatını devam ettirmesi amaçlanmakta ve tüm olanaklar sağlanmaktadır. Amacı; mezunları piyasada dört gözle aranan, yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlar ile birlikte geliştirme projeleri yürüten, bilgi yayan ve yaydırılmasına teşvik eden öncü bir kurum olabilmektir.

2024 yılı Bologna program bilgi paketine ulaşmak için tıklayınız. 

Sosyoloji Bölümü Bologna Sorumlusu
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Tolga Uslu

Çift Ana Dal ve Yan Dal Olanakları

 

Sosyoloji Bölümü ÇAP ve Yandal Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi Elif Çağış Arıcı

Sosyoloji Bölümü Yandal Programını görmek için tıklayınız.