• Turkish
  • English
Prof. Dr.
Berrin YANIKKAYA
Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr.
G. Demet Lüküslü
Bölüm Başkanı
Prof. Dr.
Meral Sağır Öztoprak
Akademisyen
Doç. Dr.
Gözde Dalan Polat
Akademisyen / Yarı Zamanlı
Dr. Öğr. Üyesi
A. Banu Koçer Reisman
Erasmus ve Exchange Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi
Barış Gençer Baykan
Akademisyen / Yarı Zamanlı
Dr. Öğr. Üyesi
Çağrı İdiman
Akademisyen/ Soc 101 Ders Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi
Elif Çağış Arıcı
Akademisyen/Çift Anadal-Yan Dal Program Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi
Mehmet Tolga Uslu
Bölüm Başkan Yardımcısı / FEDEK Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi
Özlem Akkaya
Akademisyen / Yarı Zamanlı
Araştırma Görevlisi
Bilal Akar
Akademisyen
Araştırma Görevlisi
Yaşar Faruk Kanber
Akademisyen
Öğretim Görevlisi
Dr. Süheyla Yıldız
Academic Staff
Lisansüstü Bursiyer
Berk Aytunç
Lisansüstü Burslu Öğrenci