Dr. Öğr. Üyesi
Sosyoloji
Dekan Yardımcısı / Çiftanadal ve Yandal Koordinatörü
Prof. Dr.
Sosyoloji
Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi
Sosyoloji
Bölüm Başkan Yardımcısı / FEDEK Koordinatörü
Prof. Dr.
Sosyoloji
Akademisyen / Yarı Zamanlı
Dr. Öğr. Üyesi
Sosyoloji
Erasmus ve Exchange Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi
Sosyoloji
Akademisyen / Yarı Zamanlı
Dr. Öğr. Üyesi
Sosyoloji
Akademisyen / Yarı Zamanlı
Öğretim Görevlisi
Sosyoloji
Academician / Part time
Dr. Öğr. Üyesi
Sosyoloji
Akademisyen / Yarı Zamanlı
Öğretim Görevlisi
Sosyoloji
Akademisyen / Yarı zamanlı
Öğretim Görevlisi
Sosyoloji
Akademisyen / Yarı zamanlı
Öğretim Görevlisi
Sosyoloji
Akademisyen / Yarı zamanlı
Öğretim Görevlisi
Sosyoloji
Akademisyen / Yarı zamanlı