• Turkish
  • English
Engel durumunuz sebebiyle destek gereksiniminiz olduğu noktalarda Engeli Olan öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi'ne başvurabilirsiniz. engelsiz@yeditepe.edu.tr
Ders Yılı: 1
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
AFE 131 Akademik İngilizce 1 Zorunlu
TKL 201 Türk Dili 1 Zorunlu
SOC 115 Sosyal Bilimlerde Akademik Okuma ve Yazım Zorunlu
HUM 103 Uygarlık Tarihi Zorunlu
CET 110 Temel Bilgisayar Uygulamaları Zorunlu
SOC 101 Sosyolojiye Giriş Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
AFE 132 Akademik İngilizce 2 Zorunlu
SOC 106 Aile Sosyolojisi Zorunlu
TKL 202 Türk Dili 2 Zorunlu
SOC 124 19. YY Zihin Dünyası Toplumsal Tarihi Zorunlu
SOC 105 Sosyal Bilimlere Giriş Zorunlu
SOC156 Türkiye’de Sosyal Sorunlar Zorunlu
Ders Yılı: 2
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
FREE Serbest Seçmeli 1 Serbest Seçmeli
STAT 410 İstatistik Zorunlu
RSCH 411 Nicel Araştırma Yöntemleri Zorunlu
SOC 203 Klasik Sosyoloji Kuramları Zorunlu
SOC 227 Gençlik Sosyolojisi Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
SOC Bölüm Seçmeli 1 Alan Seçmeli
RSCH 412 Nitel Araştırma Yöntemleri Zorunlu
SOC 218 Toplumsal Tutum ve Davranışlar Zorunlu
SOC 204 Çağdaş Sosyoloji Kuramları Zorunlu
SOC 216 Hukuk Sosyolojisi Zorunlu
Ders Yılı: 3
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
SOC320 Kır Sosyolojisi Zorunlu
SOC 305 Türkiye'de Sosyoloji Zorunlu
SOC 350 Sosyal Tabakalaşma Zorunlu
SOC 340 Toplumsal Hareketler ve Devrimler Zorunlu
SOC 330 Din Sosyolojisi Zorunlu
HTR 301 Atatürk İlke ve İnkılapları 1 Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
SOC 371 Çevre Sosyolojisi Zorunlu
SOC 392 Alan Araştırması Zorunlu
SOC 323 Toplumsal Cinsiyet Zorunlu
HTR 302 Atatürk İlke ve İnkılapları 2 Zorunlu
SOC 322 Kent Sosyolojisi Zorunlu
SOC 335 Siyaset Sosyolojisi Zorunlu
Ders Yılı: 4
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
SOC Bölüm Seçmeli 3 Alan Seçmeli
SOC Bölüm Seçmeli 2 Alan Seçmeli
SOC 413 Suç Sosyolojisi ve Sapkınlık Zorunlu
SOC 411 Modernleşme, Küreselleşme ve Türkiye Zorunlu
SOC 457 Kimlik Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
FREE Serbest Seçmeli 2 Serbest Seçmeli
FREE Serbest Seçmeli 3 Serbest Seçmeli
SOC 409 Sosyal Bilimler Kolokyumu Zorunlu
SOC 412 İktisat ve Toplum Zorunlu
SOC497 Kamu ve Sivil Toplum Kuruluşlarında Proje Geliştirme ve Uygulama Zorunlu
Ders Yılı: Hiçbiri
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
SOC 345 Filmlerde Sosyolojik Düşünce Alan Seçmeli
SOC 421 Alman Sosyoloji Ekolü Alan Seçmeli
SOC 425 Sağlık Sosyolojisi Alan Seçmeli
SOC 423 Kurumlar Sosyolojisi Alan Seçmeli
SOC 233 Müzik Sosyolojisi Alan Seçmeli
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
SOC 422 Fransız Sosyoloji Ekolü Alan Seçmeli
SOC 428 Eğitim Sosyolojisi Alan Seçmeli
SOC 251 Toplumsal Duyarlılık Alan Seçmeli
SOC 407 Türkiye'nin Toplumsal Yapısı Alan Seçmeli
SOC 420 Uluslararası Göç Alan Seçmeli
SOC 281 Spor Sosyolojisi ve Futbol Alan Seçmeli