• Turkish
  • English

Bölüm Hakkında

Yeditepe Felsefe Türkiye’deki vakıf üniversiteleri içinde eğitime başlayan (1996) ve Türkiye’de FEDEK akreditasyonunu alan (2012) ilk felsefe bölümüdür. Bölümümüzde Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora programlarının yanı sıra Tezsiz Yüksek Lisans olanağı da sunulmaktadır.

Ayrıca Paderborn Üniversitesi Felsefe Bölümü ile ortak “Tarih Boyunca Kadın Felsefeciler” Yüksek Lisans programı başlatılmıştır.

Felsefe Bölümü öğrencilere insanı, olguları, olayları “felsefece” bilme, kendilerinin belirlediği değerlerle eylemde bulunma, gerek Türkçe’de gerek en az bir başka dilde felsefe çalışmalarına özgün katkıda bulunabilme olanağını kazandırmayı amaçlar. Öğrencilerin özgün metinlere ulaşabilmesini sağlamak amacıyla Lisans Programı’nda zorunlu Eski Yunanca veya Latince dil eğitimi de yer almaktadır.

Bölümümüzde Philosopher’s Index’te taranan Yeditepe’de Felsefe adlı hakemli ortak kitap yayına hazırlanmaktadır.

FEDEK AKREDİTASYONU

Yeditepe Üniversitesi Felsefe Bölümü, Mayıs 2012'de FEDEK tarafından akredite edilerek Türkiye'de akredite olan ilk felsefe bölümü olmuştur. Programımız Mayıs 2017- Eylül 2022 dönemini kapsayan ikinci beş yıllık akreditasyonunu almıştır ve Mart 2023'te gerçekleşen akreditasyon sürecini de başarılı bir şekilde tamamlamıştır.

*FEDEK, FEF programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınmaktadır. 

Program çıktıları FEDEK ölçütleri göz önüne alınarak bölümümüz akademik kurulu tarafından belirlenmiştir.

Öğretim programının öğretim amaçlarına göre belirlenen program çıktıları aşağıda sıralanmıştır.

PÇ 1. Felsefe ve Sosyal Bilimlerdeki bilgileri kültürel, sosyal, etik, estetik, politik vb konulara uygulama becerisi. 

PÇ 2. Literatür tarama, çözümleme ve yorumlama becerisi. 

PÇ 3. Disiplinler arası okuma yapma ve çözümleme becerisi. 

PÇ 4. Klasik Felsefe problemlerini tanımlama becerisi. 

PÇ 5. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.

PÇ 6. Etkin iletişim kurma becerisi. 

 PÇ 7. Felsefe sorunlarının evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim. 

PÇ 8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi.

PÇ 9. Çağdaş felsefe konuları ve çağın kültürel sorunları hakkında bilgi sahibi olma.

PÇ 10. Felsefece araştırma yapabilmek için gerekli olan kaynakları ve modern araçları kullanma becerisi. 

Felsefe Bölümünde Neler Yapılmaktadır?

Felsefe Bölümü, lisans eğitimi sürecinde öğrencilerinin insana, olgulara, olaylara olabildiğince önyargısız, "felsefi bilgi"ye dayanarak bakabilme; kendilerinin belirlediği amaçların değerinin ne olduğunu bilme ve bu bilgileri eylemlerinde kullanma olanağı kazanmalarını amaçlanmaktadır. Bölümde öğrencilere felsefe ve sosyal bilimlerdeki bilgileri kültürel, sosyal, etik, estetik, politik vb. konulara uygulama, literatür tarama, çözümleme ve yorumlama, disiplinler arası okuma yapma ve çözümleme, klasik felsefe problemlerini tanımlama ve etkin iletişim kurma beceriyle birlikte mesleki ve etik sorumluluk bilincini kazandırmayı amaç edinmiştir. Felsefe sorunlarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte bir eğitim alan öğrenciler  hem çağdaş felsefe konuları ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olurken hem de yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirebilme becerisini kazanırlar.

Öte yandan bölümde verilen eğitimle, öğrencilerin Türkçe'nin yanında en az bir yabancı dili iyi bilmeleri, bildikleri dilleri felsefe alanında da rahatça kullanabilmeleri, Türkçe felsefe diline, Türkiye'de  ve uluslararası alanda felsefe çalışmalarına özgün katkıda bulunabilmeleri sağlanmaktadır.

Felsefe Taban Puanları ve Sıralama

2023 YKS Felsefe Bölümü taban puanları, kontenjan ve yerleşen öğrenci sayısı aşağıdaki gibidir:

Puan Türü

Genel Kontenjan

Yerleşen

Taban Puanı

EA - Burslu

10

10

373,124

EA - %50 Burslu

8

7

199,312

Felsefe Bölümü Ücretleri ve Fiyatları

Yeditepe Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi bünyesinde bulunan Felsefe bölümü 2023 - 2024  ücretleri bu sayfada belirtilmiştir.

Felsefe Burs İmkanları

Yeditepe Üniversitesi, üniversite sınavında başarılı olan öğrencilerin burs imkanlarından yararlanmasını sağlamaktadır. Felsefe Bölümü sıralama ve sınavda alınan puan, burs olanakları için öncelikle göz önünde bulundurulan kriterlerdir. Buradan üniversitemizin burs şartlarını detaylıca inceleyebilirsiniz.

Yeditepe Üniversitesi'nde Felsefe Okumak

Felsefe Bölümü öğrencileri olayları ve olguları objektif bir şekilde değerlendirerek eylemlerinde kullanmayı amaçlamaktadır. Üniversitemiz bünyesinde öğrenim gören öğrenciler filozofların özgün metinlerinden de yararlanabilmeleri amacıyla Latince ve Eski Yunanca dersleri almaktadır. Zorunlu olan bu dersler sayesinde çeviri aramak zorunda kalmadan özgün metinleri kendileri de okumakta ve yorumlayabilmektedir. Türkçe eğitimin yanı sıra en az bir yabancı dili öğrenerek kariyerlerine katkıda bulunmaktadırlar. Bu yabancı dilin felsefe alanındaki terminolojisine hakim olmak, mezun olduktan sonra öğrencileri bir adım öne geçirmektedir.

Yeditepe Üniversitesi, Felsefe Bölümü öğrencilerinin hem Türkçeyi hem de en az bir yabancı dili öğrenerek Türkiye’de ve uluslararası arenada felsefeye kendi özgün çalışmalarını da katmasını amaçlamaktadır.

Kariyer olanakları açısından da öğrencilerin yanında olan Felsefe Bölümü, mezunlarının liselerde felsefe grubu öğretmenliği yapmasını sağlamaktadır. Bununla birlikte öğrenciler eğitim hayatlarının ardından Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür Bakanlığı ve Dış İşleri Bakanlığı başta olmak üzere kamu kurumlarında iş bulabilmektedir. Özel sektörde ise basın/yayın kuruluşları ve kurumların kültürle ilişkili bölümlerinde çalışabilmektedir. Aynı zamanda çeşitli kurumların halkla ilişkiler, planlama ve değerlendirme, eğitim ve kültürle ilgili bölümlerinde de kariyer yapabilmektedir.

Felsefe Mezunu Ne İş Yapar? Nerelerde Çalışır?

Felsefe Bölümü’nde iyi bir eğitim alan ve kendini yetiştiren mezunlar için pek çok kariyer seçeneği ve iş olanağı bulunmaktadır. Akademik kariyer, genel olarak bu bölümün öğrencilerinin en sık tercih ettiği işlerden biridir. Bunun için yüksek lisans ve doktora yaparak eğitim hayatlarına devam etmekte ve akademide özgün çalışmalarıyla felsefeye katkıda bulunmaktadırlar. Akademisyen olmak, mezunların kendi çalışmalarını ve eğitim faaliyetlerini de devam ettirmelerini sağlamaktadır.

Lise düzeyinde felsefe grubu öğretmenliği de Felsefe Bölümü öğrencilerinin yapabileceği mesleklerden biridir. Bu mesleği yapabilmek içinse öğrencilerin lisans eğitimi boyunca Eğitim Formasyonu almaları gerekmektedir. Formasyon sayesinde rehber öğretmenlik ve eğitim kurumlarında danışmanlık yapmak da tercih edilebilmektedir. Bakanlıklar gibi kamu kurumlarında da kültürle ilgili birimlerde çalışabilen Felsefe Bölümü mezunları, özel sektörde de kariyer yapabilmektedir. Kurumlara ve sivil toplum kuruluşlarına felsefe danışmanlığı yapmak; basın/yayın organlarına ve yayınevlerine eleştirmenlik, çevirmenlik ve editörlük yapmak da kariyer olanakları arasında bulunmaktadır. Felsefe Bölümü mezunları etik danışma kurulları ve toplumsal projelerde de yer alabilmektedir.

Misyon ve Vizyon

Amaç: Yeditepe Üniversitesi Felsefe Bölümü, “insanların hepsi için felsefe, her tek insan için felsefe” anlayışıyla, felsefe eğitiminden geçenlerin insanlara, toplumlara, doğaya, olgulara, olaylara sorgulayıcı, sorunları görüp çözümleyen felsefece bir içgörüyle bakmalarını sağlamayı amaçlar. Felsefece bilgiyle donanmış bu bakışın belirli bir felsefe görüşünü benimsemekten öte, kişinin kendi tanıdığı değerleri irdeleme, kendi amaçlarını koyma, eylemlerini felsefece seçimleri üzerinde temellendirme, başka varlıkların başkalığını tanıma, gerek kendine gerek başkalıklara karşı sorumluluk taşıma olanağını gerçekleştirmesini sağlaması beklenir.

Hedef: Felsefe lisans programının odağında metin ve sorun odaklı bir yaklaşım vardır. Yeditepe Üniversitesi Felsefe Bölümü, felsefe bilgisiyle felsefece tutumu birlikte kazandırma hedefiyle bir yandan felsefenin tarihsel oluşumuna ilişkin bilgileri öğrenilmesine, bir yandan da felsefenin güncel sorunlarını tartışılmasına öncelik verilir. Öğrencilerin bu felsefe birikimini kazanabilmeleri için en az bir yabancı dil öğrenerek felsefe tarihindeki metinleri olabildiğince özgün dilinden okuyabilmeleri, ayrıca anadillerinde yetkinleşerek Türkçe felsefe diline katkıda bulunmaları amaçlanır.

Öğrenci Değişim Programları

Yeditepe Üniversitesi Felsefe Bölümünün ERASMUS Anlaşması imzaladığı üniversitelerin listesine buradan ulaşabilirsiniz.

Kayıt dondurma dilekçesi için tıklayınız.

Yerine saydırma dilekçesi için tıklayınız.

Felsefe Bölümü Erasmus Sorumlusu 

Dr. Öğretim Üyesi Melike Durmaz

e-posta: melike.durmaz@yeditepe.edu.tr

GSF OFİS 723

Bologna Süreci

Bologna Süreci; Avrupa genelinde eğitim kalitesini artırmak, ayrıcalıkları ortadan kaldırmak ve yükseköğretim kurumlarının birbirini tanıyarak bir standart geliştirmesini sağlamak amacıyla uygulanan protokoldür. Yeditepe Üniversitesi de Türkiye Yükseköğretim Yeterlikler Çerçevesi (TYYÇ) kapsamında tüm lisans programlarında eğitim sistemini güncel standartları takip ederek oluşturmaktadır. Eğitimin çok daha planlı, bilimsel ve şeffaf olmasını amaçlayan Bologna Süreci, aynı zamanda öğrencilerin katılımını da sağlamaktadır. Felsefe Bölümü eğitimi de bu standartlara uygun yenilikçi anlayışı yansıtmaktadır.

Felsefe Bölümü Bologna Bilgi Paketi için tıklayınız.

Felsefe Bölümü Bologna Süreci Sorumlusu

Doç.Dr. Lale Levin Basut

e-posta: levin.basut@yeditepe.edu.tr

OFİS: GSF 724

Çift Ana dal ve Yan dal Olanakları

Felsefe Bölümünün aşağıda adı geçen bölümler ile çift anadal anlaşması bulunmaktadır. Öğrencilerimizin talepleri doğrultusunda bu bölümler dışındaki bölümler ile de çift anadal anlaşması yapılma imkanı bulunmaktadır.

 

Çift anadal başvuru dilekçesi için tıklayınız.

Yandal başvuru dilekçesi için tıklayınız.