• Turkish
  • English

 

Yeditepe Felsefe Türkiye’deki vakıf üniversiteleri içinde eğitime başlayan (1996) ve Türkiye’de FEDEK akreditasyonunu alan (2012) ilk felsefe bölümüdür. Bölümümüzde Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora programlarının yanı sıra Tezsiz Yüksek Lisans olanağı da sunulmaktadır.

Ayrıca Paderborn Üniversitesi Felsefe Bölümü ile ortak “Tarih Boyunca Kadın Felsefeciler” Yüksek Lisans programı başlatılmıştır.

Felsefe Bölümü öğrencilere insanı, olguları, olayları “felsefece” bilme, kendilerinin belirlediği değerlerle eylemde bulunma, gerek Türkçe’de gerek en az bir başka dilde felsefe çalışmalarına özgün katkıda bulunabilme olanağını kazandırmayı amaçlar. Öğrencilerin özgün metinlere ulaşabilmesini sağlamak amacıyla Lisans Programı’nda zorunlu Eski Yunanca veya Latince dil eğitimi de yer almaktadır.

Felsefe Bölümünün Psikoloji, Çeviribilim, Psikolojik Danışmanlık, Tarih,  İngiliz Dili ve Edebiyatı, Tiyatro, Plastik Sanatlar bölümleriyle çift anadal anlaşmaları vardır.

ERASMUS Değişim Programı çerçevesinde Köln, Bremen, Berlin Özgür, Hildesheim, Münster, Witten/Herdecke, Stuttgart, Potsdam, Bologna, Leiden, Marie Curie, Makedonya'da Üsküp Saints Cyril ve Methodius üniversitelerinin Felsefe Bölümleriyle öğrenci ve öğretim üyesi değişim anlaşmalarımız etkin biçimde yürütülmektedir.

Bölümümüzde Philosopher’s Index’te taranan Yeditepe’de Felsefe adlı hakemli ortak kitap yayına hazırlanmaktadır.