• Turkish
  • English

Yeditepe Üniversitesi'nde Yaşam

Akademisyenlerimizin ilgi ve çalışmalarına göre başlıca araştırma alanlarımız aşağıda belirtildiği gibidir:

Prof. Dr. Gülden Demet Lüküslü

Gençlik Araştırmaları 

Siyaset Sosyolojisi 

Gündelik Hayat Sosyolojisi 

Kültürel Çalışmalar 

Toplumsal Hareketler

Dr. Öğr. Üyesi M. Tolga Uslu

Tarihsel Antropoloji

İktisadi Antropoloji

İktisat Sosyolojisi

Din Sosyolojisi

Uygarlık Tarihi 

Dr. Öğr. Üyesi Aysu Banu Koçer Reisman

Politik Ekoloji

Çevre Adaleti Hareketi

Gıda Egemenliği

Alternatif Gıda Hareketleri

Agro-Ekoloji Kır Sosyolojisi

Dr. Öğr. Üyesi Çağrı İdiman

Tarihsel Sosyoloji

Çevre Sosyolojisi

Siyaset Sosyolojisi

Tarım ve Gıda Sosyolojisi

Dr. Öğr. Üyesi Elif Çağış Arıcı