• Turkish
  • English

CUMHURİYET DÖNEMİNDE BİLİMSEL / AKADEMİK DİSİPLİNLERİN GELİŞİMİ SEMPOZYUMU

CUMHURİYET DÖNEMİNDE BİLİMSEL / AKADEMİK DİSİPLİNLERİN GELİŞİMİ SEMPOZYUMU
7 - 8 ARALIK 2023

Üniversitemiz Onursal ve Kurucu Başkanı Sayın Bedrettin DALAN'ın açılış konuşmasını yaptığı Fen Edebiyat Fakültesi Cumhuriyet Döneminde Bilimsel / Akademik Disiplinlerin Gelişimi Sempozyumu Rektörümüz Prof. Dr. Canan AYKUT BİNGÖL'ün ve Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Ahmet AYDIN, Prof. Dr. Yeşim EKİNCİ ve Prof. Dr. İpek KARAASLAN'ın teşrifleriyle 7 - 8 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Sempozyum başlangıcında Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Berrin YANIKKAYA karşılama konuşmalarını yapmışlardır.

Sempozyum sürecince Çeviribilimi Bölümü öğrencileri ve akademisyenleri tarafından eş zamanlı çeviri desteği sağlanmıştır.

Sempozyumda Fakültemiz bünyesinde bulunan Antropoloji, Çeviribilimi, Felsefe, Fizik, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Matematik, Psikoloji, Rus Dili ve Edebiyatı, Sosyoloji, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı disiplinlerinde Üniversitemiz içinden ve dışarıdan davetli konuşmacılar kendi disiplinlerinlerinin Cumhuriyet dönemindeki gelişimine dair bilgi aktarımında bulunmuşlardır.

Cumhuriyetimizin 100. yılı onuruna gerçekleştirdiğimiz sempozyumumuza davetli konuşmacılarımızın ve sempozyuma katılan öğrenci, akademisyen ve çalışanlarımızın ilgileri için teşekkür ederiz.

Sempozyum fotoğrafları için tıklayınız.

PODCAST SERİLERİMİZ

PODCAST SERİLERİMİZ

2021 - 2023

Fakültemiz podcast serileri üçlemesinin ilk iki serisi “Zaman Kavramı” ve “Uzay/Mekan Kavramı” 2021 ve 2022 yıllarında üçer bölüm halinde yayınlanmıştı. (1. Bölüm: Felsefe, Fizik ve Matematik, 2. Bölüm: Sosyoloji, Psikoloji, Antropoloji, Tarih, 3. Bölüm: Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Rus Dili ve Edebiyatı, Çeviribilimi)

Podcast üçlemesinin sonuncusu “Aydınlanma ve Endüstri Devrimi” podcast serisinin 1. bölümü Felsefe, Fizik ve Matematik, 2. bölümü Sosyoloji, Psikoloji, Antropoloji, Tarih ve 3. bölümü Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Rus Dili ve Edebiyatı, Çeviribilimi Bölümlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

100 YILDA 100 BİLİM / KÜLTÜR İNSANI

100 Yılda 100 Bilim/Kültür İnsanı

21 Temmuz 2023 - 29 Ekim 2023

100 Yılda 100 Bilim/Kültür İnsanı” sosyal medya paylaşımları Cumhuriyetimizin 100. yılı etkinlikleri kapsamında 21 Temmuz 2023 tarihinden 29 Ekim 2023 tarihine dek Fakültemiz bünyesindeki disiplinlerde bilime ve kültüre önemli katkı sağlamış bilim ve kültür insanlarına ilişkin tanıtıcı/hatırlatıcı metinler ve fotoğrafların yer aldığı bir dizi tasarım halinde hazırlanarak Fakültemiz Instagram, Twitter ve LinkedIn sosyal medya hesaplarından paylaşılmıştır.

Paylaşımlar için tıklayınız.