• Turkish
  • English

Bölüm Hakkında

Antropoloji, insan yaşamının derinliklerine nüfuz ederek bütüncül bir anlayışa ulaşmaya çalışan bir sosyal bilimler dalıdır. İnsan deneyimlerinin çeşitliliğini inceleyerek, bu deneyimlerin farklı kültürler tarafından nasıl şekillendirildiğini analiz eder. Bu çerçevede, "Toplumlar arasındaki kültürel çeşitliliği nasıl açıklarız?", "Birey ve toplum arasında nasıl bir ilişki vardır?", ve "İnsan topluluklarında kültürel pratikler, normlar ve değer yargıları zaman içerisinde nasıl değişir ve dönüşür?" gibi temel sorulara cevap arar. Antropologlar, bu soruları ele alırken hem bireylerin hem de farklı toplulukların tarihsel ve güncel etkileşimlerini ve iletişimlerini incelerler.
Etnografik çalışma, antropolojiyi diğer sosyal bilim disiplinlerinden ayrıştıran önemli bir özelliktir. Bu araştırma yöntemi sayesinde, antropologlar etnik ve dini gruplar, akrabalık ilişkileri, ekoloji ve kapitalizm gibi mikro ve makro ölçekteki etkileşimleri ve bunların yereldeki etkilerini analiz ederler.
Yeditepe Üniversitesi, Türkiye'de İngilizce olarak lisans ve lisansüstü düzeyde antropoloji eğitimi sunan ilk ve tek vakıf üniversitesidir. Ayrıca, FEDEK akreditasyonu bulunan tek Antropoloji lisans programına sahiptir. 1996 yılında kurulan bölüm, etnografik becerileri kuramsal çerçeve ile birleştirerek, alanda yetkin, eleştirel bakış açısına ve araştırma etiğine sahip antropologlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Yeditepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü, Türkiye'de antropoloji biliminin kurulması ve kurumsallaşmasında önemli bir rol oynamaktadır.

 

FEDEK AKREDİTASYONUMUZ

Bölümümüz Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Komisyonu (FEDEK)* tarafından akreditasyonunu almıştır.

*FEDEK, FEF programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınmaktadır. 

Fedek Hakkında Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız. 

 

Program Öğrenme Çıktıları

P.Ç.1. Antropolojinin temel kavramlarına, kuramsal bakış açılarına ve tarihsel gelişimine hakimiyet kazanır.

P.Ç.2. Antropolojinin alt alanlarını ve bu alanların kendine özgü yöntem ve uygulamalarını öğrenir.

P.Ç.3. Antropolojinin temel araştırma yöntemi olan etnografik çalışmanın nasıl yapılması gerektiğini bilir ve buna göre saha çalışmasını tasarlar.

P.Ç.4. Antropolojinin bilgi ve becerilerini kullanarak analitik, eleştirel ve yaratıcı düşünme yoluyla soru üretir ve araştırma bulgularını değerlendirir.

P.Ç.5. Saha çalışması ve akademik araştırmada bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bunlara uygun davranır.

P.Ç.6. Antropolojik kuram ve araştırma yöntemlerini kullanarak toplumsal sorunları tanımlar ve sosyal projeler geliştirir.

P.Ç.7. Güncel veri tabanlarını, bilgi kaynaklarını ve bilişim teknolojilerini etkin kullanır.

P.Ç.8. Antropoloji dışındaki bilim dallarından yararlanarak disiplinlerarası çalışmalar tasarlar ve çalışma gruplarında yer alır.

P.Ç.9. Toplumsal duyarlılık ve sorumluluk bilincine sahip olup, bireysel ve kültürel farklılıklara önyargısız yaklaşır.

P.Ç.10. Akademik düzeyde İngilizce düşünme, okuma, yazma ve sözlü ifade etme becerisi edinir.

Misyon ve Vizyon

Misyonumuz

Yeditepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü, etnografik beceriler ile kuramsal çerçeveyi birleştirerek alanında yetkin, eleştirel bakış açısına ve araştırma etiğine sahip antropologlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Program, öğrencinin tarihsel süreçte gelişen kuramsal yaklaşımları tanımasını, sağlam antropolojik yöntem bilgisine sahip olmasını ve araştırma becerileri kazanmasını amaçlamaktadır.

Vizyonumuz

Antropoloji Bölümü, öğrencilerini kültürel ve sosyal çeşitliliğin farkında olan, insanların toplumsal davranışlarını inceleme yeteneğine sahip, çağdaş toplumun karmaşık yapısını analiz edebilen bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda, bölüm öğrencilerini bilgi ve becerilerini farklı sektörlerde kullanabilen, bilimsel etik ve meslek ahlakını benimsemiş, bilimsel araştırmanın nasıl yapıldığını bilen ve eleştirel düşünme becerisi olan kişiler olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Antropoloji Taban Puanları ve Sıralama

 

2023 YKS Taban Puanları ve Sıralamaları (EA Puan Türü)

Burs Türü Genel Kontenjan Yerleşen En Düşük Puan Taban Sıralama
Tam Burslu 11 10 346,28 173 966
%50 Burslu 8 8 239,62 1 015 842

 

Öğrenci Değişim Programları

Avrupa’nın farklı şehirlerinden on dört farklı üniversite ile erasmus öğrenci değişim programı kapsamında anlaşma olup öğrencilerimiz bu olanaktan faydalanabilmektedir.

Güncel Erasmus / Exchange Anlaşmalarımızı Görmek İçin Tıklayınız.

Uluslararası Ofisin Web sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Çift Anadal ve Yandal Olanakları

Antropoloji Bölümünün aşağıda adı geçen bölümler ile çift anadal anlaşması bulunmaktadır. Öğrencilerimizin talepleri doğrultusunda bu bölümler dışındaki bölümler ile de çift anadal anlaşması yapılma imkanı bulunmaktadır.

Antropoloji Bölümü Ücretleri ve Burs Olanakları

Yeditepe Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi bünyesinde bulunan Antropoloji bölümü  2023 - 2024  ücretleri bu sayfada belirtilmiştir.

Yeditepe Üniversitesi başarılı öğrencilere ayrıcalıklı ve son derece çeşitli burs imkanları sağlamaktadır. Burs olanakları hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için bu sayfayı inceleyebilirsiniz.

Antropoloji Mezunu Ne İş Yapar? Nerelerde Çalışır?

Antropoloji bölümünden mezun olan öğrencilerimiz, geniş bir iş sahasında kariyer yapma fırsatlarına sahiptirler. Sosyal bilimlerin bu özel dalından gelen mezunlarımız, araştırma şirketlerinden müzelere, medya kuruluşlarından üniversitelere, devlet kuruluşlarından pazar araştırması yapan birçok şirkette etkili roller üstlenebilirler. Ayrıca, uluslararası alanda faaliyet gösteren küresel örgütler arasında UNESCO, UNICEF, ILO ve WHO gibi kuruluşlarda da önemli pozisyonlara gelme potansiyeline sahiptirler. 

Ayrıca antropoloji bölümü mezunları, sivil toplum kuruluşları (STK) alanında da çeşitli kariyer fırsatlarına sahiptir. Bu kuruluşlar, mezunlarımıza insan hakları, çevre koruma, eğitim ve sağlık gibi önemli konularda çalışma imkanı sağlayarak, onların sahadaki deneyimlerini artırmalarına ve toplum odaklı projelerde etkili roller üstlenmelerine olanak tanımaktadır.

Antropoloji eğitimi, mezunlarımıza kültürel çeşitliliği anlama, derinlemesine analiz yapma ve etkili iletişim becerileri kazandırarak, onları iş dünyasında değerli kılan bir dizi yetenekle donatmaktadır. Son dönemde özellikle piyasa araştırmaları, kullanıcı deneyimi araştırması ve reklamcılık gibi alanlarda, antropoloji mezunlarına olan talebin arttığı gözlemlenmektedir. Bu da mezunlarımızın sadece kamu sektöründe değil, aynı zamanda özel sektörde de başarılı kariyerler inşa etme potansiyellerini göstermektedir

Bologna Süreci

Bologna Süreci, Avrupa genelinde uyumlu üniversite alanları meydana getirmek, standartları uygulamak ve eğitim programlarındaki ayrıcalıkları minimuma indirme sürecini kapsayan bir reform programıdır. Bologna Süreci kapsamında öğrenci ve akademik kadronun karşılıklı değişimi, uluslararası alanda yükseköğretim kurumlarının bilgi alışverişi yaparak birbirini tanıması, eğitim yetkinliklerinin paylaşımı ve şeffaflık bulunmaktadır. Daha çok öğrenciyi merkez alan Bologna Süreci'ne dahil olan öğrencilerimiz, eğitim yaşamını bilinçli ve daha aktif şekilde devam ettirmektedir. Bologna Bilgi Paketimizi incelemek için tıklayınız.

Antropoloji Bölümü Bologna Bilgi Paketi