• Turkish
  • English

Bölüm Hakkında

Yeditepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Antropoloji programı, antropoloji başta olmak üzere çeşitli sosyal bilim dallarında güçlü bir teorik donanım ve saha deneyimine  sahip öğretim üyelerini bünyesinde toplamıştır. Programın güçlü kadrosu, katılımcılara antropoloji alanındaki güncel tartışma ve geleneksel yaklaşımları aktarmayı, saha süreçlerinde ise rehberlik etmeyi hedeflemektedir.

Yeditepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Antropoloji programı  18 yılı aşkın bir süredir öğrenci kabul etmektedir. Geçen süreç içerisinde mezunlarımız kuramsal çalışmaları ve saha araştırmaları ile Türkiye antropoloji ve sosyal bilim yazınını zenginleştirmeyi başarmışlardır.

FEDEK AKREDİTASYONUMUZ

Bölümümüz Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Komisyonu (FEDEK)* tarafından akreditasyonunu almıştır.

*FEDEK, FEF programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınmaktadır. 

Fedek Hakkında Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız. 

Antropoloji Bölümü Nedir?

Antropolojinin odağında insan vardır. Birey, bireyler arası etkileşim, topluluklar, topluluklar arası ilişkiler, en geniş anlamıyla kültür ve kültürel çeşitlilik, tarihsel ve güncel boyutlarıyla antropolojinin ilgi alanına girer. Sosyoloji, coğrafya, tarih, linguistik gibi düşünsel disiplinlerle ilişkili olan antropoloji, söz konusu disiplinler tarafından geliştirilmiş olan çeşitli yöntemlerden yararlanır. Diğer taraftan antropoloji geleneği başlangıcından itibaren esas olarak insan toplulukları hakkında derinlemesine bilgi edinmeyi mümkün kılan etnografik yöntemleri kullanmış ve söz konusu yöntemlerin geliştirilmesine katkı sunmuştur. Bu noktadan hareketle sadece günlük hayatın maddi temellerinin değil birey ve toplulukların anlam dünyasının da araştırılması için işlevsel olan etnografik yöntemleri yaratıcı bir biçimde kullanma becerisi antropologların ayırıcı özellikleri arasında sayılabilir.

Antropoloji Taban Puanları ve Sıralama

Puan Türü

Genel Kontenjan

Yerleşen

Başarı Sırası

Taban Puanı

EA – Burslu

10

10

142.385

329,28973

EA - %50 Burslu

2

2

501.310

253,35016

Antropoloji Bölümü Ücretleri ve Fiyatları

Yeditepe Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi bünyesinde bulunan Antropoloji bölümü ücretleri bu sayfada belirtilmiştir.

Antropoloji Burs İmkanları

Yeditepe Üniversitesi başarılı öğrencilere ayrıcalıklı ve son derece çeşitli burs imkanları sağlamaktadır. Burs olanakları hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için bu sayfayı inceleyebilirsiniz.

Yeditepe Üniversitesi’nde Antropoloji Okumak

Bölümümüz; alanında geniş bilgi sahibi, yorum ve anlamlandırma gücü yüksek mezunlar vermeyi ve insanlığın keşif serüvenine katkı sunmak amacıysa kapsamlı bir eğitim müfredatı sunmaktadır.

Yeditepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Antropoloji programı, antropoloji başta olmak üzere çeşitli sosyal bilim dallarında güçlü bir teorik donanım ve saha deneyimine  sahip öğretim üyelerini bünyesinde toplamıştır. Programın güçlü kadrosu, katılımcılara antropoloji alanındaki güncel tartışma ve geleneksel yaklaşımları aktarmayı, saha süreçlerinde ise rehberlik etmeyi hedeflemektedir.

Yeditepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Antropoloji programı 18 yılı aşkın bir süredir öğrenci kabul etmektedir. Geçen süreç içerisinde mezunlarımız kuramsal çalışmaları ve saha araştırmaları ile Türkiye antropoloji ve sosyal bilim yazınını zenginleştirmeyi başarmışlardır.

Antropoloji Mezunu Ne İş Yapar? Nerelerde Çalışır?

Mezunlarımız; üniversitelerin sosyal bilim bölümlerinde, araştırma şirketlerinde, müzelerde, medya kuruluşlarında, uzmanlıkları ile bağlantılı olarak DİE, DPT gibi devlet kuruluşlarında, vakıflarda, UNESCO, UNICEF, ILO, WHO gibi uluslararası kuruluşlarda çalışma imkanı bulabilmektedirler. Ayrıca, tüm diğer sosyal bilim dalları için de geçerli olduğu üzere antropoloji eğitimi farklı sektörlerde çalışabilmek için gerekli olan altyapının kazanılmasına yardımcı olur. Son yıllarda özel sektörde piyasa araştırmaları ve reklamcılık gibi alanlarda antropoloji mezunları giderek daha fazla tercih edilmektedirler.

Maden Tetkik Arama (MTA), Tabiat Tarihi Müzesi, Doğa Tarihi Müzeleri, Orman Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ve Teşkilatları, Kültür Bakanlığı ve Teşkilatları, Turizm Bakanlığı ve Teşkilatları, Milli Folklor Enstitüsü, TRT ve çeşitli belgesel kanalları çalışma alanlarındandır.

Mezunlarımız KPSS sınavına girerek devlet kurumlarında çalışma imkanı da bulabilmektedirler.

Misyon ve Vizyon

Misyonumuz

Yeditepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Antropoloji bölümü olarak saha becerileri ve kuramsal donanım itibarıyla fark yaratan antropologlar yetiştirmeyi amaçlıyoruz.

Vizyonumuz

Bilgiye ulaşmanın ve bilginin geçerliliğini sınamanın tek yolu olmadığının bilincindeyiz. Epistemolojik çoğulluğa ilişkin vurgulara saygı duyuyoruz. İdealimiz, farklı antropoloji gelenekleri ve sosyal bilim anlayışlarının birbirlerini besleyerek bir arada durabileceği bir bölüm olmayı başarmaktır.

Öğrenci Değişim Programları

Avrupa’nın farklı şehirlerinden on üç farklı üniversite ile erasmus öğrenci değişim programı kapsamında antlaşmamız olup öğrencilerimiz bu olanaktan faydalanabilmektedir.

Güncel Erasmus / Exchange Anlaşmalarımızı Görmek İçin Tıklayınız.

Uluslararası Ofisin Web sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Bologna Süreci

Yeditepe Üniversitesi, Bologna Eşgüdüm Komisyonu çalışmalarını ulusal ve uluslar arası yeterlikler çerçevesinde yürütmektedir.

Bu doğrultuda üniversitemizde 2006 yılından beri devam etmekte olan çalışmalar sonucu 2012 yılında, var olan tüm programların yeterlikleri, Türkiye Yükseköğretim Yeterlikler Çerçevesi (TYYÇ) ile mesleki ve güncel standartlar göz önünde tutularak belirlenmiş ve derslere ait öğrenme çıktıları ile ilişkilendirilerek öğretimin daha planlı ve nitelikli hale gelmesi sağlanmıştır.

Eğitimde bilimsellik, işbirliği ve şeffaflık ilkeleri gereğince tüm programlara ait ders planları hazırlanmış ve fakülte web sayfalarında yayınlanmıştır.

Uluslar arası standartlara ilişkin benzeri çalışmalar üniversitemizin bilimsel, dinamik ve yenilikçi anlayışı çerçevesinde devam etmektedir.

Antropoloji Bölümü Bologna Bilgi Paketi

Çift Anadal ve Yandal Olanakları

Antropoloji bölümünün Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce), Felsefe, Gazetecilik, İngiliz Dili ve Edebiyatı,Psikoloji, Sosyoloji, Tarih, Radyo TV Sinema, Beslenme ve Diyetetik ve Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümleri ile iki yönlü çift anadal protokolü bulunmaktadır.