• Turkish
  • English
Ders Yılı: 1
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
ANT 101

Kültürel Antropolojiye Giriş

Zorunlu
ANT 103

Antropoloji Tarihi

Zorunlu
ANT 115

Antropolojide Akademik Okuma ve Yazma Becerileri I

Zorunlu
ANT 157

Kültür ve Arkeoloji

Zorunlu
HUM 103

Uygarlık Tarihi

Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
ANT 116

Antropolojide Akademik Okuma ve Yazma Becerileri II

Zorunlu
ANT 158

Sosyal Teoriye Giriş

Zorunlu
ANT 160

Biyolojik Antropoloji

Zorunlu
PHIL 101

Felsefeye Giriş

Zorunlu
PSY 101

Psikolojiye Giriş

Zorunlu
Ders Yılı: 2
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
ANT 227

Antropoloji Kuramı I

Zorunlu
ANT 275

Türk Mitolojisi ve Halk İnanışları

Zorunlu
RSCH 411

Nicel Araştırma

Zorunlu
XXX

Alan Dışı Seçmeli I

Serbest Seçmeli
ANT

Alan Seçmeli I

Alan Seçmeli
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
ANT 220

Etnografya: Eleştiriler ve Uygulamalar

Zorunlu
ANT 228

Antropoloji Kuramı II

Zorunlu
ANT 276

Akrabalık ve Sosyal Organizasyon

Zorunlu
XXX

Alan Dışı Seçmeli II

Serbest Seçmeli
ANT

Alan Seçmeli II

Alan Seçmeli
Ders Yılı: 3
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
ANT 317

Kırsal Bölgelerde Antropolojik Çalışmalar

Zorunlu
ANT 319

Türkiye Etnografyası ve Antropoloji Tarihi

Zorunlu
ANT 383

Toplumsal Cinsiyet ve Kültür

Zorunlu
HTR 301

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

Zorunlu
XXX

Alan Dışı Seçmeli III

Serbest Seçmeli
ANT

Alan Seçmeli III

Alan Seçmeli
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
ANT 326

Türk Dünyası Tarihi ve Kültürel Antropolojisi

Zorunlu
ANT 334

Ritüel ve Din

Zorunlu
ANT 396

Etnografik Saha

Zorunlu
HTR 302

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II

Zorunlu
XXX

Alan Dışı Seçmeli IV

Serbest Seçmeli
ANT

Alan Seçmeli IV

Alan Seçmeli
Ders Yılı: 4
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
ANT 459

Antropolojide Güncel Tartışmalar

Zorunlu
ANT 463

Sosyal Bilimler Proje Yazımı

Zorunlu
ANT419

Ekoloji ve Antropoloji

Zorunlu
XXX

Alan Dışı Seçmeli V

Serbest Seçmeli
ANT

Alan Seçmeli V

Alan Seçmeli
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
ANT 432

Politika ve Kültür

Zorunlu
ANT 464

Sağlık Antropolojisi

Zorunlu
ANT 498

Tez Yazımı

Zorunlu
XXX

Alan Dışı Seçmeli VI

Serbest Seçmeli
ANT

Alan Seçmeli VI

Alan Seçmeli
Ders Yılı: Hiçbiri
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
ANT 223

Global Kültür

Alan Seçmeli
ANT 365

Online Etnografi

Alan Seçmeli
ANT 369

Psikolojik Antropoloji

Alan Seçmeli
ANT 421

Antropolojik Dilbilim

Alan Seçmeli
ANT 445

Göçebe Antropolojisi

Alan Seçmeli
ANT 451

Görsel Antropoloji

Alan Seçmeli
ANT 455

Duyu Antropolojisi

Alan Seçmeli
ANT 457

Bilişsel Antropoloji

Alan Seçmeli
ANT 477

Psikanalitik Antropolojiye Giriş

Alan Seçmeli
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Dersin Adı Ders Tipi
ANT 118

Etnomüzikoloji

Alan Seçmeli
ANT 346

İktisat ve Antropoloji

Alan Seçmeli
ANT 356

Orta Asya'da Şamanizm

Alan Seçmeli
ANT 406

İslam Antropolojisi

Alan Seçmeli
ANT 436

Müzeoloji

Alan Seçmeli
ANT 438

Kent Antropolojisi

Alan Seçmeli
ANT 456

Uygulamalı Antropoloji

Alan Seçmeli
ANT 474

Bölge İncelemeleri

Alan Seçmeli