• Turkish
  • English
Engel durumunuz sebebiyle destek gereksiniminiz olduğu noktalarda Engeli Olan öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi'ne başvurabilirsiniz. engelsiz@yeditepe.edu.tr
Ders Yılı: 1
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
HUM 103 Uygarlık Tarihi Zorunlu
ANT 157 Kültür ve Arkeoloji Zorunlu
ANT 103 Antropoloji Tarihi Zorunlu
ANT 115 Antropolojide Akademik Okuma ve Yazma Becerileri I Zorunlu
ANT 101 Kültürel Antropolojiye Giriş Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
ANT 160 Biyolojik Antropoloji Zorunlu
ANT 158 Sosyal Teoriye Giriş Zorunlu
PHIL 101 Felsefeye Giriş Zorunlu
PSY 101 Psikolojiye Giriş Zorunlu
ANT 116 Antropolojide Akademik Okuma ve Yazma Becerileri II Zorunlu
Ders Yılı: 2
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
ANT Alan Seçmeli I Alan Seçmeli
XXX Alan Dışı Seçmeli I Serbest Seçmeli
TKL 201 Türk Dili I Zorunlu
RSCH 411 Nicel Araştırma Zorunlu
ANT 275 Türk Mitolojisi ve Halk İnanışları Zorunlu
ANT 227 Antropoloji Kuramı I Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
ANT Alan Seçmeli II Alan Seçmeli
XXX Alan Dışı Seçmeli II Serbest Seçmeli
ANT 228 Antropoloji Kuramı II Zorunlu
ANT 220 Etnografya: Eleştiriler ve Uygulamalar Zorunlu
TKL 202 Türk Dili II Zorunlu
ANT 276 Akrabalık ve Sosyal Organizasyon Zorunlu
Ders Yılı: 3
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
ANT Alan Seçmeli III Alan Seçmeli
XXX Alan Dışı Seçmeli III Serbest Seçmeli
ANT 319 Türkiye Etnografyası ve Antropoloji Tarihi Zorunlu
ANT 317 Kırsal Bölgelerde Antropolojik Çalışmalar Zorunlu
HTR 301 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Zorunlu
ANT 383 Toplumsal Cinsiyet ve Kültür Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
ANT Alan Seçmeli IV Alan Seçmeli
XXX Alan Dışı Seçmeli IV Serbest Seçmeli
ANT 334 Ritüel ve Din Zorunlu
ANT 396 Etnografik Saha Zorunlu
HTR 302 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II Zorunlu
ANT 326 Türk Dünyası Tarihi ve Kültürel Antropolojisi Zorunlu
Ders Yılı: 4
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
ANT Alan Seçmeli V Alan Seçmeli
XXX Alan Dışı Seçmeli V Serbest Seçmeli
ANT 459 Antropolojide Güncel Tartışmalar Zorunlu
ANT419 Ekoloji ve Antropoloji Zorunlu
ANT 463 Sosyal Bilimler Proje Yazımı Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
ANT Alan Seçmeli VI Alan Seçmeli
XXX Alan Dışı Seçmeli VI Serbest Seçmeli
ANT 432 Politika ve Kültür Zorunlu
ANT 498 Tez Yazımı Zorunlu
ANT 464 Sağlık Antropolojisi Zorunlu
Ders Yılı: Hiçbiri
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
ANT 457 Bilişsel Antropoloji Alan Seçmeli
ANT 445 Göçebe Antropolojisi Alan Seçmeli
ANT 455 Duyu Antropolojisi Alan Seçmeli
ANT 477 Psikanalitik Antropolojiye Giriş Alan Seçmeli
ANT 365 Online Etnografi Alan Seçmeli
ANT 223 Global Kültür Alan Seçmeli
ANT 369 Psikolojik Antropoloji Alan Seçmeli
ANT 421 Antropolojik Dilbilim Alan Seçmeli
ANT 451 Görsel Antropoloji Alan Seçmeli
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
ANT 436 Müzeoloji Alan Seçmeli
ANT 474 Bölge İncelemeleri Alan Seçmeli
ANT 406 İslam Antropolojisi Alan Seçmeli
ANT 456 Uygulamalı Antropoloji Alan Seçmeli
ANT 438 Kent Antropolojisi Alan Seçmeli
ANT 346 İktisat ve Antropoloji Alan Seçmeli
ANT 356 Orta Asya'da Şamanizm Alan Seçmeli
ANT 118 Etnomüzikoloji Alan Seçmeli