• Turkish
  • English

Antropoloji nedir?

Antropoloji renkli, insan ve birlikte yaşadığı canlı ve cansız varlıklar hakkında sistematik bilginin üretildiği yaratıcı bir disiplindir. Antropoloji bölümleri genellikle disiplinin doğasını yansıtan zengin bir akademik kompozisyona sahip olurlar.

Antropoloji Bölümü kaç yıllıktır?

Lisans düzeyinde antropoloji eğitimi dört yıllıktır.

Antropoloji eğitiminin amacı nedir?

Antropoloji bölümünde eğitim almak kişinin temel bir sosyal bilimler dalında donanımlı hale gelmesi anlamına gelmektedir. Tüm diğer avantajlarının yanı sıra insan düşüncesinin bu özgün alanında eğitim görmek bir ayrıcalıktır. Antropoloji mezunları söz konusu eğitim sürecinin kendilerine kazandırdığı yeteneklerle pek çok farklı alanda istihdam edilebilirler. Antropoloji mezunları; üniversitelerin sosyal bilimler bölümlerinde, araştırma şirketlerinde, müzelerde, medya kuruluşlarında, uzmanlıkları ile bağlantılı olarak DİE gibi devlet kuruluşlarında, vakıflarda, UNESCO, UNICEF, ILO, WHO gibi uluslararası kuruluşlarda çalışma imkânı bulabilmektedirler. Ayrıca, diğer tüm sosyal bilim dalları için de geçerli olduğu üzere, Antropoloji eğitimi farklı sektörlerde çalışabilmek için gerekli olan altyapının kazanılmasına yardımcı olur. Son yıllarda özel sektörde piyasa araştırmaları ve reklamcılık gibi alanlarda antropoloji mezunları giderek daha fazla tercih edilmektedirler.

Maden Tetkik Arama (MTA), Tabiat Tarihi Müzesi, Doğa Tarihi Müzeleri, Orman Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Teşkilatları, Kültür Bakanlığı ve Teşkilatları, Turizm Bakanlığı ve Teşkilatları, Milli Folklor Enstitüsü, TRT ve çeşitli belgesel kanalları antropoloji mezunlarının çalışma alanlarındandır.

Mezunlarımız KPSS sınavına girerek devlet kurumlarında çalışma imkânı da bulabilmektedirler.

Antropoloji Bölümünde hangi dersler vardır?

Antropoloji bölümlerinde, ders programının sosyal / kültürel antropoloji ya da biyolojik antropoloji odaklı olmasına göre farklı ders kompozisyonları yer almaktadır. Sosyal ve kültürel antropoloji programlarında antropolojinin gelişim süreci, antropoloji teorileri, antropolojinin güncel kompozisyonu ve antropolojik araştırma yöntemlerini içeren derslere yer verilmektedir. Sosyal / kültürel antropoloji temelinde geliştirilen Yeditepe Üniversitesi Antropoloji lisans programı müfredatındaki derslere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://fenedebiyat.yeditepe.edu.tr/tr/antropoloji/dersler

Antropoloji okumak zor mudur?

Tüm temel bilim alanları için geçerli olduğu gibi, antropoloji eğitimi de alanın temel kavramlarına ve düşünme biçimlerine aşinalık gerektirir. Bu süreç çok zorlayıcı olmasa da odaklanma ve güçlü bir aidiyet duygusu antropoloji eğitimini başarıyla tamamlamanın temel koşuludur. İnsanı ve ilişkide olduğu diğer varlıkları anlama duygusu güçlü kişiler için antropoloji eğitimi son derece zevkli ve heyecanlı bir süreç olacaktır.

Antropoloji mezunları devlet kurumlarında çalışabilir mi?

Antropoloji mezunları başta DİE gibi insan topluluklarına dair çeşitli bilgilerin üretildiği tüm kamu kuruluşlarında çalışabilir. Maden Tetkik Arama (MTA), Tabiat Tarihi Müzesi, Doğa Tarihi Müzeleri, Orman Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Teşkilatları, Kültür Bakanlığı ve Teşkilatları, Turizm Bakanlığı ve Teşkilatları, Milli Folklor Enstitüsü, TRT ve çeşitli belgesel kanalları antropoloji mezunlarının çalışma alanları arasında yer almaktadır.

Antropoloji mezunları adli tıp alanında çalışabilir mi?

Adli antropoloji, antropolojinin bir alt alanıdır. Bu alanda eğitim gören kişiler adli tıp alanında çalışma imkânına sahip olabilirler. Adli antropoloji özellikle kriminal süreçlerin aydınlatılması noktasında gün geçtikçe daha etkin bir disiplin olarak ortaya çıkmaktadır.

Antropolog ataması var mıdır?

Her yıl olmamakla birlikte dönem dönem çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında antropolog ataması yapılabilmektedir. Özellikle antropolojik araştırma tekniklerinin bir biçimde işlevsel olduğu tüm kamu kurum ve kuruluşlarında bu araştırma tekniklerinin etkin bir biçimde kullanımında uzmanlaşmış antropologlar istihdam edilebilirler.

Antropoloji bölümünde okumak kişiye ne kazandırır?

Antropoloji eğitimi, kişiye yaratıcılık ve insanları kendi kültürel evrenleri içerisinde tanıma ve anlama becerisi kazandırır. Antropologların etnografi başta olmak üzere çeşitli araştırma yöntemlerinin uygulanmasında sahip oldukları esneklik ve beceri hem çalışma hayatında hem de gündelik ilişkilerinde onlara pek çok açıdan avantaj sağlayacaktır.

Antropoloji mezunu polis olabilir mi?

Kriminal Daire Başkanlığı Antropolojik İnceleme Şube Müdürlüğü'nde çalışmak isteyenlerin müfredatında adli antropoloji dersleri olan bir 'antropoloji' bölümünden mezun olmaları gerekmektedir. Bunun akabinde Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi'ndeki meslek eğitimlerini tamamlayarak göreve başlayabilirler. Konuyla ilgili mevzuat sürekli güncelliğinden aday öğrencilerin ilgili kurumların internet sayfaları üzerinden inceleme yapmaları yerinde olacaktır.

Adli antropolog ne iş yapar?

Adli antropologlar, biyolojik antropoloji disiplini bünyesinde geliştirilen araştırma tekniklerini kullanarak çeşitli soruşturma süreçlerinde aktif bir rol üstlenirler. Günümüzde adli antropoloji kriminal eylemlerin aydınlatılmasında her geçen gün daha büyük bir rol oynamaya başlamıştır. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki Kriminal Daire Başkanlığının çalışmalarında antropolojik inceleme önemli bir konumda bulunmaktadır.

İlk antropologlar nereden mezun?

1879 yılında, Amerikalı antropolog Franz Boas, Amerika'daki ilk antropoloji programını Columbia Üniversitesinde kurdu. Boas, antropolojiyi diğer bilimlerle bütünleştiren bir yaklaşım benimsedi ve bu yaklaşım, antropoloji disiplininin gelişiminde önemli bir rol oynadı. Boas'ın öğrencileri, dünyanın dört bir yanından gelen kültürleri inceleyerek, antropoloji disiplinini zenginleştirdiler.

Columbia Üniversitesinin ardından, antropoloji programları Harvard Üniversitesi, Chicago Üniversitesi ve Pennsylvania Üniversitesi gibi diğer üniversitelerde de kuruldu. 20. yüzyılın başlarında, antropoloji disiplini hızla büyüdü ve dünyanın dört bir yanındaki üniversitelerde antropoloji programları açıldı.

Antropoloji mezunu öğretmen olabilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde eğitim veren okullarda öğretmen ihtiyacının söz konusu olması durumunda Antropoloji bölümü mezunları ücretli öğretmen olarak çalışabilmektedir. Konuyla ilgili mevzuat düzenli olarak güncellendiğinden aday öğrencilerin ilgili kurumların web sitesinden yararlanarak daha detaylı bir araştırma yapmaları yerinde olacaktır.

Antropoloji bölümü hangi puan türüyle öğrenci kabul etmektedir?

Antropoloji bölümü eşit ağırlık puan türüyle öğrenci kabul etmektedir.

Antropoloji Bölümünün taban puanı kaçtır?

Türkiye’nin farklı üniversitelerinden antropoloji bölümleri farklı taban puanlarla öğrenci kabul etmektedirler. Yeditepe Üniversitesi Antropoloji lisans programı taban puanlarını öğrenmek için aşağıdaki linkten yararlanabilirsiniz.

https://fenedebiyat.yeditepe.edu.tr/tr/antropoloji

Antropoloji disiplini nedir ve neyi inceler?

Antropoloji insan ve birlikte yaşadığı canlı ve cansız varlıklar hakkında sistematik bilginin üretildiği yaratıcı bir disiplindir. Birey, bireyler arası etkileşim, topluluklar, topluluklar arası ilişkiler, en geniş anlamıyla kültür ve kültürel çeşitlilik, tarihsel ve güncel boyutlarıyla antropolojinin ilgi alanına girer. Sosyoloji, coğrafya, tarih, dilbilim gibi düşünsel disiplinlerle ilişkili olan antropoloji, söz konusu disiplinler tarafından geliştirilmiş olan çeşitli yöntemlerden yararlanır. Diğer taraftan antropoloji geleneği başlangıcından itibaren esas olarak insan toplulukları hakkında derinlemesine bilgi edinmeyi mümkün kılan etnografik yöntemleri kullanmış ve söz konusu yöntemlerin geliştirilmesine katkı sunmuştur. Bu noktadan hareketle sadece günlük hayatın maddi temellerinin değil birey ve toplulukların anlam dünyasının da araştırılması için işlevsel olan etnografik yöntemleri yaratıcı bir biçimde kullanma becerisi antropologların ayırıcı özellikleri arasında sayılabilir.

Psikolojik antropoloji nedir?

Psikolojik antropoloji, insan davranışını kültürel bağlamında inceleyen bir antropoloji alt dalıdır. Psikolojik antropologlar, insan düşüncesinin, duygularının ve davranışlarının kültürel kökenlerini ve nasıl şekillendiğini araştırırlar. Psikolojik antropoloji, diğer antropoloji alt dalları ile psikoloji ve sosyoloji gibi sosyal bilimlerle yakından ilişkilidir. Psikolojik antropologlar, insan davranışını anlamak için hem kültürel hem de bireysel düzeyde bilgi kullanırlar.

Antropoloji kaç dala ayrılır?

Amerikan antropoloji geleneğince başat olan sınıflandırmaya göre Antropoloji; sosyal / kültürel antropoloji, biyolojik antropoloji (paleoantropoloji, primatoloji), arkeolojik antropoloji ve linguistik antropoloji olmak üzere dört alt dala ayrılır. Her bir dal farklı odak ve araştırma yöntemlerine sahip bağımsız disiplinler olarak görülebilir. Amerikan geleneği, söz konusu disiplinleri tek çatı altında toplarken antropolojinin insanın bütünsel bir kavranışına ilişkin sahip olduğu potansiyeli işaret etmektedir.

Antropoloji bir bilim dalı mıdır?

Antropolojinin bilim olarak sınıflandırılması konusu, kişinin bilimden ne anladığı ile ilişkilidir. Bilimi pozitivist bilim felsefesini temel alarak tanımlayanların bakış açısına göre antropoloji bilim olabilmek için fazla spekülatif bir disiplindir. Pozitivist bilim felsefesi bilimi gözlemlenebilir olguların arasındaki düzenliliklerin tespiti olarak tarif eder. Oysaki, antropoloji sadece gözlemlenebilir olgular alanının sınırları içerisinde kalmaz. Duygular, algılar ve insan düşüncesinin farklı örüntüleri antropolojinin konusu olabilir. Buna karşılık eleştirel gerçekçi ya da gerçekçi bilim felsefelerini benimseyen bir düşünür için antropoloji bilimsel bilgi üretiminin pekçok temel koşulunu karşılayan bir disiplin olarak görülebilir. Zira bu yaklaşımlarda bilimsel yaklaşım doğa bilimlerinin metodolojisi ile sınırlanmayıp insan düşüncesinin çeşitli disiplinlerini kapsayacak şekilde geniş tarif edilmiştir. Kimi yaklaşımlara göre ise antropoloji, bilim ve sanat arasında konumlanmış, kendine özgü kuralları olan bir disiplin, insan düşüncesinin özgün bir varyantıdır.

Hangi üniversitelerde Antropoloji programı bulunmaktadır?

Çok sayıda devlet ve kamu üniversitesinde antropoloji bölümü bulunmaktadır. Yeditepe Üniversitesi Antropoloji bölümü vakıf üniversiteleri arasında İngilizce eğitim veren yegâne antropoloji programıdır. Programla ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

https://fenedebiyat.yeditepe.edu.tr/tr/antropoloji