• Turkish
  • English

Bölüm Hakkında

Öğrencilerimiz dört yıllık lisans programı sonucunda, tarihteki çeşitli dönemlere ve kültürlere yönelik bilgi birikimine sahip olur ve araştırma yöntemleri becerisi kazanırlar. Öğrencilerimiz modern donanımlı, 10- 15 kişiyi aşmayan sınıflarda öğrenim görme şansını yakalarlar. Öğretim elemanları ile en az haftada iki defa, belirtilen görüşme tarihlerinde yüz yüze görüşerek bu eğitimden tam anlamda yararlanma imkânına sahiptirler. Ayrıca, her dönem düzenlenen Tarih Seminerleri kapsamında, Türkiye'den ve yurtdışından davet edilen araştırmacılarla tanışma ve onları dinleme fırsatı bulurlar.

Öğrenciler, uzmanlaşacakları alanlara göre ilgili derslerin dışında, diğer alanlardan da seçmeli dersler alarak, farklı disiplinlerden de yararlanabilirler. Başarılı olan öğrenciler eğitim süreleri içinde çeşitli alanlarda yandal veya çift anadal eğitimi alma olanağına da sahiptirler.

Tarih, geçmişte yaşanmış olayları, yer, zaman ve neden sonuç ilişkisi çerçevesinde inceleyen bir bilim dalıdır. Tarih bilimi herkes tarafından kabul gören nesnel nitelikte olmalıdır. Tarih Bölümü ise tarih biliminin, üniversitelerin 4 yıllık lisans programlarında öğretildiği üniversite alanıdır. Tarih Bölümleri üniversitelerin Fen Edebiyat Fakülteleri, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Sosyal ve Beşerî Bilimler Fakültesi, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ya da Beşerî Bilimler Fakültelerine bağlı olarak faaliyet gösterebilir. Tarih Bölümleri adından da anlaşılacağı gibi ağırlıklı olarak tarih derslerinden oluşur ve bu kapsamda zorunlu ve seçmeli dersleri içerisinde barındırır. Bu bölümün asıl amacı öğrencilerin tarihe bakış açısının nesnel bir boyutta değerlendirmelerini sağlamaktır. Tarih bölümünde okumak son derece zevkli bir eğitim öğretim sürecidir. Tarih Bölümünü tercih eden öğrenciler tarihe meraklı olan ve bu alanda araştırmalar yapmayı, bir şeyler öğrenmeyi seven nitelikli öğrencilerdir. Bu kapsamda öğrenciler aldıkları derslerden büyük keyif almasının yanında bölümü severek derslere girerler. Tarih Bölümünü seçme niyetinde olan lise öğrencileri bu dönemde sözel derslerini güçlü tutmalı ve üniversite sınavlarında sözel ve eşit ağırlık alanlarında tercih yapmalıdırlar.

Tarih Bölümü bünyesinde faaliyet gösteren Tarih Topluluğu ise, tarihle ilgilenen öğrenciler için bir tartışma ve düşünme ortamı sağlar. Tarih topluluğu, öğrencilerin kültür gezileri, toplantılar ve film gösterimleri gibi çeşitli etkinliklerini gerçekleştirdikleri bir öğrenci topluluğudur.  

Tarih Bölümü mezunları, insan bilimleri alanında en geniş altyapıya sahip, çeşitli dillerle donanmış, araştırmacı ve sorgulayıcı bireyler olarak geniş bir yelpazede değişik sektörlerde çalışabilirler.

Prof. Dr. Ahmet TAŞAĞIL
Tarih Bölümü Başkanı

Program Bilgi Paketi İçin Tıklayınız.

Program Çıktılarımız ve Öğretim Amaçlarımız

 

Tarih Taban Puanları ve Sıralama

2023 yılı Tarih Bölümü genel yerleştirme puanlarını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.

Program Adı Puan Türü Genel Kont. Yerleşen En Küçük Puan En Büyük Puan
Tarih (İngilizce) (Burslu) SÖZ 3 3 475,42660 483,16909
Tarih (İngilizce) (%50 İndirimli) SÖZ 25 11 180,93603 321,89374

 

 

Tarih Bölümü Ücretleri ve Burs Olanakları

Yeditepe Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi bünyesinde bulunan Tarih bölümü 2023 - 2024 ücretleri bu sayfada belirtilmiştir.

Yeditepe Üniversitesi’nin öğrencilerine sunduğu burs imkânı oldukça geniştir. Tarih Bölümü Burs İmkânları sayfasını inceleyerek burs olanakları hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Buradan ilgili sayfayı tıklayıp bölümleri ve burs imkânlarını araştırabilirsiniz.

Yeditepe Üniversitesi'nde Tarih Okumak

Dünyada yaşayan tüm insanların bir şekilde tarihle ilgisi vardır. Tarih, insanlığın geleceğidir. İnsanlık, geçmişte yaşanmışlıklara bakarak bir gelecek dizayn etmeye çalışır. Yeditepe Üniversitesi Tarih Bölümü çağdaş ilkelere dayalı olarak bütün insan tarihi ölçeğinde kendine bir hedef belirlemiştir. Bunlardan ilki uluslararası düzeyde bir tarih öğretimi gerçekleştirmektir. Bunun yanında Türk Tarihinin ihmal edilmiş konularında da araştırmalar yaparak elde ettiği verileri hem ülkemizin hem de dünyanın hizmetine sunmayı amaçlar. Yeditepe Üniversitesi Tarih Bölümü, eğitimlerinde geçmişte yaşanmışlıklara bakarak geleceğin nasıl şekillenmesi gerektiğini öğrencilerine öğretmeye çalışır. Tarih Bölümü öğrencileri aldığı derslerde sadece kuru tarih bilgisi ile karşı karşıya kalmazlar. Tarihi alanlara düzenlenen alan gezileri ile tarih bilgisi yerinde pekiştirilir, tarihi eserlerin görülmesi ile bu kapsamda donanım kazandırılır. Dersler ağırlıklı olarak teorik okutuluyor olsa da kaynak olarak Osmanlıca ve diğer diller de seçmeli olarak öğrenciye sunulur. Tarih, ancak okuyarak gelişir. Bunun yanında görsel malzeme tüm derslerde öğrencilere sunulur ve görsel ortamlar hazırlanır. Derslerin görsel belgeler ışığında işlenmesi, akılda kalıcılığı artırır. Ayrıca Yeditepe Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencileri yurtiçi ve yurtdışından konuk konuşmacı olarak üniversitemize gelen tarih biliminde önemli yere sahip kişilerle tanışma ve onların bilgi birikimlerinden istifade etme imkânına sahip olurlar.

Türkiye’de bulunan üniversitelerin tarih bölümü sıralama listesi incelendiğinde Yeditepe Üniversitesi’nin bu anlamda hatırı sayılır bir yere sahip olduğu görülür. Yeditepe Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencileri çok güzel alanlarda iş bulmuş ve etkili konumlarda görev yapmışlardır. Yeditepe Üniversitesinde tarih okumak çok keyifli olduğu gibi bireylerin içindeki tarih sevdasını dışa vurabilecekleri etkili bir ortamdır. Yeditepe Üniversitesi Tarih Bölümü, öğrencilerine çok önemli bilgiler sunar ve onları hayata hazırlar. İyi yetişmiş ve donanımlı bir birey olarak bilim üretmelerine zemin hazırlar.

Tarih Mezunu Ne İş Yapar? Nerelerde Çalışır?

Toplumda tarih bölümü mezunlarının ülkemiz şartlarında iş bulma imkânlarının kısıtlı olduğu yönünde bir algı oluşmuş olsa da durum hiç de öyle değildir. Bu bölümden mezun olan öğrencinin iş bulma imkânı daha çok kendi kariyer hedefi ve başarısı ile ilgilidir. Tarih Bölümü mezunları aşağıda belirtilen alanlarda kendilerine iş bulabilirler.

  • Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ile akademik kariyerlerine devam ederek üniversitelerde araştırma görevlisi olarak çalışabilirler.
  • Müzelerde danışman rehber kadroları vardır. Bu kadrolarda görev alarak rehberlik yapabilirler.
  • Üniversitelerin formasyon programından yararlanarak formasyon alıp kamu ve özel sektörde tarih öğretmenliği yapabilirler.
  • Arkeolog olarak hizmet verebilirler.
  • Turist gezilerinde turist rehberi olarak çalışabilirler.
  • Devlet memuru olabilirler. (Hatta yasada yapılan değişiklik ile tarih bölümü mezunlarının kaymakamlık sınavına girerek kaymakam olmasının yolu açılmıştır)
  • Askeri kurumlarda görev alabilirler.

Misyon ve Vizyon

Misyon:
Bölümümüzün misyonu, öğrencilerimize sadece geçmişle ilgili bilgi ve disiplinleri değil aynı zamanda geçmişten edinilen tecrübelerle günümüz siyasi, iktisadi, sosyal, kültürel olaylarını mantıklı ve kapsamlı bir bakış açısıyla değerlendirme bilincini kazandırmaktır.

Vizyon:
Alanında uzman, objektif, tarih bilimi etiğini benimsemiş kadrosuyla Türkiye'nin önde gelen bölümlerinden biri olarak dünyadaki tarih tartışmalarına katkıda bulunmaktır.

Öğrenci Değişim Programları

Yeditepe Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencileri Avrupa’nın seçkin üniversiteleri ile yapılmış anlaşmalar gereği öğrenci değişim programı faaliyetlerini kusursuz şekilde uygular. Bu kapsamda yurtdışından gelen öğrenciler olduğu gibi yurtdışına gönderilen bölüm öğrencileri de vardır. Bununla ilgili gerekli ön şartları sağlayan öğrenciler müracaat etmeleri halinde değerlendirmeye tabi tutulmakta ve kurul tarafından uygun görülmesi halinde bir ya da iki dönem anlaşmalı üniversitelerde eğitim alırlar. ERASMUS kapsamında bölüm faaliyetlerinin artırılması yönünde çalışmalar devam etmekte, gelecek yıllarda bu yönde çalışmaların daha kapsamlı olacağı düşünülür.

Bologna Süreci

Yeditepe Üniversitesi, Bologna Eşgüdüm Komisyonu çalışmalarını ulusal ve uluslar arası yeterlikler çerçevesinde yürütmektedir.

Bu doğrultuda üniversitemizde 2006 yılından beri devam etmekte olan çalışmalar sonucu 2012 yılında, var olan tüm programların yeterlikleri, Türkiye Yükseköğretim Yeterlikler Çerçevesi (TYYÇ) ile mesleki ve güncel standartlar göz önünde tutularak belirlenmiş ve derslere ait öğrenme çıktıları ile ilişkilendirilerek öğretimin daha planlı ve nitelikli hale gelmesi sağlanmıştır.

Eğitimde bilimsellik, işbirliği ve şeffaflık ilkeleri gereğince tüm programlara ait ders planları hazırlanmış ve fakülte web sayfalarında yayınlanmıştır.

Uluslar arası standartlara ilişkin benzeri çalışmalar üniversitemizin bilimsel, dinamik ve yenilikçi anlayışı çerçevesinde devam etmektedir.

Bölümümüz Bologna Sorumlusu

Prof. Dr. Ahmet TAŞAĞIL

Bölümümüz Bologna Bilgi Paketini İncelemek İçin Tıklayınız.

Çift Anadal ve Yandal Olanakları

FEDEK Akreditasyonu

Fedek Akreditasyonu

Bölümümüz Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Komisyonu (FEDEK)* tarafından akreditasyonunu almıştır.

*FEDEK, FEF programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınmaktadır.