• Turkish
  • English

Matematik kendi içinde tutarlı, çelişkiler taşımayan aksiyomlar üzerine kurulu, mantık aracılığıyla çıkarımlar yapılan, mutlak gerçekliğe sahip bir beyinsel çalışma alanıdır. Aksiyom ve bulguların fiziksel gerçeklikle örtüştüğü durumlarda, matematiğin sosyal ve diğer bilimsel dallara uygulaşına, yani uygulamalı matematiğe tanık oluruz. Bu yönüyle matematik, modern bilim ve teknolojinin büyük bölümünün dayanağı ve vazgeçilemez bir aracı olmuştur. Kendilerine matematikçi denmese bile yaptıkları iş gözardı edilemeyecek düzeyde matematik bilgisi ve deneyimi gerektiren meslekler vardır. Finans kuramcıları, ekonomistler, mühendisler, fizikçiler, bir kısım biyolog, kimyacı, eczacı ve benzerleri bu gurupta sayılabilir.

Matematik lisans programı öğrencilerinin sağlam bir matematiksel altyapısını sağlamayı ve isteklileri doktora eğitimine hazırlamayı hedeflemekte, cebir, geometri ve analiz konularına ağırlık vermektedir. Yetenekli ve matematiği seven öğrencilerin seçmeli derslerini de matematik ağırlıklı seçerek doktora programına yönelmeleri, böylelikle üniversitede araştırma ve eğitim çalışmalarına katılmaları idealdir. Bu alandaki iş fırsatları yeni ve genç üniversitelerin bulunduğu ülkemizde daha fazladır.

Bölümümüz, öğrencilerimizin Erasmus ve diğer Öğrenci Değişim Programları aracılığıyla yurtdışındaki üniversitelerde eğitimlerinin bir veya iki sömestrini tamamlamaları konusunda cesaretlendirici ve destekleyicidir. Bölümümüzde değişim programları ile yurtdışından gelen yabancı öğrenciler de eğitim almaktadır.

Matematikte lisans derecesi ile iş bulabilmek çoğu zaman uygulamalı matematiğin bazı alanlarında ve bilgisayar bilimlerinde eğitimi gerektirir. İstatistik, bilgisayar, işletme, ekonomi, karar verme veya yönetim bilimleri, aktuerya (sigorta matematiği), yazılım ve ağ mühendisliği gibi alanlara ilgi duyan matematik lisans öğrencilerinin çift anadal ve yandal programlarına katılmaları ya da seçmeli derslerini ilgili bölümlerden almaları mümkündür. Sayılan alanlarda kariyer hedefleyenler için o alanla ilgili bölüm ile matematik bölümünün birinden lisans diğerinden yüksek lisans eğitimi almak meslekte son derece sağlam ve ideal bir donanım sağlayacaktır.

Mezunlarımızın dörtte birinden fazlasının (yurtdışında bulunanlar dahil) kariyerlerini lisanüstü eğitimle (eğitim, finans, matematik vb alanlarda) sürdürdükleri, bir o kadarının eğitim sektöründe bilgilerini doğrudan kullandıkları, üçte birden fazlasının ise özel sektörde (bilişim, hizmet, metal, tekstil vb alanlarda) veya yurtdışında çalıştığı gözlenmiştir.