• Turkish
  • English

 

Bölümümüzün lisans programı 2019-2024 yılları arasında geçerli olan FEDEK akreditasyonuna sahiptir. Bu akreditasyon hakkında genel bilgiye buradan erişebilirsiniz. 

FEDEK ölçütleri göz önüne alınarak programımızın öğretim amaçlarına göre belirlenen program çıktıları aşağıdaki tabloda sıralanmıştır:

 

Program Öğrenme Çıktıları

PÇ1

Matematiğin  araştırma alanları (analiz, cebir, diferansiyel denklem ve geometri) için altyapı niteliğindeki limit, türev, integral, mantık, lineer cebir ve ayrık matematik konularında hesap yapabilme becerisi ne sahip olur.

PÇ2

Matematiğin araştırma alanları hakkında temel bir bilgi birikimine ulaşır.

PÇ3

Matematiğin araştırma alanları arasında ilişkiler kurabilme ve yorumlar.

PÇ4

Matematik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip olur.

PÇ5

Mesleki etik ve sorumluluk bilincindedir.

PÇ6

Etkin iletişim kurma becerisine sahip olur.

PÇ7

İlgi duyduğu alanlarda kendini geliştirir.

PÇ8

Bilişim teknolojilerini tanıma, bunlardan uygun araçları seçme ve kullanma becerisine sahip olur.

PÇ9

Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olu