• Turkish
  • English

Matematik Bölümü nasıl bir bölümdür?

Genel olarak tüm bilimlerin temeli olan ve sayısal hesaplamaları esas alan matematik, reel dünyada meydana gelen problemlerin analizinde kullanılmaktadır. Matematik Bölümü ise bu ölçümlerin ve sayısal hesaplamaların prensiplerini kavrayan, dünyayı ve evreni anlamak amacıyla bu çözümlemeleri kullanabilen ve analitik düşünme yeteneğine sahip bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Liselerin sayısal bölümünde okuyan öğrencilerin tercih edebileceği Matematik Bölümü, 4 yıllık lisans eğitimini kapsamaktadır. Bölümümüz hakkında daha detaylı bilgi almak için tıklayınız.

Matematik Bölümü kaç yıllıktır?

Hazırlık sınıfı hariç lisans programımız dört yıllıktır.

Matematik Bölümü hangi fakülteye bağlıdır?

Yeditepe Üniversitesinde Matematik Bölümü Fen Edebiyat Fakültesi bünyesindedir.

Matematik Bölümünde hangi dersler vardır?

Bölümümüzde verilen eğitim matematiğin tüm dallarını içermektedir. Analiz, soyut matematik, doğrusal cebir, mühendislik için hesaplama, sonlu ve ayrık matematik, diferansiyel denklemler, sayılar teorisi, ileri matematik, programlama gibi dersler lisans eğitimi içinde verilmektedir. Aynı zamanda, günümüzde hızla gelişen yazılım sektöründe çalışmak isteyen öğrenciler ilgili dersleri alarak algoritma hesaplamaları da yapabilmektedir. Yeditepe Üniversitesi Matematik bölümü lisans programı derslerine bu web adresinden ulaşabilirsiniz.

Matematik Bölümü mezunları hangi meslekleri yapabilir?

Pedagojik Formasyon Sertifika Programını tamamlayarak matematik öğretmenliği yapan, özel ya da devlet bankalarında görev alan, programlama üzerine özel ya da devlet kuruluşlarında çalışmakta olan mezunlarımız bulunmaktadır. Mezunlarımız hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Matematik Bölümü mezunları öğretmenlik yapabilir mi?

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen koşullar çerçevesinde Pedagojik Formasyon Sertifika Programını tamamlayan öğrencilerimiz matematik öğretmeni olabilmektedirler. Program içeriği, kontenjanları, başvuru koşulları ve tarihleri hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Matematik Bölümünden, Matematik Öğretmenliği Bölümüne geçiş mümkün müdür?

YÖK tarafından belirlenen yatay veya dikey geçiş koşullarının sağlanmasıyla Matematik bölümlerinden Matematik Öğretmenliği' bölümüne geçiş yapılabilmektedir.

Matematik Bölümünde Hazırlık Okulu zorunlu mudur?

Yeditepe Üniversitesinde öğretim dili İngilizcedir. Hazırlık Okulu tarafından yapılan İngilizce yeterlilik sınavını geçemeyen öğrencilerimizin gerekli İngilizce yeterliliğine ulaşana kadar hazırlık sınıfını okumaları gerekmektedir.

Matematik ile ilgili hangi meslekler vardır?

Muhteviyatında sayısal analiz ya da veri analizi, algoritma geliştirme, modelleme veya optimizasyon gerektiren meslekler matematik ile ilgili denilebilir.

Matematik Bölümünde staj var mıdır?

Yeditepe Üniversitesi Matematik Bölümünde zorunlu staj bulunmamaktadır.

Matematik Bölümü mezunları yazılımcı olabilir mi?

Yeditepe Üniversitesi Matematik Bölümü lisans programında programlama dilleri iki ders olarak öğretilmektedir. Bu derslerin içeriklerini gerektiren yazılımları öğrencilerimiz yapabilirler. Bu derslerde edindikleri tecrübeler ile diğer yazılımları da öğrenebilirler ve yazılım alanında kendilerini geliştirebilirler.