• Turkish
  • English
Humanities
HUM 103 HUMANITIES
UYGARLIK TARİHİ

 

 

2022 GÜZ DÖNEMİ UYGARLIK TARİHİ PROGRAMI

DERSİN
KODU

DERSİN
ŞUBESİ

DERSİN
TİPİ

DERSİN
ADI

DERSİN
GÜNÜ

DERSİN
SAATİ

HUM103

1

LEC

Uygarlık Tarihi

CUMA

09:00-11:00

HUM103

2

LEC

Uygarlık Tarihi

CUMA

11:00-13:00

HUM103

3

LEC

Uygarlık Tarihi

SALI

09:00-11:00

HUM103

4

LEC

Uygarlık Tarihi

SALI

16:00-18:00

HUM103

5

LEC

Uygarlık Tarihi

SALI

16:00-18:00

HUM103

6

LEC

Uygarlık Tarihi

SALI

16:00-18:00

HUM103

7

LEC

Uygarlık Tarihi

CUMA

09:00-11:00

HUM103

8

LEC

Uygarlık Tarihi

CUMA

11:00-13:00

HUM103

9

LEC

Uygarlık Tarihi

ÇARŞAMBA

16:00-18:00

HUM103

10

LEC

Uygarlık Tarihi

ÇARŞAMBA

16:00-18:00

HUM103

11

LEC

Uygarlık Tarihi

PERŞEMBE

09:00-11:00

HUM103

12

LEC

Uygarlık Tarihi

PERŞEMBE

11:00-13:00

HUM103

13

LEC

Uygarlık Tarihi

PERŞEMBE

16:00-18:00

HUM103

14

LEC

Uygarlık Tarihi

PERŞEMBE

16:00-18:00

HUM103

15

LEC

Uygarlık Tarihi

SALI

09:00-11:00

HUM103

16

LEC

Uygarlık Tarihi

SALI

11:00-13:00

HUM103

17

LEC

Uygarlık Tarihi

SALI

14:00-16:00

 

Uygarlık Tarihi Dersine Yönelik

Dersin Amacı: 

Bu ders, öğrencilerin, “her şeyin ‘öznesi’ insandır” kavrayışı doğrultusunda insana ait bilgiyi içeren farklı disiplinlerden (felsefe, sanat, edebiyat) faydalanarak muasır medeniyet seviyesine ait değer bilgisini üretme ve içinde bulunduğumuz yeni dünya düzeninde sosyal hareketleri çözümleme, anlamlandırma ve yorumlama yeteneğine sahip olmalarına yöneliktir.

Dersin İçeriği: 

Ders insanlığın yeryüzünde belirmesiyle başlamakta, Neolitik dönem ve yerleşik düzen ile devam etmektedir.  Bu yapı üzerine, erken dönem uygarlıkları ve bu uygarlıkların Türk uygarlığı ile ilişkileri incelenmektedir.  Bu aşamadan sonra, Hind ve Çin ögeleri yanında, Akdeniz kültür havzasında görülen gelişmeler ele alınmakta ve ortaçağdaki  uygarlık ögeleri incelenmektedir.  Daha sonra özellikle Doğu Kültür dünyası ve Avrasya uygarlıkları ele alınmakta ve yeni dünya düzenine geçişte Rönesans, devrimler, bilim, teknoloji, sosyal bilimler ve sanat alanında yeni oluşumlar ele alınmaktadır.  Devrimler çağında, aydınlanma, Amerikan devrimi, Fransız devrimi ve Türk uygarlığında modernleşme süreçleri incelenmektedir.  Yeni dünya düzeninde, ideolojiler, sosyal kontrat nitelikleri, demokrasiler, 19 yüzyılda hakim ideolojileri kapsanmakta ve Yirmibirinci yüzyıl uygarlık eğilimleri ile ders son bulmaktadır.

 

Uygarlık Tarihi dersi ile ilgili her türlü soru ve sorunlarınız için;

 

Uygarlık Tarihi Koordinatörlüğü