• Turkish
  • English
Humanities
HUM 103 HUMANITIES
UYGARLIK TARİHİ

 

UYGARLIK TARİHİ FİNAL PLANLAMASI

 

29 ARALIK 2022

 

  1. OTURUM : 14:00-15:00

 

SEC 1-------HUKUK  Z01-Z02- Z07

SEC 2-------HUKUK Z03 - Z06 - Z12 - Z16

SEC 3-------HUKUK 101-102 -103-104

SEC 4-------HUKUK Z17-112-125

SEC 10------GSF 402 - 403 - 404

SEC 12------GSF 301 - 302 - 303 - 304

SEC 13------HUKUK 201 - 202 - 203 - 204

SEC 17------GSF GSF Konferans Salonu- 7E03 -7E04

 

 

2. OTURUM: 16:00-17:00

 

SEC 15------GSF 7E01 - 7E04 - 6E06

SEC 16------GSF 301 - 302 - 303 - 304

SEC 5------- GSF 402 - 403 - 404

SEC 7-------HUKUK Z01 - Z02 - Z06

SEC 8-------HUKUK Z03 - Z12 - Z16

SEC 9-------HUKUK 112 -125 - 120

SEC 11-----GSF GSF Konferans Salonu - 7E03

 

Uygarlık Tarihi Dersine Yönelik

Dersin Amacı: 

Bu ders, öğrencilerin, “her şeyin ‘öznesi’ insandır” kavrayışı doğrultusunda insana ait bilgiyi içeren farklı disiplinlerden (felsefe, sanat, edebiyat) faydalanarak muasır medeniyet seviyesine ait değer bilgisini üretme ve içinde bulunduğumuz yeni dünya düzeninde sosyal hareketleri çözümleme, anlamlandırma ve yorumlama yeteneğine sahip olmalarına yöneliktir.

Dersin İçeriği: 

Ders insanlığın yeryüzünde belirmesiyle başlamakta, Neolitik dönem ve yerleşik düzen ile devam etmektedir.  Bu yapı üzerine, erken dönem uygarlıkları ve bu uygarlıkların Türk uygarlığı ile ilişkileri incelenmektedir.  Bu aşamadan sonra, Hind ve Çin ögeleri yanında, Akdeniz kültür havzasında görülen gelişmeler ele alınmakta ve ortaçağdaki  uygarlık ögeleri incelenmektedir.  Daha sonra özellikle Doğu Kültür dünyası ve Avrasya uygarlıkları ele alınmakta ve yeni dünya düzenine geçişte Rönesans, devrimler, bilim, teknoloji, sosyal bilimler ve sanat alanında yeni oluşumlar ele alınmaktadır.  Devrimler çağında, aydınlanma, Amerikan devrimi, Fransız devrimi ve Türk uygarlığında modernleşme süreçleri incelenmektedir.  Yeni dünya düzeninde, ideolojiler, sosyal kontrat nitelikleri, demokrasiler, 19 yüzyılda hakim ideolojileri kapsanmakta ve Yirmibirinci yüzyıl uygarlık eğilimleri ile ders son bulmaktadır.

 

Uygarlık Tarihi dersi ile ilgili her türlü soru ve sorunlarınız için;

 

Uygarlık Tarihi Koordinatörlüğü