• Turkish
  • English
Humanities
HUM 103 HUMANITIES
UYGARLIK TARİHİ

UYGARLIK TARİHİ (HUM 103) MAZERET VE TELAFİ SINAVLARI

Öğrencilerimizin Dikkatine!

Uygarlık Tarihi (Hum 103)  dersi kapsamında Bahar Yarıyılı Telafi ve Mazeret Sınavlarına (26 Ağustos-4 Eylül )  katılmak için dilekçelerinizi, en geç 14 Ağustos 2020 tarihine kadar,

Koordinatörlüğümüzün sekreterliğine (neslihan.okumus@yeditepe.edu.tr)  vermeniz gerekmektedir.

Uygarlık Tarihi Koordinatörlüğü

UYGARLIK TARİHİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Dr. Ferzan Durul

Güzel Sanatlar Fakültesi, 7. Kat

Ofis No: GSF 708

 

Dersin Amacı: 

Bu ders, öğrencilerin, “her şeyin ‘öznesi’ insandır” kavrayışı doğrultusunda insana ait bilgiyi içeren farklı disiplinlerden (felsefe, sanat, edebiyat) faydalanarak muasır medeniyet seviyesine ait değer bilgisini üretme ve içinde bulunduğumuz yeni dünya düzeninde sosyal hareketleri çözümleme, anlamlandırma ve yorumlama yeteneğine sahip olmalarına yöneliktir.

Dersin İçeriği: 

Ders insanlığın yeryüzünde belirmesiyle başlamakta, Neolitik dönem ve yerleşik düzen ile devam etmektedir.  Bu yapı üzerine, erken dönem uygarlıkları ve bu uygarlıkların Türk uygarlığı ile ilişkileri incelenmektedir.  Bu aşamadan sonra, Hind ve Çin ögeleri yanında, Akdeniz kültür havzasında görülen gelişmeler ele alınmakta ve ortaçağdaki  uygarlık ögeleri incelenmektedir.  Daha sonra özellikle Doğu Kültür dünyası ve Avrasya uygarlıkları ele alınmakta ve yeni dünya düzenine geçişte Rönesans, devrimler, bilim, teknoloji, sosyal bilimler ve sanat alanında yeni oluşumlar ele alınmaktadır.  Devrimler çağında, aydınlanma, Amerikan devrimi, Fransız devrimi ve Türk uygarlığında modernleşme süreçleri incelenmektedir.  Yeni dünya düzeninde, ideolojiler, sosyal kontrat nitelikleri, demokrasiler, 19 yüzyılda hakim ideolojileri kapsanmakta ve Yirmibirinci yüzyıl uygarlık eğilimleri ile ders son bulmaktadır.

Dersin Koordinatörleri:

Prof. Dr. Ahmet Taşağıl 

Dr. Ferzan Durul

Ofis Saati: Çarşamba 09.00-12.00
Ofis No: GSF 708