• Turkish
  • English
Humanities
HUM 103 HUMANITIES
UYGARLIK TARİHİ

 

 

 

UYGARLIK TARİHİ ONLİNE BÜTÜNLEME SINAVI PLANLAMASI                                       

20 Haziran 2021 Pazar

SAAT

ŞUBE NO

 

10:00-11:00

SEC 1

SEC 3

SEC 4

SEC 8

10:00 - 10:15 Sınav oturumuna katılım (Zoom)    

10:15 - 11:00  Sınav Süresi                       

 

12:00-13:00

 

SEC 2

SEC 5

SEC 10

12:00 - 12:15 Sınav oturumuna katılım (Zoom)    

12:15 - 13:00  Sınav Süresi                       

14:00-15:00

SEC 6

SEC 7

SEC 9

SEC 11

14:00 - 14:15 Sınav oturumuna katılım (Zoom)    

14:15 - 15:00  Sınav Süresi                       

 

 

 

Başarı dileklerimizle.......

Dr. Ferzan Durul

Uygarlık Tarihi Koordinatörlüğü

 

 

 

Uygarlık Tarihi Dersine Yönelik

Dersin Amacı: 

Bu ders, öğrencilerin, “her şeyin ‘öznesi’ insandır” kavrayışı doğrultusunda insana ait bilgiyi içeren farklı disiplinlerden (felsefe, sanat, edebiyat) faydalanarak muasır medeniyet seviyesine ait değer bilgisini üretme ve içinde bulunduğumuz yeni dünya düzeninde sosyal hareketleri çözümleme, anlamlandırma ve yorumlama yeteneğine sahip olmalarına yöneliktir.

Dersin İçeriği: 

Ders insanlığın yeryüzünde belirmesiyle başlamakta, Neolitik dönem ve yerleşik düzen ile devam etmektedir.  Bu yapı üzerine, erken dönem uygarlıkları ve bu uygarlıkların Türk uygarlığı ile ilişkileri incelenmektedir.  Bu aşamadan sonra, Hind ve Çin ögeleri yanında, Akdeniz kültür havzasında görülen gelişmeler ele alınmakta ve ortaçağdaki  uygarlık ögeleri incelenmektedir.  Daha sonra özellikle Doğu Kültür dünyası ve Avrasya uygarlıkları ele alınmakta ve yeni dünya düzenine geçişte Rönesans, devrimler, bilim, teknoloji, sosyal bilimler ve sanat alanında yeni oluşumlar ele alınmaktadır.  Devrimler çağında, aydınlanma, Amerikan devrimi, Fransız devrimi ve Türk uygarlığında modernleşme süreçleri incelenmektedir.  Yeni dünya düzeninde, ideolojiler, sosyal kontrat nitelikleri, demokrasiler, 19 yüzyılda hakim ideolojileri kapsanmakta ve Yirmibirinci yüzyıl uygarlık eğilimleri ile ders son bulmaktadır.