• Turkish
  • English
Humanities
HUM 103 HUMANITIES
UYGARLIK TARİHİ

 

Değerli Öğrencilerimiz

Uygarlık Tarihi Koordinatörlüğü olarak, yeni bir dönemin başlangıcında hepinize sağlıklı, verimli ve başarılı bir dönem dileriz. Pandemiden ileri gelen olağanüstü şartlarda, ne eğitimin kalitesinden, ne de sizlerin ve tüm öğretim üyelerimizin sağlığından ödün vermeden bu süreci tamamlamaya çalışacağız. Bu bağlamda Uygarlık Tarihi derslerinin işleyişi hakkında birkaç önemli nokta, maddeler halinde paylaşılmıştır. Dikkatlice okumanızı önemle rica ederiz.

1-     Bu dönem Sağlık Bakanlığı ve YÖK’ün tavsiye kararları doğrultusunda Uygarlık Tarihi derslerinin online yapılması kararlaştırılmıştır.

2-     Dersler online olmakla birlikte gerek devam zorunluluğu gerekse de yüz yüze derslerle ilgili tüm kurallar geçerliliğini korumaktadır. %80 devam zorunluluğunu gözetmenizi ve derslere mümkün olduğunca aktif bir biçimde katılmanızı öneriyoruz.

3-     Uygarlık Tarihi online dersleri, Google meet üzerinden yapılacaktır. Her şubenin online dersi, normal ders günü ve ders saatinde yapılacaktır. Kayıtlı olduğunuz şubenin saat diliminde derslere devam etmek durumunda olduğunuzu önemle belirtiriz.

4-     Her hafta dersin başlama saatinden 15 dakika  önce sizlere online derse katılmak için kullanabileceğiniz  link,  OBS sistemi üzerinden yollanacaktır.

5-     Her hafta işlenecek konuları ve bu konular dahilinde, kaynak kitabınızda sorumlu olduğunuz bölümleri, ders izlencesini ve dersle ilgili her türlü ek bilgilendirmeyi (Coadsys) Moodle sistemi üzerinden öğrenebilirsiniz. Bu sisteme girişinizle ilgili detaylı bilgilendirme ilk derste sizlerle paylaşılacaktır.

6-     Şube 14 (Cumartesi 11:00-13:00) sadece Uluslararası öğrencilerimiz için açılmıştır.

7-     Uygarlık Tarihi dersi ile ilgili her türlü soru ve  sorunlarınız için;

  • ·       Ders Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Ferzan Durul’a (ferzan.durul@yeditepe.edu.tr)
  • ·       Coadsys (Moodle) kayıtları ile ilgili Araştırma Görevlisi Mustafa Aktürk’e (aktrkmstf@gmail.com)
  • ·       Uluslararası öğrencilerimiz dersle ilgili soruları için Araştırma Görevlisi Meltem Aygün’e (meltem.aygun@hotmail.com) ulaşabilirsiniz.

Başarı dileklerimizle.......

Dr. Ferzan Durul

Uygarlık Tarihi Koordinatörlüğü

 

 

 

Uygarlık Tarihi Dersine Yönelik

Dersin Amacı: 

Bu ders, öğrencilerin, “her şeyin ‘öznesi’ insandır” kavrayışı doğrultusunda insana ait bilgiyi içeren farklı disiplinlerden (felsefe, sanat, edebiyat) faydalanarak muasır medeniyet seviyesine ait değer bilgisini üretme ve içinde bulunduğumuz yeni dünya düzeninde sosyal hareketleri çözümleme, anlamlandırma ve yorumlama yeteneğine sahip olmalarına yöneliktir.

Dersin İçeriği: 

Ders insanlığın yeryüzünde belirmesiyle başlamakta, Neolitik dönem ve yerleşik düzen ile devam etmektedir.  Bu yapı üzerine, erken dönem uygarlıkları ve bu uygarlıkların Türk uygarlığı ile ilişkileri incelenmektedir.  Bu aşamadan sonra, Hind ve Çin ögeleri yanında, Akdeniz kültür havzasında görülen gelişmeler ele alınmakta ve ortaçağdaki  uygarlık ögeleri incelenmektedir.  Daha sonra özellikle Doğu Kültür dünyası ve Avrasya uygarlıkları ele alınmakta ve yeni dünya düzenine geçişte Rönesans, devrimler, bilim, teknoloji, sosyal bilimler ve sanat alanında yeni oluşumlar ele alınmaktadır.  Devrimler çağında, aydınlanma, Amerikan devrimi, Fransız devrimi ve Türk uygarlığında modernleşme süreçleri incelenmektedir.  Yeni dünya düzeninde, ideolojiler, sosyal kontrat nitelikleri, demokrasiler, 19 yüzyılda hakim ideolojileri kapsanmakta ve Yirmibirinci yüzyıl uygarlık eğilimleri ile ders son bulmaktadır.