• Turkish
  • English

Bölüm Hakkında

Yeditepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü olarak, edebiyatın insan hayatını anlamaya çalışmanın yanı sıra, onu biçimlendirmeye, zenginleştirmeye ve güzelleştirmeye yönelik olduğuna da inanmaktayız.

"Dil” ve “Edebiyat" bölümümüzün iki ana etkinlik alanını oluşturmaktadır. Dil dersleri, Türkçeyi, tarihî geçmişiyle aşama aşama irdelerken, bir taraftan da çağdaş dilbilim yöntemlerinin ışığı altında yeniden yorumlayarak değerlendirmektedir. Edebiyat dersleri de benzer bir bütünlük anlayışının ürünüdür. Hem geleneksel yaklaşım doğrultusunda; "Klasik Türk Edebiyatı", "Yeni Türk Edebiyatı", "Halk Edebiyatı" temel alanları ayrı ayrı ele alınmakta, hem de edebiyatın aslında “dünden bugüne kesintisiz bir süreç” olduğu vurgulanmaktadır.

Bölümümüz programında edebiyata modern yöntemlerle bakışa da özel bir ağırlık verilmektedir. Öğrencilerimize, temel alanlarla birlikte edebiyata çağdaş bir gözle bakmalarını sağlayacak yeni kuramları ve disiplinleri kazandırmayı mutlak bir vazife olarak görmekteyiz. Böylece, edebiyatı, hem ulusallığı ve evrenselliğiyle ortaya koyabilmeyi hem de yeni ufuklar açabilmeyi ve yeni sentezler oluşturabilmeyi amaçlamaktayız.

Özgün eğitim anlayışımız, 'zorunlu dersler', 'alan seçmeliler' ve 'serbest seçmeliler' olarak üç kategoride biçimlendirilmiştir. Ancak, diğer bölümlerle iç içeliği de fazlasıyla önemsemekteyiz. Bu çerçevede, öğrencilerimizi diğer programlara, başka bölüm öğrencilerini de kendi derslerimize özendiren çalışmalar yürütmekteyiz.

Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Çeviribilim, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Tarih, Radyo Televizyon Sinema, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Sanat Yönetimi, Felsefe bölümleriyle Çift Anadal anlaşmamız ve tüm bölümlere açık, çağdaş edebiyat ağırlıklı bir Yandal programımız bulunmaktadır. Ayrıca, öğrencilerimiz yine üniversitemizin açtığı Pedagojik Formasyon Sertifika Programı ile formasyon eğitimlerini de tamamlayarak tüm eğitim kurumlarında öğretmenlik yapabilmektedir. 

Erasmus Programı kapsamında 2006 yılından beri Almanya'ya; Duisburg-Essen Üniversitesine öğrenci, 2008 öğretim yılından itibaren de Marburg-Phillips Üniversitesi'ne öğretim üyesi göndermekteyiz. Aynı şekilde, 2009-2010 akademik yılından bu yana, Yunanistan'da Atina Üniversitesi'yle değişim programı yürütmekteyiz. Venedik Ca' Foscari Üniversitesi'yle imzaladığımız anlaşma da 2011-2012 akademik yılı itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Karşılaştırmalı Edebiyat Yüksek Lisans Programı ve Yeni Türk Edebiyatı Doktora Programı bölümümüzün lisansüstü programlarıdır.

Fedek Akreditasyonu

Bölümümüz Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Komisyonu (FEDEK)* tarafından akreditasyonunu almıştır.

*FEDEK, FEF programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınmaktadır.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü FEDEK Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi Bahar Gökpınar

E-posta: bahar.gokpinar@yeditepe.edu.tr

Fedek Hakkında Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Nedir?

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü; Türk dilinin tarih içerisinde geçirmiş olduğu gelişim sürecini, başka dünya dilleriyle olan bağı, etkileşimi, Türk dilinin genel olarak yapısını, geçmişten bugünlere Türk Edebiyat Tarihinin içerisinde bulunduğu değişim ve gelişimi inceleyen bir bölümdür. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, halk, ulus ve ulusu oluşturan insanların en mühim unsurlarından sadece bir tanesi olan Türk dili hakkında önemli derecede bilince sahip olunmasın mümkün kılar. Edebiyat, hayatın içerisinden bir kesittir. Bireysel ve bunun yanında toplumsal hayatı anlamak bu çerçevede bunları anlatabilmektir.  Edebiyat ile ilgilenmek; yaşamayı öğrenmek, çeşitli misaller üzerinden deneyimlerde bulunmak, hayatı gerçek kimliğiyle beraber doğru bir şekilde tanımak olarak tanımlanabilir.  Yeditepe Üniversitesi Fen – Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü edebiyata ve Türk diline bu hassas tanımların gereğince yaklaşmaktadır. Hayatı edebiyat vasıtasıyla anlama ve anlatma noktasında öğrencilere kılavuzluk etmektedir. Türk Dili ve Edebiyatının muhteviyatına hakim olan ve geçmişini inceleyen, diğer dillere bazı durumlarda kıyaslamayı rahatlıkla gerçekleştirebilen bireyler yetiştirmek Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün topluma kazandırmayı amaç edindiği bireylerdir. Yeditepe Üniversitesi Fen – Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü; her olgu ve durumdan evvel kendilerinin farkında olan, kültürel ve toplumsal değerlerine sahip çıkan,  toplumlara tam anlamıyla inanan, özgün ve alanında profesyonel bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Fen – Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi olmak için YKS’ nın sözel puanı ile beraber tercih yapılmaktadır. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü hakkında iyi ve kaliteli bir eğitimin ardından mezunlar alanlarında uzman ve yetkili birer dil bilimcisi olarak çalışabilmektedirler. Fen – Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunları; Edebiyat bilgileri ve dil anlatım yeteneklerinin önemsendiği sektörlerin tamamında, özellikle medya ve eğitim alanlarındaki sektörlerde, senaristlik, reklamcılık, web içerik editörlüğü, metin yazarlığı, içerik yazarlığı, öğretmenlik, editörlük, gazetecilik alanlarında iş olanaklarına sahip olmaktadırlar.

Türk Dili ve Edebiyatı Taban Puanları ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Sıralama

Akademik Yıl

Kontenjan

Kayıt Yaptıran Öğrenci Sayısı

Giriş Puanı

Giriş Başarı Sırası

Yerleştirme puan türü

En yüksek

En düşük

En yüksek

En düşük

 

2022-2023

29 27 492,954 223,922 352 1114948 SÖZ
 

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Ücretleri ve Fiyatları

Yeditepe Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi bünyesinde bulunan Türk Dili ve Edebiyatı bölümü 2023 - 2024 ücretleri bu sayfada belirtilmiştir.

Türk Dili ve Edebiyatı Burs İmkanları

Yeditepe Üniversitesi her alanda öğrencilerine yardım ettiği gibi başarılı öğrencilere de burs imkanları tanımaktadır. Burslar hakkında daha detaylı ve geniş bilgi sahibi olabilmek için Türk Dili ve Edebiyatı Burs İmkanları Sayfasını inceleyebilirsiniz. Bölümleri ve burs olanaklarını inceleyebilmek adına bu linke tıklayarak ilgili sayfaya hemen ulaşabilirsiniz.

Yeditepe Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı Okumak

Fen – Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü olarak; özgüvenleri yerinde, Türk Dilinin her türlü konusuna vakıf, kültürel değerlerine sahip çıkan, toplumlara inanan, bireysel ve toplumsal düzeyde hayatı anlamlandırabilen, insan hayatını biçimlendirebilen, güzelleştirebilen ve farklı olgularla zenginleştirebilen bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır. “Dil” ve “Edebiyat” olmak üzere Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü iki adet başlı başına temel etkinlikten oluşmaktadır. Dil alanındaki dersler Türkçeyi çağdaş, güncel dilbilimleri arasında yeniden yorumlamanın yanı sıra tarihi olarak sahip olduğu geçmişi de aşama aşama incelemektedir. Edebiyat derslerinde de yine alakalı bir tutum sergilenmektedir. Edebiyat derslerindeki geleneksel yaklaşım doğrultusunda; halk Edebiyatı, Klasik Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı ayrı bir şekilde ele alınmaktadır. Bu dersler ile beraber edebiyatın geçmişten günümüze kesintisiz bir süreç olduğu ifade edilmektedir.

Yeditepe Üniversitesi Fen – Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde edebiyat alanına çağdaş araç gereçler vasıtasıyla bakılmaya da oldukça önem verilmektedir. Öğrencilere temel edebiyat alanlarının yanı sıra yeni disiplinler ve yetkinlikler kazandırmayı hedeflemektedir. Bu kazanılan becerilerle beraber öğrenciler edebiyatı çağdaş bir şekilde ve güncel olayları kaçırmadan inceleme yetisine sahip olabilmektedirler. Fen – Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü bu şekilde yeni sentezler ile beraber farklı ufuklar oluşturabilmeyi, edebiyata evrensellik ve ulusallık bakımlarından bakabilmeyi hedeflemektedir. Yeditepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri ayrıca 4 yıllık Lisans eğitimlerinin yanında öğretmenlik için Pedagojik Formasyon alanında dersler de alabilmektedir.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunlarına Türk Filoloğu veya Türkolog şeklinde hitap edilebilmektedir. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunları Türk Dilinin zaman içerisinde yaşamış olduğu gelişim ve değişimi, Türk Dilin kökenini ve geçmişini aramakla vazifelidir. Bu nedenle mezunlar; dilin muhafazası, doğru ve yerinde gelişim sürecini sağlaması adına hizmet veren dil tabanlı yerlerde iş olanaklarına kolaylıkla sahip olabilmektedirler.

Yeditepe Üniversitesi sağladığı kaliteli ve başarılı eğitimin yanı sıra tecrübe sahibi olmaya da bir o kadar önem göstermektedir. Bu noktada sahip olduğu sertifikaların yanında staj olanaklarını da öğrencilerine sunmaktadır. Teori olarak verilen derslerin yanında tecrübe sahibi olmak da uzmanlaşma noktasında oldukça önemli bir yere sahiptir. Birbirinden farklı pozisyonlara sahip kurum ve kuruluşlarda elde edilen staj imkanlarıyla beraber kaliteli iş bulma süreci hız kazanmaktadır.

Yurt dışındaki muhtelif ülkelerle beraber gerçekleştirdiği değişim etkinlikleri de üniversitenin sunduğu imkanlardan biridir.

Türk Dili ve Edebiyatı Mezunu Ne İş Yapar? Nerelerde Çalışır?

Türk Dili ve Edebiyatı Mezunları dil tabanlı birbirinden farklı mesleki pozisyonlarda çalışabilmektedir. Bunun yanında dil ile alakalı çalışmalarda yer alabilmektedir. Mezunlar; üniversitelerde akademisyen olarak, televizyon kanallarında, Türk dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak, kütüphane ve arşivlerde, Türkçe öğretmeni olarak, reklam ajanslarında, Türk Dili Kurumunda, içerik yazarı olarak, gazetelerde editör olarak görevler üstlenebilmektedir. Birçok özel sektörün yanı sıra devletin bakanlıklarında da iş imkanlarına sahip olabilmektedirler. Mezunlar genel olarak; medya ve eğitim bilgilerinin ön planda olduğu, dil ve anlatım yeteneklerine gereksinim duyulan, web içerik editörlüğü, gazetecilik, reklamcılık, editörlük, içerik yazarlığı, senaristlik, klasik metin yazarlığı ve bunlar gibi hemen her alanda iş imkanına sahiptirler.

Öğrencilerimiz üniversitemiz tarafından açılan Pedagojik Formasyon Sertifika Programı ile formasyon sertifikalarını da alarak tüm eğitim kurumlarında öğretmenlik yapabilmektedirler. 

Misyon ve Vizyon

Türk dilinin ve edebiyatının yüzlerce yıllık zengin birikimini geleceğe aktarmak keyifli bir sorumluluk, kültürel bir borç.

Biz Yeditepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü olarak bu sorumluluğun bilinciyle  hayata ve edebiyata eleştirel yaklaşabilen, soru sormayı, tartışmayı başarabilen, analitik düşünceyle ilerleyebilen, akademik heyecanı yüksek, özgür araştırmacılar yetiştirmeyi amaçlıyoruz. 
Karsılaştırmalı Edebiyat Yüksek Lisans ve Yeni Türk Edebiyatı Doktora programlarımızda da aynı misyon ve vizyonla evrenselden yerele, yerelden evrensele zenginleşerek dünya kültür ve estetik yaşantısına katkılar sağlamayı amaçlıyoruz.

Öğrenci Değişim Programları

Erasmus programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır. Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri; kısa süreli öğrenci ve personel değişimi yapabilmeleri için karşılıksız mali destek sağlamaktadır.  

Bunun yanısıra, yükseköğretim sistemini iş dünyasının gereksinimlerine uygun olarak geliştirmek ve üniversite mezunlarının iş dünyasında istihdam edilebilirliğini arttırmak amacıyla yükseköğretim kurumları ile çalışma çevreleri arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin arttırılmasını da teşvik etmektedir.

Anlaşmalı olduğumuz Erasmus/Exchange programlarını görmek için tıklayınız.

Daha ayrıntılı bılgi almak için tıklayınız.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Erasmus Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Serkan Şener

E-posta: serkan.sener@yeditepe.edu.tr / sener.serkan@yahoo.com

Ofis: GSF 725

Bologna Süreci

Öğrencilerin yararına ve tamamen öğrenci merkezli olan Bologna süreciyle öğrencilerin güçlü bir eğitim alabilmesi amaçlanmakta ve tüm imkanlar sağlanmaktadır. Amacı; mezunları piyasada aranan, yurt içi ve yurt dışı kuruluşlar ile birlikte projeler yürüten, bilgi edinilmesine teşvik eden öncü bir kurum olabilmektir.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Bologna Süreci Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi Serkan ŞENER

E-posta: serkan.sener@yeditepe.edu.tr

Ofis: GSF 820

Akademik Program için Tıklayınız

Program Bilgi Paketi İçin Tıklayınız.

Çift Ana Dal ve Yan Dal Olanakları

Üniversitemiz, lisans öğrencilerine ana lisans programlarına ek olarak, üniversite içinde farklı bir programda öğrenci olarak ikinci bir lisans diploması alma (çift anadal / double major) ya da belirli bir alanda bilgi sahibi olmalarına olanak sağlamak üzere yan dal (minor) programında öğrenim görme olanağı tanınmaktadır. Gerekli koşulları yerine getiren öğrencilerden çift anadal (ÇAP) yapmak isteyenler, esas programlarının en erken üçüncü en geç beşinci döneminde, yan dal yapmak isteyenler ise en erken üçüncü dönemin başında en geç altıncı dönemin başında ilgili Fakülte Dekanlıklarına başvurabilmektedir.

ÇAP programına başvurabilmek için öğrencinin başvuru anında anadal programındaki genel not ortalamasının en az 3.00 ve anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde bulunması ya da anadal programındaki genel not ortalamasının en az 3.00 olması ve çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere yerleştirme puanına sahip olunması gerekmektedir.

Çift anadalı burslu okuyabilmek için de 4 üzerinden 3.25 ortalama şartı vardır. Yandal programlarına başvuru için genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 2.5 olması gerekmektedir. Üniversitemizde genel not ortalaması (cgpa) 3,25 ve üzeri olan öğrenciler Çift anadal programına, genel not ortalaması 3,00 ve üzeri olan öğrenciler ise yandal programlarına tam burslu olarak kayıt yaptırabilirler.  

ÇAP ve Yan dal programlarını başlatabilmek için ilgili bölümler arasında öğrencinin alması gereken ilave dersleri, denk dersleri ve ortak dersleri içeren öğrenim protokolü  imzalanması ve bu protokolün üniversitemiz senatosunca kabul edilmesi gerekmektedir. ÇAP ve Yan dal programlarının uygulanmasında daha detaylı bilgilere üniversitemiz web sayfasında yayınlanmış olan Yeditepe Üniversitesi Önlisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinden ulaşılabilir.

Öğrenci ÇAP ya da yan dal programını kendi isteğiyle ya da lisans yönetmeliklerinde öngörülen koşullarda bırakabilir. Öğrenci, ÇAP ya da yan dal programından ayrılması halinde, başarısız olduğu ÇAP ya da yan dal programındaki dersleri tekrarlamak zorunda değildir.

Kayıtlı bulunduğu ana lisans programında mezuniyet hakkını elde eden ve ÇAP programını tamamlayan öğrenciye ikinci bir anadal lisans diploması, yan dal programını tamamlayan öğrenciye ise yan dal sertifikası verilir.  

Çiftanadal Programı (ÇAP)

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ÇAP ve Yandal Sorumlusu

Prof. Dr. A. Melda Üner

E-posta: muner@yeditepe.edu.tr

Ofis: GSF 728