• Turkish
  • English

Yeditepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü olarak, edebiyatın insan hayatını anlamaya çalışmanın yanı sıra, onu biçimlendirmeye, zenginleştirmeye ve güzelleştirmeye yönelik olduğuna da inanmaktayız.

"Dil” ve “Edebiyat" bölümümüzün iki ana etkinlik alanını oluşturmaktadır. Dil dersleri, Türkçeyi, tarihî geçmişiyle aşama aşama irdelerken, bir taraftan da çağdaş dilbilim yöntemlerinin ışığı altında yeniden yorumlayarak değerlendirmektedir. Edebiyat dersleri de benzer bir bütünlük anlayışının ürünüdür. Hem geleneksel yaklaşım doğrultusunda; "Klasik Türk Edebiyatı", "Yeni Türk Edebiyatı", "Halk Edebiyatı" temel alanları ayrı ayrı ele alınmakta, hem de edebiyatın aslında “dünden bugüne kesintisiz bir süreç” olduğu vurgulanmaktadır.

Bölümümüz programında edebiyata modern yöntemlerle bakışa da özel bir ağırlık verilmektedir. Öğrencilerimize, temel alanlarla birlikte edebiyata çağdaş bir gözle bakmalarını sağlayacak yeni kuramları ve disiplinleri kazandırmayı mutlak bir vazife olarak görmekteyiz. Böylece, edebiyatı, hem ulusallığı ve evrenselliğiyle ortaya koyabilmeyi hem de yeni ufuklar açabilmeyi ve yeni sentezler oluşturabilmeyi amaçlamaktayız.

Özgün eğitim anlayışımız, 'zorunlu dersler', 'alan seçmeliler' ve 'serbest seçmeliler' olarak üç kategoride biçimlendirilmiştir. Ancak, diğer bölümlerle iç içeliği de fazlasıyla önemsemekteyiz. Bu çerçevede, öğrencilerimizi diğer programlara, başka bölüm öğrencilerini de kendi derslerimize özendiren çalışmalar yürütmekteyiz.

Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Çeviribilim, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Gazetecilik, Tarih, Radyo Televizyon Sinema, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği gibi bölümlerle Çift Anadal anlaşmamız ve tüm bölümlere açık, çağdaş edebiyat ağırlıklı bir Yandal programımız bulunmaktadır. Ayrıca, öğrencilerimiz dört yıllık eğitim süresince öğretmenlik için Pedagojik Formasyon derslerini de alabilmektedir.

Erasmus Programı kapsamında 2006 yılından beri Almanya'ya; Duisburg-Essen Üniversitesine öğrenci, 2008 öğretim yılından itibaren de Marburg-Phillips Üniversitesi'ne öğretim üyesi göndermekteyiz. Aynı şekilde, 2009-2010 akademik yılından bu yana, Yunanistan'da Atina Üniversitesi'yle değişim programı yürütmekteyiz. Venedik Ca' Foscari Üniversitesi'yle imzaladığımız anlaşma da 2011-2012 akademik yılı itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Karşılaştırmalı Edebiyat Yüksek Lisans Programı ve Yeni Türk Edebiyatı Doktora Programı bölümümüzün lisansüstü programlarıdır.