• Turkish
  • English
Ders Yılı: 1
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
TLL 161 Dilbilim ve Türkçe I Zorunlu
TLL 131 Türk Edebiyatına Genel Bakış I Zorunlu
TLL 113 Türk Dili Tarihi Zorunlu
TLL 123 Türkiye Türkçesi I Zorunlu
TLL 111 Edebi Türler ve Anlatım Teknikleri Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
TLL 132 Türk Edebiyatına Genel Bakış II Zorunlu
TLL 162 Dilbilim ve Türkçe II Zorunlu
TLL 192 Osmanlı Türkçesi I Zorunlu
HUM 103 Uygarlık Tarihi Zorunlu
TLL 124 Türkiye Türkçesi II Zorunlu
Ders Yılı: 2
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
TLL 293 Osmanlı Türkçesi II Zorunlu
TLL 125 Türkiye Türkçesi III Zorunlu
TLL 219 Eski Türkçe (Köktürk ve Uygur Harfli Metinler) Zorunlu
TLL 231 Türk Edebiyatında Çağdaşlaşma I (Tanzimat) Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
TLL 351 Edebiyat Kuramları Zorunlu
TLL 294 Osmanlı Türkçesi III Zorunlu
TLL 220 Orta Türkçe (Karahanlı, Harezm, Kıpçak Türkçeleri ve Edebiyatları) Zorunlu
TLL 288 Klasik Türk Edebiyatına Giriş Zorunlu
TLL 232 Türk Edebiyatında Çağdaşlaşma II (Servet-i Fünun) Zorunlu
Ders Yılı: 3
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
HTR 301 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu
TLL 331 Klasik Türk Edebiyatı I Zorunlu
TLL 311 Eski Anadolu Türkçesi Zorunlu
TLL 361 Halk Edebiyatı I Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
HTR 302 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu
TLL 344 Türkçenin Sözlük Bilimi Zorunlu
TLL 332 Klasik Türk Edebiyatı II Zorunlu
TLL 382 Tasavvuf Edebiyatı Zorunlu
TLL 362 Halk Edebiyatı II Zorunlu
Ders Yılı: 4
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
TLL 477 Çağdaş Türk Romanı I Zorunlu
TLL 441 Fecr-i Âtî ve Genç Kalemler Zorunlu
TLL 431 Cumhuriyet Dönemi Edebiyatında Kısa Öykü Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
TLL 478 Çağdaş Türk Romanı II Zorunlu
TLL 442 Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı-Şiir Zorunlu
TLL 492 Bitirme Projesi ve Seminer Zorunlu
TLL 428 Batılılaşma ve Türk Şiiri Zorunlu
Ders Yılı: Hiçbiri
Ders Dönemi:
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
TLL 262 Dünya Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Alan Seçmeli
TLL 352 Çağdaş Eleştiri Alan Seçmeli
TLL 364 Divan Şiirinde Kuramsal Analiz Alan Seçmeli
TLL 261 Edebiyat Akımları Alan Seçmeli
TLL 456 Mesleki Yazarlık Alan Seçmeli
TLL 483 Paleografya Alan Seçmeli
TLL 214 Dünya Edebiyatında Öykü ve Roman I Alan Seçmeli
TLL 413 Türk Edebiyatı ve Mitoloji Alan Seçmeli
TLL 399 Popüler Kültür ve Edebiyat Serbest Seçmeli
TLL 204 Doğu Türkçesi ve Edebiyatları Serbest Seçmeli
TLL 353 Savaş ve Edebiyat Serbest Seçmeli
TLL 243 Farsça Edebi Metinler Serbest Seçmeli
TLL 466 Edebiyatta Kendilik Anlatıları ve (Oto)Biyografi Serbest Seçmeli
TLL 497 Türk Edebiyatında Müzik Serbest Seçmeli
TLL 499 Dünya Edebiyatında Öykü ve Roman II Serbest Seçmeli
TLL 120 Türk Kültür Tarihi Serbest Seçmeli
TLL 203 Çağdaş Türk Cumhuriyetleri Edebiyatları Serbest Seçmeli
TLL 277 Söylem Çözümlemesine Giriş Serbest Seçmeli