• Turkish
  • English

 

 

 

 

 

 

 

 

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, ulusal ve uluslararası düzeyde saygın araştırmalar yürüten, lisans ve yüksek lisans düzeylerinde başarılı öğrencileri kabul eden, mezunları yurtiçi ve yurt dışında, bilime ve insanlığa olumlu katkılar üretebilen bir bölümdür. Öğrencilerin bölümdeki eğitim sürecinde disiplinler ve kültürlerarası bağlantı kurabilme gücü ve çeşitlilik ile insana, olgulara, olaylara olabildiğince önyargısız bakabilme; kendilerinin belirlediği amaçların değerinin ne olduğunu bilme ve bu bilgileri eylemlerinde kullanma olanağı kazanmaları amaçlanmaktadır. Lisans programı kapsamında İngiliz edebiyatının çeşitli türleri ve dönemleri incelenmekte; metin çözümleme ve eleştiri, karşılaştırmalı edebiyat ve Amerikan edebiyatı alanlarında dersler sunulmaktadır. İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü bünyesinde öğrencilere İngiliz edebiyatı ile beraber karşılaştırmalı edebiyat opsiyonu sunulur. Karşılaştırmalı edebiyat opsiyonu çağdaş kültürel araştırmalar ve edebiyat meselelerinde genel bir perspektif kazandırmayı hedeflemektedir. Öğrencilerimiz Sokrates/Erasmus projeleri kapsamında değişik Avrupa ülkelerinin üniversitelerinde belirli süreler eğitim görmekle kalmayıp, Amerikan üniversiteleriyle yapılan karşılıklı anlaşmalar çerçevesinde de çift diploma alabilme hakkına sahip olabilecektir. Öğrencinin not ortalaması yeterli ve başvurusu olumlu bulunduğunda diğer herhangi bir bölüm ile protokol hazırlanarak çift ana dal ve yan dal yapma olanağı da sağlanmaktadır.