• Turkish
  • English

Bölümümüz Hakkında

​İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, ulusal ve uluslararası düzeyde saygın araştırmalar yürüten, lisans ve yüksek lisans düzeylerinde başarılı öğrencileri kabul eden, mezunları yurtiçi ve yurt dışında, bilime ve insanlığa olumlu katkılar üretebilen bir bölümdür. Öğrencilerin bölümdeki eğitim sürecinde disiplinler ve kültürlerarası bağlantı kurabilme gücü ve çeşitlilik ile insana, olgulara, olaylara olabildiğince önyargısız bakabilme; kendilerinin belirlediği amaçların değerinin ne olduğunu bilme ve bu bilgileri eylemlerinde kullanma olanağı kazanmaları amaçlanmaktadır. Lisans programı kapsamında İngiliz edebiyatının çeşitli türleri ve dönemleri incelenmekte; metin çözümleme ve eleştiri, karşılaştırmalı edebiyat ve Amerikan edebiyatı alanlarında dersler sunulmaktadır.

Öğrencilerimiz Sokrates/Erasmus projeleri kapsamında değişik Avrupa ülkelerinin üniversitelerinde belirli süreler eğitim görmekle kalmayıp, Amerikan üniversiteleriyle yapılan karşılıklı anlaşmalar çerçevesinde de çift diploma alabilme hakkına sahip olabilecektir. Öğrencinin not ortalaması yeterli ve başvurusu olumlu bulunduğunda diğer herhangi bir bölüm ile protokol hazırlanarak çift anadal ve yan dal yapma olanağı da sağlanmaktadır.

İngiliz edebiyatının türlerini ve dönemlerini inceleyen bir eğitim sistemine sahip olan İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, karşılaştırmalı edebiyat ve dilbilim derslerinin yanı sıra öğrencilerin edebiyatı toplumsal ve psikolojik olarak da tahlil etmesini amaçlayan bir anabilim dalıdır.

Liselerin dil bölümü mezunu öğrencilerinin tercihte bulunabileceği ve Fen-Edebiyat Fakültesine bağlı olarak eğitim veren İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, 4 yıllık lisans eğitimini içermektedir. Öğrenciler, bu süre boyunca İngiliz edebiyatını ve İngiliz kültürünü derinlemesine analiz etme şansı elde etmektedir. Disiplinlerarası bir tutumla eser incelemeleri yapabilen öğrenciler, bölüm dilinin İngilizce olmasının da yardımıyla İngilizce okuma, yazma, anlama ve konuşma becerisi de kazanmaktadır. Eserler ve dönemlerin ele alındığı derslerde farklı fikir akımları öğretilmekte ve öğrencilerin kendi fikirlerini oluşturmaları amaçlanmaktadır.

Öğrenciler, başarılı bir eğitim hayatının ardından mezun olduktan sonra ilgi alanlarına göre farklı sektörlerde kariyer yapabilmektedir. Akademisyenlik, öğretmenlik ve çevirmenlik İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunlarının en sık tercih ettiği meslek grupları arasında bulunmaktadır.

Yeditepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) Lisans Diploması yeterliliği 06.12.2023 tarihinde Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’ne dahil edilmiştir.

 

 

 

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanları ve Sıralama

2022 yılı İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü genel yerleştirme puanlarını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.

Program Adı Puan Türü Genel Kont. Yerleşen En Küçük Puan En Büyük Puan
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Ücretli) DİL 4 4 364,46722 380,36300
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) DİL 10 10 479,16198 487,93460
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) DİL 55 55 384,73226 470,23991

 

 

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrenim Ücretleri ve Burs Olanakları

Üniversitemiz, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümüne derece ile giren öğrencilere burs imkanı tanımaktadır. Belli şartları yerine getiren öğrenciler öğrenim ücretlerinin bir kısmından ya da tamamından muaf tutulmaktadır. Buradan hem İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü hem de diğer lisans programlarının burs şartlarını inceleyebilirsiniz.

Yeditepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde bulunan İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü 2023 - 2024 Akademik Yılı ücretleri bu sayfada belirtilmiştir.

Yeditepe Üniversitesinde İngiliz Dili ve Edebiyatı Okumak

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü sıralama ve puanlarda belirlenen hedefi yakalayan öğrenciler üniversitemiz bünyesinde eğitim görebilmektedir. İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans programı öğrencilerin disiplinler ve kültürlerarası bağlantı kurabilmelerini, bu bağlantı sayesinde insanlara ve olgulara tarafsız bakabilmelerini ve eğitim süreci boyunca edindikleri bilgi birikimini pratik yaşama aktarabilmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Bu anlamda, bilim ve insanlığa katkı sağlamayı hedefleyen bir bölümdür.

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans programı geçmişten günümüze İngiliz edebiyatı dönemlerini incelemek ile birlikte karşılaştırmalı edebiyat ve metin çözümleme alanlarında da eğitim vermektedir. Özellikle, bölümümüz eğitim sistemi içinde yer alan karşılaştırmalı edebiyat opsiyonu hem İngiliz edebiyatı hem de kültürel araştırmalar bağlamında öğrencilerin farklı bir bakış açısı kazanmasını sağlamaktadır.

Öğrenciler, lisans programı sırasında sosyoloji ve psikoloji gibi pozitif bilimler ve İngilizce öğretmenliği başta olmak üzere pek çok farklı branşta çift anadal ve yan dal yapabilmektedir. Lisans eğitimini başarı ile tamamlayarak mezun olan öğrenciler eğitim ve öğretim alanının her aşamasında kariyer yapma olanağı elde etmektedir.

İngiliz Dili ve Edebiyatı Mezunu Ne İş Yapar? Nerelerde Çalışır?

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunları eğitim hayatlarının ardından ilgi duydukları alana göre farklı sektörlerde kariyer yapabilmektedir. Akademik çalışmalarda bulunmak ve hayat boyu öğrenmek isteyen mezunlar yüksek lisans ve doktora programları ile bu isteklerini elde edebilmekte ve akademisyen olabilmektedir. Hem devlet okullarında hem de özel dershane ve kurslarda İngilizce öğretmenliği yapmak isteyen mezunların ise pedagojik formasyon alması gerekmektedir.

Mezunlar; bakanlıklar, çeviri ve tercümanlık büroları, turizm acenteleri, haber ajansları, basın ve yayın kurumları, reklam firmaları ve dış ticaret sektörü gibi farklı alanlarda çevirmen, rehber, editör, yönetici, metin yazarı, edebiyat eleştirmeni gibi pozisyonlarda çalışabilmektedir.

Misyon ve Vizyon

Vizyon

Bölümümüz vizyonunu ulusal ve uluslarası düzeyde saygın araştırmalar yürüten, mezunları yurtiçi ve yurt dışında çeşitli akademik ve araştırma kurumlarında başarılı olan, bilime ve insanlığa olumlu katkılar üretebilen bir bölüm olmak olarak belirlemiştir.  

Misyon

Bölümümüzün misyonu, öğrencilerimizin öğrenimleri sürecinde disiplinler ve kültürler arası bağlantı kurabilme gücü ile insana, olgulara, olaylara olabildiğince önyargısız bakabilme; belirledikleri amaçların değerinin ne olduğunu bilme ve bu bilgileri eylemlerinde kullanma olanağı kazanmalarından oluşmaktadır.

Öğrenci Değişim Programları

ERASMUS+ PROGRAMI 

Erasmus programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır. Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri; kısa süreli öğrenci ve personel değişimi yapabilmeleri için karşılıksız mali destek sağlamaktadır.  

Bunun yanısıra yükseköğretim sistemini iş dünyasının gereksinimlerine uygun olarak geliştirmek ve üniversite mezunlarının iş dünyasında istihdam edilebilirliğini arttırmak amacıyla yükseköğretim kurumları ile çalışma çevreleri arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin arttırılmasını da teşvik etmektedir.

Anlaşmalı Olduğumuz Erasmus Programları

Klagenfurt University, Klagenfurt (Austria)

University of Barcelona, Barcelona (Spain)

La Sapienza University, Rome (Italy)

University of the West, Timisoara (Romania)

Oulu University, Oulu (Finland)

Vilnius University, Vilnius (Lithuania)

Köln University, Köln (Germany)

Wroclaw University, Wroclaw (Poland)

University of Athens, Athens (Greece)

Savoie University, Chambery (France)

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Erasmus Programı E-Broşürü İndirmek için tıklayınız.

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Erasmus Koordinatörü: Doç. Dr. Catherine MacMillan / cmcmillan@yeditepe.edu.tr

Bologna Süreci

Yeditepe Üniversitesi, Bologna Eşgüdüm Komisyonu çalışmalarını ulusal ve uluslar arası yeterlikler çerçevesinde yürütmektedir.

Bu doğrultuda üniversitemizde 2006 yılından beri devam etmekte olan çalışmalar sonucu 2012 yılında, var olan tüm programların yeterlikleri, Türkiye Yükseköğretim Yeterlikler Çerçevesi (TYYÇ) ile mesleki ve güncel standartlar göz önünde tutularak belirlenmiş ve derslere ait öğrenme çıktıları ile ilişkilendirilerek öğretimin daha planlı ve nitelikli hale gelmesi sağlanmıştır.

Eğitimde bilimsellik, işbirliği ve şeffaflık ilkeleri gereğince tüm programlara ait ders planları hazırlanmış ve fakülte web sayfalarında yayınlanmıştır.

Uluslar arası standartlara ilişkin benzeri çalışmalar üniversitemizin bilimsel, dinamik ve yenilikçi anlayışı çerçevesinde devam etmektedir.

Bölümümüzün Bologna Bilgi Paketini İncelemek İçin Tıklayınız.

Bölümümüzün Bologna Ders İçeriklerini Görmek İçin Tıklayınız.

Bölümümüzün Bologna Seçmeli Ders İçeriklerini Görmek İçin Tıklayınız.

Çift Anadal ve Yan Dal Olanakları

Bölümümüzün Çift Anadal ve Yandal Anlaşmaları

Öğrencinin not ortalaması yeterli ve başvurusu olumlu bulunduğunda diğer herhangi bir bölüm ile protokol hazırlanarak çift anadal ve yandal yapma olanağı sağlanıyor. Tüm bu seçeneklerin dört yıllık program içerisinde tamamlanacak şekilde planlanmasına özen gösteriliyor. İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünün aşağıda adı geçen bölümler ile çift anadal anlaşması bulunmaktadır. Öğrencilerimizin talepleri doğrultusunda bu bölümler dışındaki bölümler ile de çift anadal anlaşması yapılma imkanı bulunmaktadır.

 

Yan dal programları için ise protokol gerekmemektedir. (Psikoloji ve Hukuk bölümleri ile yan dal yapılmamaktadır.)

 

Yan Dal Programlarımız:

İngiliz Dili ve Edebiyatı Yan Dal Programı

İngiliz Dili ve Edebiyatı Yan Dal Programı (İngilizce Öğretmenliği Bölümünden Gelen Öğrenciler İçin)

İngiliz Dili ve Edebiyatı Yan Dal Programı (Çeviribilimi Bölümünden Gelen Öğrenciler İçin)

FEDEK Akreditasyonu

Bölümümüz Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Komisyonu (FEDEK)* tarafından 25 Mart 2023 - 30 Eylül 2026 tarihleri arasında geçerli olmak üzere akredite edilmiştir. 

*FEDEK, FEF programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınmaktadır. 

FEDEK hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.