• Turkish
  • English
Ders Kodu: 
SOC 124
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, öğrencinin modern dönemin tarihsel öncellerini kavramasına yardımcı olmaktır. 19. Yy, birçok toplum için eski rejimden modern döneme geçişte düğüm noktasıdır. Bu sebeple bu yüzyılın sosyo-ekonomik ve düşünsel yaşamı hakkında bilgilenen ve o dönem insanının zihin yapısı ile ilgili kavrayışa sahip olan öğrenci modern dönemin temel prensiplerini de kavrama şansına sahip olacaktır.
Dersin İçeriği: 

Ders boyunca on dokuzuncu yüzyılın temel meseleleri olan kapitalizm, sanayileşme, milliyetçilik, kentleşme gibi sosyal konular bugün ‘klasik’ diye isimlendirdiğimiz dönemin düşünürlerinin kuramları paralelinde işlenecektir. Bu metinlerin yanında Osmanlı entelektüel çevresinin, Batı’dan gelen etkilere karşı geliştirdikleri tutumları anlamak üzere Osmanlı entelektüellerinin yazıları da incelenecektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, C:Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Bu derse devam eden öğrenci

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Öğrenci klasik sosyal kuramın temel yaklaşımlarını öğrenir

3,4,6,7,8

1,2,3

A,C

2) Tarihsel olarak modern öncesi dönemden modern döneme geçişin mantığını anlar

2,3,5,

1,2,3

A,C

3) Avrupa merkezli düşüncenin temel özelliklerini ve buna karşı çıkanların savunularını kavrar

4,5,7,8

1,2,3

A,C

4) Kapitalizm, Milliyetçilik, Sanayileşme, Kentleşme gibi modern dönem olgularının temel niteliklerini anlar

2,3,4,5,6,7

1,2,3

A,C

5) On dokuzuncu yüzyıl ideolojilerini sosyal, ekonomik ve siyasi altyapıları çerçevesinde öğrenir.

2,5,8,

1,2,3

A,C

6) Osmanlı entelektüel çevresindeki ıslahatçı akımlar hakkında bilgilenir

3,7,8

1,2,3

A,C

7) Osmanlı aydın çevreleri arasındaki ‘gelenekçi’ ‘yenilikçi’ tartışmasını kavrama yoluyla bugünün güncel sosyal ve politik akımları hakkında görüş sahibi olur

3,7,8

1,2,3

A,C

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

İlk görüşme, dersin tanıtımı ve ders gereksinimlerinin anlatımı

Der Planı

 

2

Modern dönem: on dokuzuncu yüzyılın sosyal, ekonomik ve politik nitelikleri

Derlenmiş metinler

3

Kapitalist ve kapitalist öncesi (dışı) sistemler, ikisi arasındaki çatışma

Derlenmiş metinler

4

Şehirler ve şehir halkı: Batının ‘burjuva’sına karşılık Osmanlı’nı ‘ekabir’i

Derlenmiş metinler

5

Üretim tip(ler)i: Sanayicilik ve zenaatkarlık

 

Derlenmiş metinler

6

On dokuzuncu yüzyıl Kuramları ve kuramcıları I

Derlenmiş metinler

7

On dokuzuncu yüzyıl Kuramları ve kuramcıları II

Derlenmiş metinler

8

Ara Sınav

Derlenmiş metinler

9

Osmanlı klasik döneminin sosyal, ekonomik ve siyasal unsurları

Derlenmiş metinler

10

Değişime karşı çabalama: Osmanlı aydınları ve Islahatçılık

Derlenmiş metinler

11

Müslüman ahlakı ve kapitalist olmayanı savunmanın ruhu: Gelenekselciliğin İdeolojik dayanakları

Derlenmiş metinler

12

Osmanlı tipi modernite arayışı: Osmanlı aydın çevrelerinde dinsel, etnik, vatandaşlık temelli ideolojiler

Derlenmiş metinler

13

Bugünün sosyal çevresinde ondokuzuncu yüzyıl etkileri

Derlenmiş metinler

14

Son değerlendirme, ders içeriğinin gözden geçirilmesi, öğrenciden geri bildirim

Derlenmiş metinler

 

Kaynaklar

Ders Notu

Dersin hocası tarafından çeşitli metinlerden derlenmiş bir derleme metin ders kitabı olarak kullanılacaktır.

Diğer Kaynaklar

Kitap ve makale olarak geniş bir kaynak havuzu, derse hazırlık ya da dönem projesi olarak öğrenciye verilecektir.

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Her hafta anlatılacak konuyla ilgili makaleler veya kitap bölümleri verilecektir.

Ödevler

Öğrenci dönem boyunca okuduğu kitapların raporunu yazacaktır.

Sınavlar

Vize, Final

 

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

50

Okumalar

4

50

     

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

70

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

30

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Sosyal bilimlerde araştırma yöntemlerine hâkim, sosyolojik araştırmalar yapabilecek gerekli donanıma sahip bireyler yetiştirmek,

X

 

 

 

 

 

2

Sadece sosyoloji alanında değil farklı fakülte ve bölümlerden alınan dersler aracılığıyla disiplinlerarası bir bakış açısına sahip bireyler yetiştirmek,

 

 

 

X

 

 

3

Türkiye toplumunun başlıca konularına ve meselelerine hâkim bireyler yetiştirmek,

 

 

 

X

 

 

4

Sosyolojinin temel temalarından “örgüt ve kurum sosyolojisi” konusuna hâkim sosyal bilimciler yetiştirmek,

 

 

X

 

 

 

5

Sosyolojinin temel temalarından “siyaset sosyolojisi ve toplumsal değişim” konularına hâkim sosyal bilimciler yetiştirmek,

 

 

 

 

X

 

6

Sosyolojinin ana temalarından “toplumsal eşitsizlikler/tabakalaşma” konusuna hakim sosyal bilimciler yetiştirmek,

 

X

 

 

 

 

7

Sosyolojinin ana temalarından “kültür ve toplum” konularına hakim sosyal bilimciler yetiştirmek,

 

 

 

X

 

 

8

Sosyal bilimler kuramlarına ve sosyal bilimler tarihine hakim sosyal bilimciler yetiştirmek,

 

 

 

 

X

 

9

Sözlü ve yazılı şekilde kendini ifade edebilme becerisine sahip, akademik yazının ana gerekliliklerini bilen bireyler yetiştirmek,

 

X

 

 

 

 

10

Uluslararası kuruluşlarda görev alarak, dünyanın farklı coğrafyalarında proje geliştirebilecek düzeyde donanımlı bireyler yetiştirmek.

X

 

 

 

 

 

 

ECTS

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati)

14

3

42

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

14

36

42

Ara Sınav

1

3

3

Kitap okumaları

4

10

40

Sunum

4

10

40

Final

1

3

3

Toplam İş Yükü

 

 

170

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

 

6,8

Dersin AKTS Kredisi

 

 

7