• Turkish
  • English
Ders Kodu: 
SOC 425
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı sosyoloji öğrencilerine, sosyolojinin, sağlık ve tıp konularıyla ilişkin yaklaşımını göstermek, farklı bakış açılarının olduğunu vurgulamak, sosyal bilimlerin sağlık, hastalık, rahatsızlık vb. gibi kavramları nasıl yorumlandığını göstermek, topluluklara özgü bazı semptompların kültürden kültüre nasıl değişiklik gösterdiğini sunmak, sağlık konularının evrensel mi yoksa kültürel olgular mı olduklarına sosyolojinin teorik ve metodolojik olarak nasıl baktığını göstermek
Dersin İçeriği: 

Sağlık Sosyolojisi nedir? Sosyal Bilimler ile Tıp Bilimi ilişkisi nedir? Niçin bazı kavramları sağlık sosyolojisi perspektifinden açıklama ihtiyacı duyuyoruz? Semptomların anlamı, kültüre özgü semptomlar, hastalığın kişisel ve sosyal anlamları, yaftalanma, hastalıktan utanma, hasta ve hasta yakınlarının perspektiflerinden doktorların konumu, doktor hasta ilişkileri, hasta dernekleri, biyolojik vatandaşlık, tıbbıleştirilmiş benlik ve biyopolitikaları vb. açıklamak. 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1)     Sağlığın toplumsal örüntülerini vurgular. 1,2,3,4,6,7,9 1,2,3 A,C
2)     Toplumun içinde yaşayan, bir başka deyişle sosyalleşmiş bir varlık olarak insan sağlığının, içinde yaşadığı toplumun kültüründen nasıl ve ne yollarla etkilendiğini irdeler.    2,3,5,8,9,10 1,2,3 A,C
3)     Toplumsal kültürün insan ve toplum sağlığına etkilerine ilişkin örnekler üzerinde tartışır.   1,2,3,5,6,7,9,10 1,2,3 A,C
4)     İnsanın toplumun kurduğu kültürel yapı içinde sağlığın yerini ve önemini irdeler. 1,2,3,6,9,10 1,2,3 A,C
5)     Sağlığın evrensel tanımında yer alan “bedensel, ruhsal ve toplumsal bakımlardan tam iyilik durumu”nu kültürel boyutta irdeler.  

1,2,3,6,9,10             

        1,2,3              A,C
6)     Toplumsal sisteminin öğelerini ve sağlık sistemi ile etkileşim dinamiklerinin temel düzeyde kavrar; bilgi, beceri ve tutum düzeyinde uyum sağlar.      

   1,2,3,6,9,10

        1,2,3 A,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sağlık Sosyolojisine Giriş: Sağlık Sosyolojisi Nedir?  Sosyal Bilimler ve Tıp Bilimi arasındaki ilişki nedir?  
2 Hastalık ve Hastalık Durumu Kavramları: Semptom ve Hastalıkların anlamı: Rahatsızlık-Hastalık, Hastalıkların Kişisel ve Sosyal Anlamları: Hastanın iç dünyasını anlayabilme Turner, S. B. (part 2) Kleinman, A.  (3-30) Kleinman, A. (31-55)
3 Biyolojik Vatandaşlık Petryna A. (Chapter 5: 115-143).

Rose, N. (131-154)

4 Biyopolitikalar Foucault, M.,  Rose, N. (131-154)
5 Palyatif Bakım ve Hastalık Anlatıları Konuk: Gizem Araci (Palyatif Bakım Uzmanı)
6 Sağlık ve Toplumsal Cinsiyet Kadın Sağlığı ve Hareketlerinden Sesler
7 Ara Sınav  
8 Sağlıkta Eşitsizlik Belgesel
9 HIV-AIDS “ varım çünkü varız” Erving Goffman, Laing, R. D, Foucault Readers
10 Akıl Hastalıkları  
11 Film: One Flew Over the Cuckoo’s Nest (Guguk Kuşu)  
12 Sağlık ve Çevre     
13 Sağlık Sosyolojisinde Özel Konular  
14 Sağlık Sosyolojisinde Etik –Hasta Hakları  
15 Tartışma  
16         Final Sınavı  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Derste verilen kitaplar, makaleler ve kitap bölümleri
Diğer Kaynaklar -        Foucault, M. (1997) ‘The Birth of Biopolitics’, Ethics, Çev: R. Hurley, Allen Lane-London, Penguin Press.

 

  • Goffman, E. (1961).  The Moral Career of the Mental Patient pp. 1-124.. and On the Characteristics of Total Institutions, pp. 125-170 [the latter section is recommended]. In Asylums. New York: Anchor.

-        Kleinman, A. (2004). The Illness Narratives: Suffering Healing&The Human Condition. USA. Dell Publishing Group.

 

-        Laing, R. D. (1988) The divided self : an existential study in sanity and madness.Harmondsworth : Penguin Books.

 

-        Mattingly, C., Garro, C. L. (editors; 2004) Narrative and The Cultural Construction of Illness and Healing. Berkeley. University of Caifornia Press.

 

-        Özbay, C., Terzioğlu, A. ve Yasin Y. (2011). Neoliberalizm ve Mahremiyet: Türkiye’de Beden, Sağlık ve Cinsellik. İstanbul: Metis Yayınları.

 

-        Petryna, A. (2002). Life Exposed: Biological Citizens after Chernobly. U.K.: Princeton University Press.

 

-        Rose, N. (2007). The Politics of Life Itself: Biomedicine, Power, and Subjectivity in the Twenty-First Century. Oxford: Princeton University Press.

 

Turner, S. B. (1995). Medical power and social knowledge. London ; Thousand Oaks : Sage Publications. .  

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Makaleler, Kitaplar ve Kitap bölümleri
Ödevler  
Sınavlar Ara sınav ve Final sınavı

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı  1 60
Yıl içinin Başarıya Oranı  1 40
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Sosyal bilimlerde araştırma yöntemlerine hâkim, sosyolojik araştırmalar yapabilecek gerekli donanıma sahip bireyler yetiştirmek,         x  
2 Sadece sosyoloji alanında değil farklı fakülte ve bölümlerden alınan dersler aracılığıyla disiplinlerarası bir bakış açısına sahip bireyler yetiştirmek,          X  
3 Türkiye toplumunun başlıca konularına ve meselelerine hâkim bireyler yetiştirmek,          X  
4 Sosyolojinin temel temalarından “örgüt ve kurum sosyolojisi” konusuna hâkim sosyal bilimciler yetiştirmek,          
5 Sosyolojinin temel temalarından “siyaset sosyolojisi ve toplumsal değişim” konularına hâkim sosyal bilimciler yetiştirmek,          
6 Sosyolojinin ana temalarından “toplumsal eşitsizlikler/tabakalaşma” konusuna hakim sosyal bilimciler yetiştirmek,         X  
7 Sosyolojinin ana temalarından “kültür ve toplum” konularına hakim sosyal bilimciler yetiştirmek,         X  
8 Sosyal bilimler kuramlarına ve sosyal bilimler tarihine hakim sosyal bilimciler yetiştirmek,          X  
9 Sözlü ve yazılı şekilde kendini ifade edebilme becerisine sahip, akademik yazının ana gerekliliklerini bilen bireyler yetiştirmek,          
10 Uluslararası kuruluşlarda görev alarak, dünyanın farklı coğrafyalarında proje geliştirebilecek düzeyde donanımlı bireyler yetiştirmek.      X