• Turkish
  • English
Ders Kodu: 
HTR 301
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
2
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş sürecinin, felsefesinin, temel ilkelerinin, günümüz Türkiyesi'nin bölgesel ve küresel ilişkileri ile temel ulusal sorunlarının doğru ve tam olarak anlaşılıp özümsenmesini sağlayacak tarihi bilgi alt yapısını kazandırmaktır.
Dersin İçeriği: 

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun anlaşılması için gerekli olan alt yapı hazırlandıktan sonra, günümüz Türkiye’si ve bu dönem içerisinde etkili olan olaylar olabildiğince ele alınacaktır. HTR 301 konularının Bağımsızlık Savaşı’nın sonuna kadar gelmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Türkiye Cumhuriyetinin tarihsel temellerini açıklar. 6,7 1,2,3 A
2) Birinci Dünya Savaşı’nın ardından yaşanan Türk İstiklal Harbi’ni anlatır. 6,7 1,2,3 A
3) Milli Mücadeleyi ve hedeflerini açıklar. 6,7 1,2,3 A
4) Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluş felsefesini açıklar. 6,7 1,2,3 A
5) Tam bağımsız yeni bir Türk devletinin kurulmasını anlatmaktadır. 6,7 1,2,3 A
6) Cumhuriyetin temel değerlerini öğretir 6,7 1,2,3 A

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Aydınlanma Çağı  
2 Sanayi İnkılabı ve Fransız İhtilali  
3 XIX.Yüzyılda Avrupa ve Birinci Dünya Savaşı'na Giden Süreç  
4 Osmanlı Çağdaşlaşma Çalışmaları  
5 Tanzimat, Islahat Fermanı ve Meşrutiyetler  
6 Trablusgarp, Balkan Savaşları ve Sonuçları  
7 Birinci Dünya Savaşı ve Mütareke  
8 Vize Sınavı  
9 Mütareke Sonrası Genel Gelişmeler,  Mustafa Kemal'in Samsun'a Çıkışı  
10 Milli Mücadelenin Amacı, Yöntemi ve Kongreler Dönemi  
11 Misak-ı Milli, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dönemi  
12 Misak-ı Milli, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dönemi  
13 Sakarya Savaşı, Büyük Taarruz, Mudanya Mütarekesi ve Lozan Barış Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması  
14 Genel Değerlendirme

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Finalin Başarıya Oranı  1 60
Toplam   100

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 1 1
Final 1 1 1
Toplam İş Yükü     50
Toplam İş Yükü / 25 (s)     2
Dersin AKTS Kredisi     2