• Turkish
  • English
Ders Kodu: 
PSY 314
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
4
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
4
AKTS: 
8
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Deneysel araştırma stratejisi ve ona alternatif stratejilerle ilgili kuramsal ve uygulama bilgisinin geliştirilmesi.
Dersin İçeriği: 

Algı, dikkat, öğrenme, bellek, dil ve sosyal süreçler gibi alanlarda laboratuvar deneyi tasarlanması, uygulanması ve rapor yazılması konusunda deneyim kazandırır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı ders, 3: Seminer, 4: Araştırma, 5: Benzetim/Vaka Çalışması/Rol Yapma, 6: Problem Çözme, 7: Konuk Konuşmacı
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Yazılı ödev, C: Sunum, D: Araştırma, E: Münazara, F: Kısa Sınav, G: Derse Katılım

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Araştırma sorusuna uygun strateji seçebilir.

6,7,8,9,10

2,3,4,5,6

B,D,E,G

2) Deneylerin ve alternatif stratejilerin temel özelliklerini açıklayabilir.

6,7,8,9,10

2,3,4,5,6

B,D,E,G

3) Deneylerde kontrol ve üçüncü değişkenlerle ilgili bakışı açıklayabilir; uygulayabilir.

6,7,8,9,10

2,3,4,5,6

B,D,E,G

4) Denekler-arası ve denekler-içi dizaynları araştırmaya uygun olanı seçebilir.

6,7,8,9,10

2,3,4,5,6

B,D,E,G

5) Küçük N dizaynları açıklayabilir.

6,7,8,9,10

2,3,4,5,6

B,D,E,G

6) Araştırma sorusu belirlemekten bulguların yorumlanmasına ve rapor edilmesine kadar araştırma sürecini gerçekleştirebilir.

1,2,3,6,7,8,9,10

2,3,4,5,6

B,D,E,G

7) Araştırma rapor ve makaleleri yazarken dikkat edilmesi gerekenleri açıklayabilir.

6,7,8,9,10,15,16

2,3,4,5,6

B,D,E,G

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

(Ders kitabından)

1

Derse giriş

 

2

1. Deneye Giriş (sınıf projesi)

Geçmiş literatür

3

1. Deneyin Planlanması ve Hazırlığı

 

4

Data Toplama

 

5

Data Toplama

 

6

SPSS Kullanarak Data Analizi

 

7

Taslak Yazımı 1

 

8

1.Taslak Teslimi

İlgili literatür

9

2. Deneye Giriş (grup projesi)

Geçmiş literatür

10

Grup Projelerinin Planlanması ve Hazırlığı

 

11

Data Toplama

 

12

Data Toplama

 

13

SPSS Kullanarak Data Analizi

 

14

2. Taslak Teslimi

İlgili literatür

 

Kaynaklar

Ders Notu

 

Diğer Kaynaklar

Derste yapılan araştırmalarla ilgili yayımlanmış makaleler

 

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Örnek rapor ve makaleler, deney uygulaması materyalleri

Ödevler

Deneylere hazırlıkla ilgili görevler

Sınavlar

Araştırma raporu yazma

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

50

Final

1

50

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Bir bilim dalı olarak psikolojinin, temel kavramları, kuramsal bakış açıları ve tarihsel gelişimine hakimdir.

 

 

X

 

 

2

Psikolojinin alt alanları ve bu alanların yöntem ve uygulamaları konusunda bilgi sahibidir.

 

X

 

 

 

3

Psikoloji kuramları ile bu kuramların görgül temelleri arasındaki bağı kurabilir.

 

 

 

 

X

4

Psikoloji dışındaki diğer bilim dallarının psikolojiyle benzerlik ve farklılıklarını karşılaştırıp, psikolojiye potansiyel  katkısını görebilir ve disiplinler arası çalışmanın öneminin farkındadır.

 

 

X

 

 

5

Psikoloji biliminin araştırma ve araştırma etiği ilkelerine yönelik temel özelliklerini kavrar.

 

 

 

X

 

6

Psikolojide temel araştırma yöntemlerini tanır, araştırma deseni oluşturabilir, veri toplayabilir, güncel bilişim teknolojilerinden faydalanarak veri analizi ve veri yorumlama becerisine sahiptir.

 

 

 

 

X

7

Psikoloji alanındaki soruları cevaplamaya yönelik uygun araştırma, yöntem, bilgi ve becerilerinin kullanıldığı araştırma çalışmalarını planlayabilir ve yürütebilir ve/veya mevcut verilerle çalışabilir.

 

 

 

X

 

8

Bilgiye erişebilir, bilgiyi etkin kullanabilir ve bu amaçla disiplinlerarası kaynak taraması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilir.

 

 

 

X

 

9

Kuram, araştırma yöntemleri ve uygulamaları yordamada şüpheci sorgulama yapabilir ve bilimsel yaklaşımı kullanabilir.

 

 

 

 

X

10

Analitik, eleştirel ve yaratıcı şekilde düşünebilir ve düşüncelerini ifade edebilir; düşünme ve düşüncenin ifadesinde mantıksal ve akıcıdır.

 

 

 

X

 

11

Psikolojinin temel araştırma yapılan alanlarından elde edilen bulguların potansiyel uygulama alanlarının farkındadır.

 

 

X

 

 

12

Psikoloji ve uzmanlık alanlarıyla ilgili konulardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri bağdaştırabilir.

 

X

 

 

 

13

Psikolojinin uygulamalı alanlarını ve bu alanlarda ne tür uygulama yöntemleri olduğunu tanıyıp mesleki etik kurallarına bağlı kalır.

 

X

 

 

 

14

Psikoloji biliminin sağladığı bilgiyi ve kuramları mesleki etik ilkeleri çerçevesinde bireysel, sosyal, kültürel ve kuramsal konularda kullanabilir. Toplumsal duyarlılık ve bireysel sorumluluk bilincine sahiptir.

 

 

X

 

 

15

Tek başına ya da başkalarıyla verimli çalışabilir.

 

 

 

X

 

16

İngilizce düşünme, okuma, yazma ve sözlü ifade becerisine sahiptir.

 

 

 

 

X

 

ECTS

Etkinlik

SAYI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati)

14

5

70

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

14

5

70

Ara Sınav hazırlığı

1

25

25

Final

1

25

25

Toplam İş Yükü

 

 

190

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

7,6

Dersin AKTS Kredisi

 

 

8