• Turkish
  • English
Ders Kodu: 
PHYS 102
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
2
Kredi: 
4
AKTS: 
6
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, öğrencilerin elektrik ve manyetizma konularında temel bir bilgi birikimine sahip olmasını ve bu konularla ilgili yaşadığımız evreni, güncel uygulamaları daha iyi anlayabilmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Elektriksel Yük, Elektriksel Alan, Gauss Yasası, Elektriksel Potansiyel,
Kapasitans, Elektrik Akımı ve Direnç, Devreler, Manyetik Alanlar, Akımdan
dolayı Oluşan Manyetik Alanlar, Endüksiyon ve Endüktans, Maddenin
Manyetizması, Maxwell Denklemleri, Elektromanyetik Salınımlar ve
Alternatif Akım, LC osilatörü, RLC faz diagramları.

 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 5: Problem Çözme, 14: Laboratuar, 15:Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Final I: Laboratuar performansı

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Elektrik ve manyetizma konularında temel kuramsal ve uygulamalı bilgileri bilir.

 

1,2,5,14,15

A,B,I

2) Elektrik ve manyetizma konularında temel kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak, mühendislik ve ileri fizik problemlerini modeller ve çözer.

 

1,2,5,14,15

A,B,I

3) Elektrik ve manyetizma konularının fiziğin diğer alanları ile ilgisini,bunlarla bağıntılı olarak yaşadığımız evreni, güncel uygulamaları anlar, yorum yapar ve açıklar.

 

1,2,5,14,15

A,B,I

4) Elektrik ve manyetizma konularına dayananan ileri düzey derslere temel oluşturacak bilgi ve analitik düşünme yetisine sahiptir.

 

1,2,5,14,15

A,B,I

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

ELEKTRİKSEL YÜK, ELEKTRİKSEL ALAN

Elektriksek yük

2

GAUSS YASASI

Elektrik alan

3

ELECTRIC POTENTIAL

Potansiyel

4

KAPASİTANS

Kapasitörler

5

SINAV

 

6

ELEKTRİK AKIMI VE DİRENÇ

Akım, devre elemanları

7

DEVRELER

Elektrik devreleri

8

MANYETİK ALANLAR

Manyetik alan

9

AKIMDAN DOLAYI OLUŞAN MANYETİK ALANLAR

Manyetik alan kaynakları

10

SINAV

 

11

ENDÜKSİYON VE ENDÜKTANS

Endüktans ve uygulamaları

12

MADDENİN MANYETİZMASI

Madde ve manyetizma

13

MAXWELL DENKLEMLERİ

Maxwell

14

ELEKTROMANYETİK SALINIMLAR, LC osilatörü, RLC

Özel devreler

 

Kaynaklar

Ders Notu

 “PHYSICS FOR SCIENTISTS AND ENGINEERS” GIANCOLI, 4TH EDITION, PRENTICE HALL
 

Diğer Kaynaklar

FUNDAMENTALS OF PHYSICS” HALLIDAY RESNICK ,  “PHYSICS”, SERWAY.

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

“FIRST YEAR PHYSICS LABORATORY EXPERIMENTS” YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ FİZİK BÖLÜMÜ (2002-2013)

Ödevler

Ders kitabından.

Sınavlar

 
 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

2

71

Laboratuar

12

29

Ödev

10

0

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

30

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

70

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Fizik ve Matematik, bilgilerini uygulama becerisi kazanır.

       

X

2

Deney (ölçme, araştırma düzeneği vs.) tasarlama ve yapabilme, deney sonuçlarını analiz etme ve de yorumlama bilgi ve becerisi kazanır.

       

X

3

Endüstrinin ihtiyaç duyduğu bilim ve teknoloji konularındaki ölçümlerde gereksinimleri karşılayabilecek niteliklere sahiptir.

   

X

   

4

Disiplinler arası takımlarda çalışır.

     

X

 

5

Fizik problemlerini tanımlar, formule eder  ve çözer.

       

X

6

Mesleki ve etik sorumluluk bilincindedir.

X

       

7

Etkin iletişim kurar.

   

X

   

8

Fiziğin endüstriyel uygulamaları ve toplumsal boyuttaki katkısı için gereken eğitime sahiptir.

X

       

9

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir ve bunu gerçekleştirir.

   

X

   

10

Çağdaş mesleki konular ve teknolojik gelişmeler hakkında bilgi sahibidir.

   

X

   

11

Fizik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanır.

   

X

   
 

ECTS

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati)

14

3

42

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

14

5

70

Ara Sınav

2

2

4

Laboratuvar

13

2

26

Final

1

3

3

       

Toplam İş Yükü

 

 

145

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5.8

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6