• Turkish
  • English

Bölümümüzde üç ana araştırma grubu bulunmaktadır. Bunlar Geometri, Topoloji ve Fizik grubu, Cebir ve Sayılar Teorisi grubu ve Analiz, Türevli Denklemler ve Uygulamaları grubudur. Geometri, Topoloji ve Fizik grubu fakülte üyelerimiz Prof. Dr. Yusuf Ünlü, Prof. Dr. Hasan Gümral, Prof. Dr. Ender AbadoğluDr. Öğr. Üyesi Barış Efe, Dr. Öğr. Üyesi Melike Işim Efe, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif Erdal, Dr. Öğr. Üyesi Tuna Bayraktar ve Dr. Öğr. Üyesi İlker Savaş Yüce'den oluşmaktadır. Cebir ve Sayılar Teorisi gurubunda ise fakülte üyelerimizden Prof. Dr. Yusuf Ünlü, Dr. Öğr. Üyesi Erol Serbest ve Dr. Öğr. Üyesi Meltem Özgül bulunmaktadır. Doç. Dr. Mustafa Polat ise Analiz, Türevli Denklemler ve uygulamaları gurubunu oluşturmaktadır. Herbir araştırma gurubunun çalışma konuları ve yayınları hakkında daha ayrıntılı bilgiyi bölüm üyelerimize ait web sayfalarında bulabilirsiniz.