• Turkish
  • English

  Prof. Dr. Necdet Aslan

 

Plazma ve endüstriyel uygulamaları ve vakum kaplama, Hesaplamalı akışkanlar dinamiği

Ph.D. 1993 Michigan Üniv., ABD

Prof. Dr. İpek Karaaslan

Fen B. Enst. Rektör Yard.

Medikal Fizik, Monte Carlo simulasyonları

Ph.D. 2006 İTÜ--Nükleer Fizik, MsC. Liverpool Üniv. 1999

 Prof. Dr. Ertan Akşahin

 

Doğrusal olmayan optik ve kuantum noktaları

Ph.D. 1969 ODTÜ-Nükleer Fizik

Doç. Dr. Vildan Üstoğlu Ünal

Bölüm Bşk.

Doğrusal olmayan optik, Kuantum noktaları, Hesaplamalı akışkanlar dinamiği

Ph.D. İTÜ-Uzay Mühendisliği-2003, MsC. Aerodinamik Von Karman Inst. for Fluid Dynamics- 1997, MsC. Fizik-1993

Dr. Öğrt. Üyesi Ertuğrul Demir Bölüm Bşk. Yrd. Malzemelerde radyasyon hasarı
Radyasyon koruyucu malzemeler
Hızlı ağır iyon (SHI) ışınlaması
Tıbbi Fizik
X-ışını/Gama ışınları/Nötron ışıması
Nanokompozit malzemeler
Yeşil Malzemeler

2014-2020 Doktora İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü

2011-2014 Yüksek Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü

2004-2010 Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi

Dr. Öğrt. Üyesi Ercüment Akat

 

Katıhal fiziği, katı cisimlerin dönme dinamiği

Ph.D. 2000 Boğaziçi Üniv.-Fizik

 Dr. Öğrt. Üyesi Fatma Melda Patan Alper

Bölüm Bşk. Yrd.

Metroloji, Nanometroloji, Kuantum Mekaniği, Sıcaklık Metrolojisi

Ph.D. 2018 Yeditepe Üniv.-Fizik

 

LABORATUVARLAR