• Turkish
  • English

TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği

Sosyal Bilimler Alanındaki Lisans Öğrencilerine TÜBİTAK 2209-A Araştırma Projeleri Hazırlama Eğitimi

 

 

Etkinlik Amacı ve Kapsamı

Bu etkinlik, okulumuz Yeditepe Üniversitesi’nin Fen-Edebiyat Fakültesi’nde Sosyal Bilimler üzerine eğitim görmekte olan lisans öğrencilerine “TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı” kapsamında proje yazım tekniğini göstermeyi amaçlamaktadır. Etkinlik süresince uzman isimler tarafından verilen dersler sayesinde öğrencilerimiz, Sosyal Bilimler ile ilgili konularda proje yazmanın temel kurallarını ve yöntemini öğrenecektir. Etkinliğimizin nihai amacı, öğrencilerimize Sosyal Bilimlerde bilimsel araştırma sorusu, yöntem, proje yönetimi başlıklarını tartışarak proje yazımını uygulamalı olarak göstermektir. 

Etkinliğimiz, lisans eğitimlerine devam eden Sosyal Bilimler öğrencilerimizin “TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı” çağrısına yönelik ön hazırlık yapmalarını amaçlamaktadır. Bu kapsamda proje önerisinin özgün değerini ve araştırma sorununu belirleme, bilimsel araştırmalarda etik konusunu değerlendirme, Sosyal Bilimlerde farklı araştırma yöntemlerini öğretme, proje yönetimi ve yayılım konularını inceleme ve bilimsel değeri olan projelerin yayınlara dönüştürülmesi adımları yer almaktadır. Ayrıca, öğrenciler literatür tarama yöntemleri ve kaynak yazım programları hakkında bilgilendirilecek ve proje bütçesinin nasıl yapılacağı üzerine eğitim alacaklardır. Etkinliğin son oturumunda, öğrencilerimizin yazdıkları özgün projeler uzman isimler tarafından değerlendirilecektir. Etkinlik süresince dersler video kaydına alınacak ve ardından Yeditepe Üniversitesi Öğrenme ve Öğretim Birimi Koordinatörlüğü tarafından öğrencilere açık kaynak olarak sunulacaktır. Ders videolarının öğrencilere her zaman erişilebilir olması, etkinliğin yaygın etkisini artıran önemli unsurlar arasındadır.

Katılımcı Kriterleri ve Başvuru

  • Yeditepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi’nde Sosyal Bilimler okuyan 3. veya 4. sınıf lisans öğrencisi olması
  • Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO) 4 üzerinden en az 2,5 ve üstü olması
  • Etik veya disiplin cezası almamış olması
  • Katılımcının projeye kabul edilmesi durumunda tam zamanlı katılım sağlaması

Başvuru formuna ulaşmak için tıklayınız. Başvuru işlemlerinin tamamlanabilmesi için başvuru formunun doldurulduktan sonra Arş. Gör. Ümit Cevher Elmas'a (umitcevher.elmas@yeditepe.edu.tr) gönderilmesi gerekmektedir.

Etkinlik Programı

SAAT/GÜN

1. GÜN

SAAT/GÜN

2. GÜN

SAAT/GÜN

3.GÜN

 

10.00-10.45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Açılış Konuşmaları 

 

10.00-10.45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Bilimsel Yöntem Seçimi

10:00-10:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Literatür Taraması 

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Prof. Dr. Yeşim Ekinci

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Dr. Öğr. Görevlisi Oğuz Öztosun

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Dr. Cemre Aydoğan

DERS KONUSU: 2237 Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı ve 2237-A Proje Eğitimi Etkinlikleri 

DERS KONUSU: Sosyal Bilimlerde Kullanılan Araştırma Yöntemleri

DERS KONUSU: Seçilecek Konuyla İlgili Literatürün Taranması 

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: 2237-A etkinliğine katılmanın öğrenciler için önemi üzerine durulacaktır.

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Araştırma için uygun yöntemin seçilebilmesi adına Sosyal Bilimlerde kullanılan araştırma yöntemlerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Proje yazımı süresince seçilen konuya dair daha önce yapılmış çalışmaların ve öncü literatürlerin taranması çeşitli data baseler aracılığıyla öğretilecektir. 

 

11.00-11.45
Ders Saati: 1

DERS ADI: TÜBİTAK-2209-A Programının Tanıtımı ve Proje Yazımına Dair Önemli Alt Başlıklar 

11.00-11.45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Sosyal Bilimlerde Nitel Veri Toplama Araçlarından Odak Grup Tekniği

11.00-11.45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Proje Yönetimi ve Yaygın Etki

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Prof. Dr. Ebru Kayaalp

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Erguvan

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Prof. Dr. Ebru Kayaalp 

DERS KONUSU: TÜBİTAK-2209-A Programının Genel Tanıtımı 

DERS KONUSU: Sosyal Bilimlerde Odak Grup Tekniği

DERS KONUSU: Projenin Yönetimi ve Yaygın Etkisi

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Sosyal Bilimlerde proje yazarken konu sınırlamanın önemi, araştırma sorusu kurgulamanın temel esasları, projenin temel amacı, daha geniş literatüre katkısı ve projenin koyacağı özgün değeri çerçevelemeyi göstermek amaçlanmaktadır.

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Bu ders kapsamında odak gruplarının nasıl oluşturulacağı, moderatörün rolü, tartışma rehberinin hazırlanması ve veri analiz yöntemleri üzerinde durulacaktır. Ayrıca, odak gruplarının avantajları ve dezavantajları ile birlikte, bu yöntemin hangi durumlarda daha etkili olduğu, örnek vakalar ve uygulamalar üzerinden tartışılacaktır.

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Projede İş-Zaman Çizelgesi, Risk Yönetimi, Araştırma Olanakları ve Yayın Etki nasıl belirlenir ve nasıl yazılır konuları ele alınacaktır. 

12.00-13.00

Öğle Arası 

 

12.00-13.00

Öğle Arası

 

12.00-13.00

Öğle Arası

 

13.00-13.45

Ders Saati: 1

DERS ADI: Bilimsel Araştırma Konuları

13.00-13.45

Ders Saati: 1

DERS ADI: Davranış Bilimlerinde Araştırma Sorusu ve Araştırma Yöntemi

13.00-13.45

Ders Saati: 1

DERS ADI: Bütçe Oluşturulması 

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Prof. Dr. Gönül Demez

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Dr. Öğr. Üyesi Burcu Ünlütabak 

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Arş. Gör. Yaren Emmez

DERS KONUSU: Bilimsel Araştırma Konuları Nasıl Seçilir? 

DERS KONUSU: Sosyal Bilimler Çatısı Altında Davranış Bilimleri Alanında Araştırma Sorusu ve Araştırma Yöntemleri

DERS KONUSU: Sosyal Bilimler Öğrencilerinin Projelerine Yönelik Bütçe Oluşturması 

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Sosyal Bilimlerde çalışma konusu seçilirken dikkat edilmesi gereken hususlar üzerinde durulacaktır.

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Davranış Bilimlerine yönelik araştırma yöntemlerinin tanıtımı, deneysel ve deneysel olmayan yöntemler, nitel ve nicel araştırma yöntemlerinin karşılaştırılması ve son olarak etkileşimli aktivite ile araştırma örnekleri üzerinden yöntemlerin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Projede kullanılacak yöntemden doğan masrafların belirlenmesi üzerinde durulacaktır. Proje yürütülürken oluşacak masraflar (ulaşım ve kısa süreli konaklama gibi) belirlenecektir. 

14.00 -14:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Araştırma Sorusu Kurgulamak 

14.00-14:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Sosyal Bilimlerde Saha Araştırmasını Kurgulamak

14.00-14.45
Ders Saati: 1

DERS ADI: APA 7 Formatında Araştırma Önerisi Yazma ve Raporlama

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Dr. Öğr. Üyesi Çağrı İdiman

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Dr. Öğr. Üyesi Burcu Mutlu

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Dr.Öğr.Üyesi İrem Öztürk Anabal

DERS KONUSU: Sosyal Bilimlerde Araştırma Sorusu Kurgulamanın Önemi

DERSİN KONUSU: Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemi Olarak Saha Çalışması 

DERS KONUSU: Araştırma Önerisi Yazımında APA-7 Kuralları

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Sosyal Bilimler çatısı altında sorulan araştırma sorularının kapsamını tartışmayı amaçlamaktadır ve araştırma sorularının kurgulanması sürecinde dikkat edilmesi gereken kurallar üzerinde durulacaktır. 

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Saha çalışması yöntemini tasarlarken dikkat edilmesi gereken noktaları ve araştırmada kurgulanan temel sorunun neden saha çalışması ile cevaplanabileceğini göstermek amaçlanmaktadır.

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: APA-7 formatının tanıtımı, formata ilişkin bilgi kaynakları (kitap, web sitesi v.b. gibi), araştırma önerisinde ve raporlarında alıntı yapma, kaynak gösterme, intihal terimleri tanıtılarak, örnekler üzerinden uygulamalar gerçekleştirilecektir.

15.00-15.45

Ders Saati: 1

DERS ADI: Bilimsel Araştırmalarda Etik

15.00-15.45

Ders Saati: 1

DERS ADI: Sosyal Bilimlerde Dijital Çalışmalar 

15.00-15.45

Ders saati: 1

DERS ADI: Proje Yazımı I

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Doç. Dr. Gözde Dalan Polat

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Prof. Dr. Erkan Saka 

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Prof. Dr. Ebru Kayaalp

DERS KONUSU: Proje Yazımında Etik 

DERS KONUSU: Dijital Araştırma Yöntemlerinin Öğretilmesi 

DERS KONUSU: Öğrencilerin Uzmanlar Eşliğinde Projelerini Yazmaya Başlaması 

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Bilimsel araştırmalarda ve proje yazımı süresince etik kavramının önemi ve etik izin alma süreçleri anlatılacaktır. 

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Sosyal Bilimlerde kullanılan temel yöntemlerin yanı sıra dijital ve güncel teknikler de anlatılacaktır.

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Sosyal Bilim öğrencilerinin seçtikleri konulara uygun, bilimsel yöntemlerle projeleri uzmanlar eşliğinde yazılacaktır.

16.00-16.45

Ders Saati: 1

DERS ADI: Proje Örnekleri

16.00-16.45

Ders Saati: 1

DERS ADI: Sosyal Bilimlerde Bir Yöntem Olarak Söylem ve Anlatı Analizi

16.00-16.45

Ders Saati: 1

DERS ADI: Proje Yazımı II

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Arş. Gör. Ümit Cevher Elmas

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Dr. Öğr. Üyesi Merve Özenç Kasımoğlu 

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Dr. Öğr. Üyesi Burcu Ünlütabak

DERS KONUSU: Kabul Edilmiş 2209-A Projelerin İncelenmesi 

DERS KONUSU: Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemi Olarak Anlatı ve Söylem Analizi

DERS KONUSU: Öğrencilerin Uzmanlar Eşliğinde Projelerini Yazmaya Başlaması 

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Bu seminer boyunca daha önce kabul edilmiş projelerin özgün konu seçimi, amacı, yöntemi ve özgün değeri üzerine analizler yapılacaktır.

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Bu ders kapsamında anlatı ve söylem analizinin temel kavramları, bu yöntemlerin nasıl uygulanacağı ve analiz sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalar üzerinde durulacaktır.

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Davranış Bilimleri odaklı çalışmaların öğrenciler tarafından öğrencilerin seçtikleri konulara uygun, bilimsel yöntemlerle projeleri uzmanlar eşliğinde yazılacaktır.

 

 

 

 

 

17.00-17.45

Ders Saati: 1

DERS ADI: Sosyal Bilimlerde Arşiv Taraması

 

 

 

17.00-17.45

Ders Saati: 1

Kapanış ve Etkinliğin Değerlendirilmesi

 

 

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Prof. Dr. Egemen Yılgür

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Prof. Dr. Berrin Yanıkkaya

 

 

DERS KONUSU: Arşiv Taraması Yönteminin Öğretilmesi

DERS KONUSU: Etkinliğin Değerlendirilmesi 

 

 

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Ders kapsamında katılımcı öğrencilere arşiv taraması yönteminin teknikleri ve Sosyal Bilimlerde araştırma tasarlarken önemi öğretilecektir.

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Etkinliğin değerlendirilmesi, kapanış konuşmasının yapılması ve katılımcılara sertifika verilmesi. 

Toplam Ders Sayısı=6

Toplam Ders Sayısı=7

Toplam Ders Sayısı=7

Etkinlik Yeri

YUTTO Etkinlik Çadırı, Yeditepe Üniversitesi

Üniversitemizin tam adresini aşağıda bulabilirsiniz. 

Adres:

T.C. Yeditepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
İnönü Mahallesi Kayışdağı Caddesi 26 Ağustos Yerleşimi 34755 Ataşehir - İstanbul / Türkiye

 

 

 

Eğitmenler

 

Eğitmenler

Prof. Dr. Berrin Yanıkkaya Yeditepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi 
Prof. Dr. Yeşim Ekinci Yeditepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi 
Prof. Dr. Erdal Gül Yeditepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi 
Prof. Dr. Serap Ö KAPTANOĞLU İstanbul Bilgi Üniversitesi, İletişim Fakültesi
Prof. Dr. Gönül Demez Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi
Prof. Dr. Egemen Yılgür Yeditepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi
Doç. Dr. Gözde Dalan Polat Yeditepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Çağrı İdilman Yeditepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi 
Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Öztosun Yeditepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi 
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Erguvan Yeditepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi 
Dr. Öğr. Üyesi Burcu Ünlütabak Yeditepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi 
Dr. Öğr. Üyesi Merve Özenç Kasımoğlu Yeditepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi 
Dr. Öğr. Üyesi İrem Öztürk Anabal Yeditepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi 
Dr. Öğr. Üyesi Burcu Mutlu Özyeğin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Fakültesi
Dr. Cemre Aydoğan Yeditepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi 
Arş. Gör. Ümit Cevher Elmas Yeditepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi 
Arş. Gör. Yaren Emmez Yeditepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi 

 

Kurullar

 

Proje Yürütücüsü

Prof. Dr. Ebru Kayaalp Yeditepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi 

 

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Berrin Yanıkkaya Yeditepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi  Düzenleme Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Ebru Kayaalp Yeditepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi  Üye
Prof. Dr. Erkan Saka İstanbul Bilgi Üniversitesi, İletişim Fakültesi  Üye
Prof. Dr. Şerife Geniş Adnan Menderes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Üye
Prof. Dr. Gönül Demez Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Üye
Doç. Dr. Berke Kınıkkanat Yeditepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi  Üye
Dr. Öğr. Üyesi Hatice Karaman Yeditepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi  Üye
Dr. Öğr. Üyesi Elif Çağış Arıcı Yeditepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi  Üye
Dr. Öğr. Üyesi Merve Özenç Kasımoğlu Yeditepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi  Üye
Dr. Öğr. Üyesi Burcu Mutlu Özyeğin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Fakültesi Üye
Dr. Cemre Aydoğan Yeditepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi  Üye

Bilim Kurulu

Prof. Dr. Yeşim Ekinci Yeditepe Üniversitesi, Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Berrin Yanıkkaya Yeditepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Ebru Kayaalp Yeditepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Antropoloji Bölümü
Prof. Dr. Ahmet Taşağıl Yeditepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü
Prof. Dr. Ali Budak Yeditepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Prof. Dr. Charles Daniel Sabatos Yeditepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Çeviribilimi Bölümü
Prof. Dr. Adriana Luminita Raducanu Yeditepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
Prof. Dr. G. Demet Lüküslü Yeditepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü
Doç. Dr. Lale Levin Basut Yeditepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Billur Örnek Yeditepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Hülya Arslan Yeditepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü

 

Yerel Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Berrin Yanıkkaya Yeditepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi 
Prof. Dr. Ebru Kayaalp Yeditepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi 
Doç. Dr. Berke Kınıkkanat Yeditepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi 
Dr. Öğr. Üyesi Hatice Karaman Yeditepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi 
Dr. Öğr. Üyesi Elif Çağış Arıcı Yeditepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi 
Dr. Öğr. Üyesi Merve Özenç Kasımoğlu Yeditepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi 
Dr. Cemre Aydoğan Yeditepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi 

 

İletişim

Prof. Dr. Ebru Kayaalp 

Yeditepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

Email: ebru.kayaalp@yeditepe.edu.tr

Telefon: (0216) 5780000 (1692)