• Turkish
  • English

Misyon

Yeditepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Lisans programının misyonu şu iki başlık altında toplanabilir: Ulusal ve uluslararası düzeyde kabul görecek, nitelikli araştırmalar üretmek ve lisans-yüksek lisans düzeylerinde mezunları yurtiçi ve yurtdışında çeşitli akademik ve araştırma kurumlarında başarılı olacak, bilime ve insanlığa olumlu katkılar verecek bireyler yetiştirmek.

Vizyon

Gerçekleştirilecek her tür bilimsel etkinlik yoluyla uluslararası düzeyde tanınan, saygın bir konum elde etmek Türk Dili ve Edebiyatı Lisans programının öncelikli vizyonunu oluşturmaktadır.