• Turkish
 • English

Prof. Dr. Ali Budak

 • Batılılaşma ve Türk Edebiyatı
 • 19. Yüzyıl Gazeteciliği ve Dergiciliği
 • 19. Yüzyıl Kültür ve Edebiyat Tarihi
 • Son Dönem Türk Romanlarında Kimlik ve Kültür

Prof. Dr. Mehmet Kanar

 • Eski Türk Edebiyatı ile ilgili temel eserlerin anlaşılır düzeyde nazmen veya nesren çevirisi
 • 1928 öncesi önemli Yeni Türk Edebiyatı metinlerinin yayımlanması, dilinin sadeleştirilmesi.
 • Eski Anadolu Türkçesi sahasına giren başyapıtların neşre hazırlanması.
 • Eski Anadolu Türkçesi metinlerinin taranarak kapsamlı sözlüğünün hazırlanması.
 • Mevcut sözlüğümün metin taramalarıyla genişletilmesi.
 • Mevcut Osmanlı Türkçesi sözlüğümün genişletilmesi.
 • Paleografya metinlerine ilişkin kapsamlı yayın çalışmaları.
 • Fars Edebiyatı klasiklerinin Türkçeye kazandırılması.
 • Mevcut Farsça-Türkçe sözlüğümün karşılaştırmalı ve çok dilli sözlük olarak genişletilmesi.
 • Türk şiirinin ve nesrinin gelişimini kronolojik olarak gösteren bir antolojinin hazırlanması.

Prof. Dr. A. Melda Üner

 • Yeni Türk Edebiyatı,
 • Batı Edebiyatı Akımları
 • Edebiyat ve Batı Müziği İlişkisi
 • Edebiyat Kuramları
 • Çağdaş Eleştiri
 • Modernizm ve Postmodernizm

Dr.Öğr. Üyesi Nergiz Gahramanlı

 • Yeni Türk Edebiyatı
 • Hikaye ve Roman
 • Anlatım Teknikleri
 • Çocuk Edebiyatı

Dr. Öğr. Üyesi Bahar Gökpınar

 • Hayat anlatısında metodolojik sorunlar, biyografik malzemenin kurgulanışı / tarihsel olarak algılanışı (Hatırat, Biyografi, Monografi.)
 • Feminist biyografi ve feminist tarihyazımı.
 • Özel arşivlerin ve resmi olmayan belgelerin sosyo-kültürel tarihyazımında etkili kullanımı.
 • Tarih ve Edebi metinler arasındaki bağlantının tarihyazımı açısından incelenmesi.
 • 19.yy “Batılılaşma-Modernleşme” çabaları ve çelişkileri bağlamında Osmanlı Kadın Hareketi; Osmanlı Kadın Dergi ve Gazeteleri; Osmanlı Basını.
 • Klasik Osmanlı şiirinde kuramsal incelemeler.
 • Osmanlı yazınında erkeklik çalışmaları

Dr. Öğr. Üyesi Serkan Şener

 • Üretici Dilbilgisi modelleri
 • Çağdaş Türkçenin yapısı: Uyum yapıları; Soru tümceleri; Kuraldışı Durum yükleme; Ad Öbeğinin iç yapısı; Üye düşürme
 • Sözdizim-kullanımbilim arayüzü
 • Psikodilbilim - Dil işlemleme, çocuk dili edinimi, ikidillilik ve kod-değiştirimi
 • Bilişsel Bilimler