• Turkish
  • English
Ders Kodu: 
TLL 262
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı çocuğun büyüme aşamasında edebiyatın yeri ve önemi hakkında bilinçlenmek ve bilgi edinmek. Öğrencilere edebiyatı daha çok sevdirmek ve çocuklarımıza da edebiyatı sevdirmenin yolarını bulmakta yardımcı olmaktır.
Dersin İçeriği: 

Türk Edebiyatı kapsamında çocuklar ve gençler için yazılan metinlerin, ayrıca Türkiye’de yapılan belli başlı çevirilerin ele alınıp incelenmesi.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım 2. Soru-cevap 3. Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Sınav C. Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Alanında akademik düzeyde araştırma yapabilecek temel bilgi ve becerileri edinir.

 

1,2,3

A,C

2) Metinleri Doğu ve Batı edebiyatları ile karşılaştırarak eleştirisini yapar.

 

1,2,3

A,C

3) Dil ve edebiyat kuramlarının temellerini oluşturan yakın disiplinlere ilişkin bilgi sahibi olur.

 

1,2,3

A,C

4) Alanında gerçekleştirilen bilimsel, kültürel etkinliklere katılır.

 

1,2,3

A,C

5) Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri eğitim-öğretimde uygulamaya sokar.

 

1,2,3

A,C

6) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir.

 

1,2,3

A,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Giriş

 

2

Çocuk edebiyatı ve Temel işlevi. Çocuk ve Gençlik Edebiyatının kısa tarihi.

 

3

Çocuk kitaplarının çocuğun gelişim sürecindeki yeri.

 

4

Çocuk edebiyatının temel ögeleri: Karakter, konu.

İleti, dil ile anlatım, resim.

 

5

Çocuk edebiyatı ürünlerinin dayanması gereken temel ilkeler.

Antonie Saint-Exupery /Küçük Prens (Mavibulut)

 

6

MaMasallar, Çocuk-Masal İlişkisi. Ninnilerin ve masalların çocuk edebiyatındaki yeri. Nazım Hikmet “Sevdalı Bulut”,

Samed Behrengi “Küçük Kara Balık”, “Bir Şeftali, Bin Şeftali”, Ülker Köksal “Masallar”.

 

7

 Çocuk ve Şiir, Çocuk ve Tiyatro

 

8

Ara Sınavı

 

9

Çocuk Edebiyatı ve Çizgi Roman İlişkisi. Dünyada ve edebiyatımızda çizgi roman örnekleri ve çocuk gelişimine etkisi 

 

 

10

B     Büyüklere yönelik çocuk edebiyatı. Aziz Nesin / Şimdiki Çocuklar Harika (Nesin Yay.), Jose Mauro De Vaskoncelos  Şeker Portakalı (Can Yay.)

 

11

Anti-otoriter Çocuk kitapları

Christine Nöstlinger / Kim Takar Salatalık Kralı’nı (Günışığı Yay.)

 

12

Sorun odaklı çocuk kitapları. 

Sevim Ak / Babamın Gözleri Kedi Gözleri (Can Yay.)

 

13

Jos Toplumsal eleştiri içeren çocuk kitapları. 

       Öner Yağcı / Kardelen (İnkılap)

 

 

14

Edmondo De Amicis Çocuk Kalbi (Alter Yay.)

 

15

Sonuç ve Değerlendirme

 

15

GENEL SINAV

 

Kaynaklar

Ders Notu

 

Diğer Kaynaklar

Mustafa Ruhi Şirin Çocuk Edebiyatı, Çocuk Vakfı Yayınları, İstanbul 2000.

Sedat Sever Çocuk ve Edebiyat, Kök Yayıncılık, Ankara 2003

Fatih Erdoğan/ Sihirli Kalem

Çetin Öner / Gülibik

Aytül Akal/ Oğlum Ben Çocukken Aziz Nesin/ Şimdiki Çocuklar Harika

Mavisel Yenel/ Zeki’nin Zekası Kaçtı

Jose Mauro De Vaskoncelos Şeker Portakalı

Nur İçözü/Reyhan

Kemaleddin Tuğcu/ Mercan Kolye

Muzaffer İzgü/ Yumurtadan Çıkan Öğretmen

 Christine Nöstlinger/Kim Takar Salatalık Kralını

Cherles Dichens/Oliver Twist

Gülsüm Cengiz Televizyon Çocukları

Gülten Dayıoğlu Leylek Karda Kaldı

Edmondo De Amicis Çocuk Kalbi

Chrisy Brown Sol Ayağım.

Sevim Ak / Babamın Gözleri Kedi Gözleri

Nazım Hikmet /Sevdalı Bulut

 

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

 

Ödevler

 

Sınavlar

 

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

60

Ödev

1

20

Derse devam

1

20

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Türk dilini sesbilgisel, sesbilimsel, biçimbilimsel, sözdizimsel, anlambilimsel ve kullanımbilimsel açılardan incelemeye dönük bilgileri edinir.

 

 

 

x

 

 

2

Türkçeyi anlaşılır ve etkin bir biçimde kullanma becerisine ulaşır.

 

 

 

 

 

x

 

3

Türk dilinin başlangıcından günümüze kadarki edebi metinlerini hem filolojik açıdan hem de çağdaş edebiyat ve dilbilim kuramlarının ışığında değerlendirir, Doğu ve Batı edebiyatları ile karşılaştırarak eleştirisini yapar.

 

x

 

 

 

 

4

Dil ve edebiyat kuramlarının temellerini oluşturan yakın disiplinlere

ilişkin bilgi sahibi olur; disiplinlerarası okuma yapma ve çözümleme

becerisi edinir.

 

 

 

x

 

 

 

5

Alanında akademik düzeyde araştırma yapabilecek temel bilgi ve

becerileri edinir; uluslararası platformda ortaya konan güncel

araştırma ve gelişmeleri takip edebilmesini olanaklı kılacak bilgi

teknolojilerinden yararlanır.

 

 

 

 

 

x

 

6

Bireysel ya da bir çalışma grubunun üyesi olarak, Türk Dili ve

Edebiyatı alanında karşılaştığı pratik ve/ya kuramsal sorunları

tanımlar, betimler ve bu sorunlara somut veriler ışığında çözümler

üretir; veri ve çözümlerini alandaki diğer uzmanlarla ulusal ve/ya

uluslararası ortamlarda paylaşır, tartışmaya açar.

 

 

 

 

 

x

 

7

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.

 

 

 

 

x

 

 

8

Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, eğitim-öğretim ve

kamusal hizmet alanlarında uygulamaya sokar.

 

 

 

 

 

x

 

9

Alanında gerçekleştirilen bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinliklere

katılır. Benzeri etkinliklerin yaratılmasında ve hazırlanmasında görev

üstlenir.

 

 

 

x

 

 

 

10

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu

gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir.

 

 

 

 

x

 

 

 

ECTS

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

3

45

Ara Sınav

1

6

6

Ödev

1

3

3

Sunu Hazırlama

2

2

4

Kütüphane çalışması/internet çalışması

2

6

12

Genel Sınav

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

      125

Toplam İş Yükü /

 

 

125/25

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5