Ders Kodu: 
TLL 322
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Bu ders Divan Edebiyatının 16 ile 19.yüzyıllar arasındaki dönemini sunmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği: 

Divan edebiyatının başlangıcından 19. yüzyıla kadar, yazar, tür, konu, biçim olarak ana hatlarıyla ele alınması.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Türk edebiyatının 600 yıllık serüveni öğretilir.

1,2,3

A,C

2) 16-19.yüzyılın tarihi ve edebî gelişmeleri ve belli başlı şâir ve edipleri ile onların eserleri tanıtılıp eserlerinden örnekler okutulur.

1,2,3

A,C

3) Divan şiiri öğretilir.

1,2,3

A,C

4) Türk edebiyatının Cumhuriyet öncesiyle arasında köprü oluşturur.

1,2,3

A,C

5) Dil ve edebiyatın sürekliliği öğretilir.

1,2,3

A,C

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

16. y.y. genel tarihi ve edebi durumu.

 

2

16. yüzyıl edip ve şairlerinden belli başlılarının tanıtımı.

 

3

16. yüzyıl edip ve şairlerinden belli başlılarının eserlerinden örnekler okutulması

 

4

16. yüzyıl şairlerinin divanlarından şiir örnekleri okutulması

 

5

17. y.y. genel tarihi ve edebi durumu.

 

6

17-. yüzyıl edip ve şairlerinden belli başlılarının tanıtımı.

 

7

17. yüzyıl edip ve şairlerinden belli başlılarının eserlerinden örneklerin okutulması

 

8

17. yüzyıl şairlerinin divanlarından şiir örnekleri okutulması

 

9

16. ve 17. yüzyılda yazılmış tezkireler.

 

10

18. y.y. genel tarihi ve edebi durumu.

 

11

18. yüzyıl edip ve şairlerinden belli başlılarının tanıtımı.

 

12

18. yüzyıl edip ve şairlerinden belli başlılarının eserlerinden örneklerin okutulması

 

13

18. yüzyıl şairlerinin divanlarından şiir örnekleri okutulması

 

14

18. yüzyılda yazılmış mensur eserler.

 

15

Sonuç ve değerlendirme

 

16

Genel sınav

 

Kaynaklar

Ders Notu

Ders notları
 

Diğer Kaynaklar

1- Üniversiteler için Eski Türk Edebiyatı Tarihi. Ahmet Atilla Şentürk-Ahmet Kartal.

2- İzahlı Divan Şiiri Antolojisi. Necmettin Halil Onan.

3- Eski Türk Edebiyatında Nazım. Profesör Fahir İz.

4- Divan şiirinde mitolojik unsurlar.

5- Fars mitolojisi sözlüğü

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Divanlar

Ödevler

 

Sınavlar

 

 

Değerlendirme Sistemi

 

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

60

Kısa sınav-Derse katılım, okumaların yapılması

 

20

Dersedevam

 

20

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

 
 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Türk dilini sesbilgisel, sesbilimsel, biçimbilimsel, sözdizimsel, anlambilimsel ve kullanımbilimsel açılardan incelemeye dönük bilgileri edinir.

 

 

 

X

 

 

2

Türkçeyi anlaşılır ve etkin bir biçimde kullanma becerisine ulaşır.

 

 

 

 

 

X

 

3

Türk dilinin başlangıcından günümüze kadarki edebi metinlerini hem filolojik açıdan hem de çağdaş edebiyat ve dilbilim kuramlarının ışığında değerlendirir, Doğu ve Batı edebiyatları ile karşılaştırarak eleştirisini yapar.

 

 

 

X

 

 

4

Dil ve edebiyat kuramlarının temellerini oluşturan yakın disiplinlere

ilişkin bilgi sahibi olur; disiplinlerarası okuma yapma ve çözümleme

becerisi edinir.

 

 

 

X

 

 

 

5

Alanında akademik düzeyde araştırma yapabilecek temel bilgi ve

becerileri edinir; uluslararası platformda ortaya konan güncel

araştırma ve gelişmeleri takip edebilmesini olanaklı kılacak bilgi

teknolojilerinden yararlanır.

 

X

 

 

 

 

 

6

Bireysel ya da bir çalışma grubunun üyesi olarak, Türk Dili ve

Edebiyatı alanında karşılaştığı pratik ve/ya kuramsal sorunları

tanımlar, betimler ve bu sorunlara somut veriler ışığında çözümler

üretir; veri ve çözümlerini alandaki diğer uzmanlarla ulusal ve/ya

uluslararası ortamlarda paylaşır, tartışmaya açar.

 

X

 

 

 

 

 

7

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.

 

 

 

X

 

 

 

8

Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, eğitim-öğretim ve

kamusal hizmet alanlarında uygulamaya sokar.

 

 

 

X

 

 

 

9

Alanında gerçekleştirilen bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinliklere

katılır. Benzeri etkinliklerin yaratılmasında ve hazırlanmasında görev

üstlenir.

 

 

 

X

 

 

 

10

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu

gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir.

 

 

 

X

 

 

 

 

ECTS

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

5

75

Ara Sınav

1

10

10

Final

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

    140

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5.6

Dersin AKTS Kredisi metin üzerinde uygulaması.A

 

 

6