• Turkish
  • English
Ders Kodu: 
TLL 243
Ders Tipi: 
Serbest Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Türk dili ve özellikle de divan edebiyatının iyi anlaşılmasını sağlamak.
Dersin İçeriği: 

Farsça dilbilgisi, uygulamalı basit metinler ve Osmanlıcadaki Farsça unsurlar.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Türkçedeki yabancı unsurları öğrenmeyi sağlar.

1,2,3

A,C

2) Divan edebiyatına altyapı oluşturur.

1,2,3

A,C

3) Divan şiirini anlamaya yardım eder.

1,2,3

A,C

4) Türk edebiyatının Cumhuriyet öncesiyle arasında köprü oluşturur.

1,2,3

A,C

5) İyi öğrenenlerin Fars edebiyatına vukufunu sağlar

1,2,3

A,C

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Dil gurupları arasındaki Farsçanın yeri ve Farsçanın tarih süresindeki değişimi.

 

2

Farsça alfabesinin öğretilmesi, basit cümleler.

 

3

Basit okuma parçaları okumaları.

 

4

Olmak –imek fiili ve olumlu ve olumsuz şekilleri.

 

5

Sahipolmak fiili ve geniş zaman.

 

6

Zamirler. Di’li geçmiş zaman ve olumlu olumsuz şekilleri.

 

7

Okuma parçaları üzerinde dilbilgisi uygulamaları.

 

8

Ara sınav

 

9

Şimdiki zaman.

 

10

Şimdikizamanın hikâyesi.

 

11

Sayılar, ortaçlar ve –miş’li geçmiş zaman.

 

12

İstek ve emir kipleri.

 

13

Kolay metinler üzerinde dilbilgisi uygulaması.

 

14

Metin okuma ve çözümlemesi.

 

15

Sonuç ve değerlendirme

 

16

Genel sınav

 

Kaynaklar

Ders Notu

Farsça Okuma I
 

Diğer Kaynaklar

1- Farsça-Türkçe ve Türkçe Farsça sözlükler

2- Farsça dilbilgisi kitapları

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

 

Ödevler

 

Sınavlar

 

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

70

Kısa Sınav

2

10

Ödev

1

20

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Türk dilini sesbilgisel, sesbilimsel, biçimbilimsel, sözdizimsel, anlambilimsel ve kullanımbilimsel açılardan incelemeye dönük bilgileri edinir.

 

 

 

X

 

 

2

Türkçeyi anlaşılır ve etkin bir biçimde kullanma becerisine ulaşır.

 

 

 

 

X

 

3

Türk dilinin başlangıcından günümüze kadarki edebi metinlerini hem filolojik açıdan hem de çağdaş edebiyat ve dilbilim kuramlarının ışığında değerlendirir, Doğu ve Batı edebiyatları ile karşılaştırarak eleştirisini yapar.

 

 

 

X

 

 

4

Dil ve edebiyat kuramlarının temellerini oluşturan yakın disiplinlere

ilişkin bilgi sahibi olur; disiplinlerarası okuma yapma ve çözümleme

becerisi edinir.

 

 

X

 

 

 

5

Alanında akademik düzeyde araştırma yapabilecek temel bilgi ve

becerileri edinir; uluslararası platformda ortaya konan güncel

araştırma ve gelişmeleri takip edebilmesini olanaklı kılacak bilgi

teknolojilerinden yararlanır.

X

 

 

 

 

 

6

Bireysel ya da bir çalışma grubunun üyesi olarak, Türk Dili ve

Edebiyatı alanında karşılaştığı pratik ve/ya kuramsal sorunları

tanımlar, betimler ve bu sorunlara somut veriler ışığında çözümler

üretir; veri ve çözümlerini alandaki diğer uzmanlarla ulusal ve/ya

uluslararası ortamlarda paylaşır, tartışmaya açar.

X

 

 

 

 

 

7

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.

 

 

X

 

 

 

8

Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, eğitim-öğretim ve

kamusal hizmet alanlarında uygulamaya sokar.

 

 

X

 

 

 

9

Alanında gerçekleştirilen bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinliklere

katılır. Benzeri etkinliklerin yaratılmasında ve hazırlanmasında görev

üstlenir.

 

 

 

X

 

 

 

10

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu

gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir.

 

 

X

 

 

 

 

ECTS

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

1

5

5

Ara Sınav

1

5

5

Final

1

12

12

Toplam İş Yükü

 

 

65

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

65/25

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5